PDA

مشاهده نسخه کامل : مشــــــــــــــــــاعرهصفحات : 1 2 3 [4] 5 6 7

M A H R A D
22-03-09, 15:03
ز عـشـق نـاتـمـام ما جمال یار مسـتـغـنی است

به آب و رنگ و خـال و خط ، چه حاجت روی زیبا را

soheyl
23-03-09, 02:12
آهای مردم دنیا ! آهای مردم دنیا !
گله دارم ، گله دارم من از دست خدا هم گله دارم گله دارم ....

™Ali
24-03-09, 00:55
مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ
به شرار قهر سوزند همه جان ما سورا !
:1. (38):

soheyl
24-03-09, 02:00
آسمون با منو تو قهر دیگه

هر کدوم از ما توی شهر دیگه ...

™Ali
24-03-09, 02:03
هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست...
ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست ...

:1. (38):

oracle_b67
24-03-09, 02:21
تو که از محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی :)

™Ali
25-03-09, 00:02
یکی روبهی دید بی دست و پای...
فرو ماند در لطف و صنع خدای ...

:1. (38):شعر قحطی بود!

soheyl
25-03-09, 01:53
یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت

غم من نخور که دوریت برای من شده عادت ...

M A H R A D
25-03-09, 13:32
تـا بـال و پـرم بـود ز دامـم نـرهـــانـدی

امروز رهاندی که مرا بال و پری نیست

™Ali
25-03-09, 14:52
ترا در آب باید دید و معنای تو را در واژه های ناب
جهان تار است در چشمی كه غافل باشد از چشمت
نگاهت را مگیر ازمن ...
:1. (38):

e.monadi
26-03-09, 23:02
ناله های زار من شاید که گر کس نشنود
لابه های زار من یکشب شنودی کاشکی

M A H R A D
27-03-09, 23:45
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

YALDA_OM
27-03-09, 23:51
دستان کوچکت که جنون مرا نوشت
این واژه های غرق به خون مرا نوشت

M A H R A D
27-03-09, 23:57
تــنـی آلــوده درد و دلـی لـبـریـز غــم دارم

ز اسباب پریشانی تو را ای عشق کم دارم

Mahdi_Moosavi
28-03-09, 01:10
تــنـی آلــوده درد و دلـی لـبـریـز غــم دارم

ز اسباب پریشانی تو را ای عشق کم دارممیم رو داشته باش :مـرا در مـوج حـسـرتـها رهـا کرد ▲ عـجـب يـار وفـاداری اسـت دنـيـا
امضا بالایی رو عشقه !

M A H R A D
28-03-09, 15:56
آنکه دائـم هـوس سوختن ما میکرد

کاش می آمد و از دور تـماشا میکرد

™Ali
28-03-09, 17:06
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی
سلیمان گر شوی آخر نصیب مور میگردی

:1. (38):

M A H R A D
29-03-09, 14:49
یــاد یـاران قـدیـمـم نـرود از دل تـنـگ

چون هوای چمن از یاد اسیران قفس

YALDA_OM
29-03-09, 16:03
سهراب ِ شعرهای من از دست می رود
حتی اگر عقیده ی رستم عوض شود

M A H R A D
29-03-09, 16:30
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چـون بـشـد دلـبـر و بـا یـار وفـادار چـه کـرد

Mahdi_Moosavi
29-03-09, 20:17
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چـون بـشـد دلـبـر و بـا یـار وفـادار چـه کـرد


در پس درهای شیشه ای رویاها

در مرداب بی ته آینه ها

هر جا که من گوشه ای از خودم را مرده بودم

یک نیلوفر روییده بود
شعر نیلوفر ، از "زندگی خواب ها " سهراب سپهری

YALDA_OM
29-03-09, 20:28
دل عاشق به پیغامی بسازد ----- خمارآلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافی است ----- ریاضت کش به بادامی بسازد

™Ali
01-04-09, 18:04
دوش مرغــــــی به صبح می نالید
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

فرودسی هم میگه: دریغ است که ایران ویران شود و ..........


:1. (38):

M A H R A D
04-04-09, 23:40
شبی مجنون به لیلی گفت کای محبوب بی همتا

تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد !

™Ali
05-04-09, 12:54
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادنــد
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

:1. (38):

aphrodit
05-04-09, 13:32
در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار
کرده ام خاطر خود را به تمنای تو خوش

M A H R A D
06-04-09, 14:54
شدم چون رشته ای از ضعف و دارم شادمانی ها

کـه روزی یــار بـا آن گـوهـر یـکـدانـه خـواهـم شـد

™Ali
08-04-09, 10:37
دل میرود ز دســـــــــــــــــتم صاحـــــبدلان خدا را

دردا که راز پنهان خواهـــــــــد شـــــــــــد آشکارا

:1. (38):

M A H R A D
08-04-09, 20:33
از هستی خویشتن گذر باید کرد

زین دیو لعین صرف نظر باید کرد

™Ali
10-04-09, 11:00
در آن نفس که بمیـــرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

:1. (38):

M A H R A D
11-04-09, 18:56
مـا نـدانـیـم کـه دلـبـسـتـه اوئـیـم همه

مست و سرگشته آن روی نکوئیم همه

™Ali
11-04-09, 19:02
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان
دیــــــــــوان مداین را آیینه ی عـــبرت دان

البته فکر کنم مصرع اول رو زیاد درست نگفتم :1. (38):

M A H R A D
12-04-09, 15:06
نـاله را هـر چند میخواهـم که پنهـانی کنم

سینه میگوید که من تنگ آمدم ، فریاد کن

Armin-N
12-04-09, 15:44
نماند از دوستادارانم بجز ياد
سراغ رفتگان مي گيرم از باد
جفاي محنت آباد است پيري
جواني خاك شد در بهجت آباد


از استاد شهریار

™Ali
12-04-09, 15:52
دی میشد و گفتم صـــنما عهد به جای آر
گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

:1. (38):

M A H R A D
12-04-09, 17:09
تو را آلـوده دامن دیـگـران خـواهند و مـن خـواهم

چو شبنم پاک و چون گل تازه در دامان من باشی

Armin-N
12-04-09, 17:21
يا رب مباد كز پا جانان من بيفتد
درد و بلاى او كاش بر جان من بيفتد
من چون ز پا بيفتم درمان درد من اوست
درد آن بود كه از پا درمان من بيفتد

استاد شهریار

™Ali
14-04-09, 17:30
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شـــــد آشکارا

:1. (38):

M A H R A D
15-04-09, 19:15
از ما مپوش چهره که ما بی ادب نـِـه‌ایم

کـوتـه تـر اسـت از مـژه مـا ، نـگـاه مــا

secret55
16-04-09, 14:24
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشبست

یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکبست

M A H R A D
16-04-09, 14:50
تا ز میخانه و می، نام و نشان خواهد بود

سـر مـا خـاک ره پـیـر مـغـان خـواهد بود

Armin-N
16-04-09, 14:55
در این زمانه بی های و هوی لال پرست
خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست
چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را
برای این همه نا باور خیال پرست

محمد علی بهمنی

covert
16-04-09, 14:58
تو آنی کزان یک مگس رنجه ای

که امروز سالار و سر پنجه ای

™Ali
17-04-09, 09:51
یادمان باشد اگر خاطرمان تنهاماند
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

:1. (38):

Armin-N
17-04-09, 10:17
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه ما پمداشتیم

™Ali
17-04-09, 16:58
ما ز فلک برتریم وز ملک افزونتــــریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

:1. (38):

M A H R A D
01-05-09, 15:21
تو مرا سوزی و من سوزم از این غم که مباد

بـاد بـیـرون بَـرَد از کـوی تـو خــاکـسـتـر مـن

Jagvar
02-05-09, 15:47
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
:11():

Jagvar
02-05-09, 15:47
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
:11():

Feoris
02-05-09, 17:55
یکی دردو یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد

Feoris
02-05-09, 17:56
دلی دارم دلی تنها و بی کس

غمم همسطح اقیانوس اطلس

دگر در راه حالش را ندارم

بود لبخند تو بر من مقدس

M A H R A D
02-05-09, 22:52
سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

™Ali
05-05-09, 18:43
من نگفتم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به جایی و دلم شاد کنید !
:1. (38):

M A H R A D
05-05-09, 19:22
دوش رفـتـم بـه خـرابـات، مـرا راه نبود

میزدم نعره و فـریاد کس از من نشنود

D J V A H I D
06-05-09, 08:33
در خلــوت مـن نگـــاه سبــزت جاریسـت
این قسمــت بی تـــو بودنــم اجباریسـت
افســـــوس نمــی شـود کنـارت باشـــم
بی تو هر ثانیه و لحظه ی من تکراریست

™Ali
14-05-09, 10:21
تمام زندگــــــیمو به چشــــــــمای تو دادم
عمری به پات نشستم دل به کسی ندادم

:1. (38):

M A H R A D
14-05-09, 13:32
من اگر نیکم اگر بد ، تو برو خود را باش

که گـنـاه دگـری بر تو نـخـواهند نوشت

D J V A H I D
14-05-09, 16:34
تو می رسی و غمی پنهان همیشه پشت سرت جاری

همیشه طرح قدم هایت شبیه روز عزاداری

تو می نشینی و بین ما نشسته پیکر مغمومی

غریب وخسته و خاک آلود؛ به فکر چاره ناچاری :1. (23):

M A H R A D
07-06-09, 17:18
یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

ترک رضای خویش کند بر رضای یار

™Ali
07-06-09, 18:47
راهی شهر چشمات دیوونه ی نگاتم..
من عاشق اون همه دوست دارم گفتناتم...

:1. (38):

D J V A H I D
07-06-09, 23:45
مملکت کشتی حوادث بحر و استبداد خس
ناخدا عدلست و بس
کار پاس کشتی و کشتی‌نشین با ناخداست
کار ایران با خداست

بهار

:1. (38):

™Ali
09-06-09, 18:28
تا توانــــی دلـــی به دســــت آور ...
که دل شکستن هنر نـمی باشد ...
:1. (38):

D J V A H I D
09-06-09, 21:36
دلي دارم خريدار محبت......كزو گرمست بازار محبت

:1. (28):

لباسي بافتم بر قامت دل.....زتار محنت و پود محبت

N0m@d
09-06-09, 22:05
تا چند زمین نهاد بودن
سیلی خور خاک و باد بودن

چون باد دویدن از پی خاک
مشغول شدن به خار و خاشاک

تا چند چو یخ فسرده بودن
در آب چو موش مرده بودن

می باش چو غنچه خار بر دوش
تا خرمن گل کشی در آغوش

:give_rose:

™Ali
10-06-09, 08:50
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم...
شدم آن عاشـــق دیــــوانه کـــه بودم ....
:1. (38):

MOHAMMAD™
10-06-09, 09:02
مــــــــیازار موری که دانه کــــــش است...
که جان دارد و جان شیرین خوش است ....

D J V A H I D
10-06-09, 09:03
ترک ستم پرست من ترک جفا نمی‌کند
عهد به سر نمی‌برد وعده وفا نمی‌کند
هندوی ترک آن صنم کرد بسی خطا ولیک
ناوک چشم مست او هیچ خطا نمی‌کند

™Ali
10-06-09, 09:14
یکم تداخل پست شده :1. (38):
ولی ماله وحید دیگه ارجحیت داره....


دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی
برون شو زین چاه ظلمانی تا که جهان بینی

برو بچ شعر رو درست گفتم :1. (38):

N0m@d
10-06-09, 09:33
یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
بازآید و برهاندم از بند ملامت

خاک ره آن یار سفرکرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق
ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت

درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی
بر می‌شکند گوشه محراب امامت

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ
پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت

™Ali
10-06-09, 09:59
تنها که باشی
درد را که سق بزنی
دل تنگی‌ات را که گریه کنی
ته خط باز هم تو می‌مانی و
چند قطره حرف
و یک دریا ناتوانی...


با تشکر از مهراد گل و صد البته گلاب واسه این امضاش :1. (38):

D J V A H I D
13-06-09, 11:46
یارب دل پاک و جان آگاهم ده
آه شب و گریه سحرگاهم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن
بیخود چو شدم ز خود به خود راهم دل

:1. (23)::11():

™Ali
13-06-09, 17:40
لاف از سخن چون در توان زد
آن خشت بود که پر توان زد
:1. (38):

D J V A H I D
13-06-09, 18:14
در اين درگه که گَه گَه کُه کَه و کَه کُه شود ناگه

مشـو غـــره بـه امـروزت که از فـــــردا نئی آگـــه

:1. (38):

reza76622201
15-06-09, 12:25
هر کسي از ظن خود شد يار من
از درون من نجست اسرار من

(کسي ميدونه تنها بيت شعر بي نقطه کدومه؟!) :give_rose:

N0m@d
15-06-09, 17:06
ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه؟............................................ ...... مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟

واقعا یعنی چی این کارا؟!:1. (38):
(کسي ميدونه تنها بيت شعر بي نقطه کدومه؟!) :give_rose:تا اونجا که من میدونم شعر بدون نقطه زیاد داریم؟شما منظورت شاعر خاصی بود؟

چون اونوقت تنها نمیشه!(حتی بعضی شاعر های درپیتی هم اشعار 7-8 خطی بدون نقطه دارند!!!)

D J V A H I D
15-06-09, 21:26
هر که او را خبر از اهل دلانش باشد

یاری اهل دلان در دل و جانش باشد

دردمندی که به جان دردی دردش نوشد

راحت جان خوشی در دو جهانش باشد :11():

M A H R A D
15-06-09, 22:29
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست
خـوشا بـه حـال کـلاغان قـیل و قـال پرست

چـگـونـه شـرح دهم لحظه لحظه ی خود را
بـرای ایـن هـمـه نـابـــاور خـــیـــال پـرست

reza76622201
16-06-09, 07:41
ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه؟............................................ ...... مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟

واقعا یعنی چی این کارا؟!:1. (38):

تا اونجا که من میدونم شعر بدون نقطه زیاد داریم؟شما منظورت شاعر خاصی بود؟

چون اونوقت تنها نمیشه!(حتی بعضی شاعر های درپیتی هم اشعار 7-8 خطی بدون نقطه دارند!!!)

نه دوست عزيز منظورم شاعر خاصي نبود. شما يک بيت شعر بي نقطه بگيد لطفا.


تمام ناتمام من با تو تمام مي شود
شاعر بي نام و نشان صاحب نام مي شود

reza76622201
21-06-09, 09:38
انگار همه ساکت شدن!؟ پس من ادامه ميدم:


در کار گلاب و گل حکم ازلي اين بود
کان شاهد بازاري زان پرده نشين باشد
غمناک نبايد بود از تن حسود اي دل
شايدا که چو ما بينيم خير تو در اين باشد

™Ali
21-06-09, 19:59
این بیت رو یکی از دوستان چند ماه قبل تو این تاپیک گفت کل تاپیک چند هفته ای خوابید ! :1. (38):

درد ما را درمان نیست الغیاث
هجر ما را پایان نیست الغیاث

حالا ث بده ! :1. (38):

M A H R A D
21-06-09, 22:43
این بیت رو یکی از دوستان چند ماه قبل تو این تاپیک گفت کل تاپیک چند هفته ای خوابید ! :1. (38):

درد ما را درمان نیست الغیاث
هجر ما را پایان نیست الغیاث

حالا ث بده ! :1. (38):
ثـانیه ای گـر به دلـت بند نباشی

یک عمر شکر ریز لب قند نباشی

D J V A H I D
21-06-09, 22:55
یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد
:1. (27):
دوستی کی آخر آمد دوست داران را چه شد

حافظ

reza76622201
22-06-09, 07:03
درياي عشق را به حقيقت کنار نيست
ور هست پيش اهل حقيقت کنار اوست

گر ديگران به منظر زيبا نظر کنند
ما را نظر به قدرت پروردگار اوست

بر جور و بيمرادي و درويشي هلاک
آنرا که صبر نيست محبت نه کار اوست

(شاعر : سعدي شيرازي)

™Ali
22-06-09, 19:42
تو ناز می کنی من ناز می کشم،
این منـــــطق کیه انگار پیــش تو
فرقی نمی کنه کی عاشق کیه ؟!
محسن چاوشی:1. (38):

reza76622201
23-06-09, 08:15
هواي خانه چه دلگير مي شود گاهي
از اين زمانه دلم سير مي شود گاهي

عقاب تيزپر دشتهاي استغناء
اسير پنجه تقدير مي شود گاهي

N0m@d
23-06-09, 09:41
یارب سببی ساز که یارم به سلامت...........................باز آیدو برهاندم از بند ملامت

خاک ره آن یار سفر کرده بیارید.................................تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

reza76622201
23-06-09, 09:55
تا توانی رفع غم از خاطری غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن

(دوستاني که قرار بود يه بيت شعر بدون نقطه بگن چي شد؟)

™Ali
23-06-09, 10:59
نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست
وگرنه بر درخـت تر کســــی تبر نمی زند

گفتتیم یه یادی از برادر هوشنگ بکنیم (م.سایه :1. (38):)

reza76622201
23-06-09, 12:31
ديشب از آسمون ستاره مي چيدم
رو برگهاي گلم شبنم مي پاشيدم

وقتي بيدار شدم گل کرده بود خورشيد
آخه ديشب بازم خواب تورو ديدم

reza76622201
24-06-09, 10:12
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

با محتسبم عیب مگویید که او نیز
پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است
(از حافظ شيرازي)

™Ali
24-06-09, 16:45
reza76622201 (Only the registered members can see the link) خواهشا پست پشت سرهم نده تا دوستان هم بتونند تو مشاعره شرکت کنند. :wink:

تا کـــــــی به تمـــنای وصـــال تو یگانه ...
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه..
خواهد به سر آید روز هجران تو یا نه...
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه ...

:1. (38):

M A H R A D
26-06-09, 13:00
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع

قصه ما دو سه دیـوانه دراز هست هنوز !

™Ali
26-06-09, 13:12
زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را
ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان را

توجه: تن در مصرع اول به صورت ساکن تلفظ میشه! این حرف ساکن رو از کجا میشه پیدا کرد؟! Only the registered members can see the link

:1. (38):

dvbs_amir
26-06-09, 18:11
از پاي فتاديم چو آمد غم هجران
در درد بمرديم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت
عمريست که عمرم همه در کار دعا رفت

reza76622201
27-06-09, 12:44
تو کز محنت ديگران بي غمي
نشايد که نامت نهند آدمي

™Ali
27-06-09, 15:02
یاری اندر کـــس نمی بینم یــاران را چه شـد...
دوستی کی پایان آمد دوستداران را چه شد...

:1. (38):

dvbs_amir
27-06-09, 18:03
در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم
کاين چنين رفته‌ست در عهد ازل تقدير ما

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است
عاقلان ديوانه گردند از پي زنجير ما

N0m@d
27-06-09, 20:16
ای که از کوچه معشوقه ی ما می گذری

بر حذر باش که سر می شکند دیوارش!!!


من فردا امتحان فارسی عمومی دارم طبع شعرم گرفت:1. (38):

dvbs_amir
27-06-09, 23:28
شکرشکن شوند همه طوطيان هند
زين قند پارسي که به بنگاله مي‌رود

طي مکان ببين و زمان در سلوک شعر
کاين طفل يک شبه ره يک ساله مي‌رود

™Ali
27-06-09, 23:35
در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین
خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا؟

reza76622201
28-06-09, 07:15
الهي يا الهي يا الهي
سر راهت در آد مار سياهي

اول بر مو زنه دل بر تو بستم
دوم بر تو زنه که بيوفايي
(از بابا طاهر عريان)

™Ali
28-06-09, 11:03
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم
در میان لاله و گل آشیانی داشــــــتیم

:1. (38):

dvbs_amir
28-06-09, 11:18
مرغ زيرک نزند در چمنش پرده سراي
هر بهاري که به دنباله خزاني دارد

مدعي گو لغز و نکته به حافظ مفروش
کلک ما نيز زباني و بياني دارد

™Ali
28-06-09, 11:30
در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال من...
همه از من گریزانند تو هم بــگذر از این تنها ...

:1. (38):

reza76622201
28-06-09, 12:00
اي تو ناياب گوهر ناز ناز مخمل ترمه خواب
اي تو همدل اي تو همدم عاقبت عشق از تو گل کرد

عاشقم من عاشق تو اي تو تنها خوب دنيا
با تو دارم گفتنيها
(از معين)

™Ali
28-06-09, 13:28
آمدی جانم به قربانـــت ولی حالا چرا؟
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟

:1. (38):

reza76622201
28-06-09, 13:59
اي آنکه به جز تو هوايي به سرم نيست کسي در نظرم نيست
جز ياد عزيزت کسي همسفرم نيست مرا يار دگر نيست
(معين)

™Ali
28-06-09, 14:26
تمنای وصالم نیست عشق من، مگیر از من...
به دردت خو گرفتم، نیستـــم در بند درمانت...

:1. (38):

reza76622201
28-06-09, 14:56
نتوان گفت که اين غافله باز مي ماند
خسته و خفته از اين خير جدا مي ماند

اين ره اين نيست که از خاطره اش ياد کنيد
اين سفر همره تاريخ به جا مي ماند
(خواننده ناصر عبدالهي)

dvbs_amir
28-06-09, 16:16
دريادلان راه سفر در پيش دارند
پا در ركاب راهوار خويش دارند

گاه سفر آمد برادر , ره دراز است
پروا مكن , بشتاب , همّت چاره ساز است

™Ali
28-06-09, 16:34
تا متاع حقیر عشــــق شدم
گربه جان می خرند می ارزم :1. (21):

شمعم، از آتــــشم مترسانید
من از این بـــــادها نمی لرزم

:1. (38):

dvbs_amir
28-06-09, 20:19
مردي صفاي صحبت آيينه ديده
از روزن شب,شوكت ديرينه ديده

مردي حوادث, پايمال همّت او
عالم ثناگوي جلال همّت او

™Ali
28-06-09, 22:59
وای ای مه دو هفته چه جای محاق بود!
آخر محـــــاق نـــیست که ماه دو هفـته را

:1. (38):

reza76622201
29-06-09, 08:15
ای که از کوچه معشوقه ما می گذری
باخبر باش که سر ميشکند ديوارش
(حافظ شيرازي)

M A H R A D
29-06-09, 23:15
شـربـتـی از لـب لعلش نچـشـیدیم و برفت
روی مــه پـیــکر او سـیــر نـدیـدیـم و برفت

گـویی از صحـبت ما نیک به تنـگ آمـده بود
بار بر بست و بـه گــردش نرسیدیم و برفت

reza76622201
30-06-09, 06:55
تعالي الله قديمي کو به يک دم
کند آغاز و انجام دو عالم

توانايي که در يک طرفةالعين
ز کاف و نون پديد آورد کونين

(محمود شبستري)

M A H R A D
30-06-09, 21:40
نـاله را هرچند میخـواهم که پنهـانی کنم

سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن

K A S R A
01-07-09, 00:07
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ****** به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

Mahdi_Moosavi
01-07-09, 00:25
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ****** به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

در شبی تاریک

که صدایی با صدایی در نمی آمیخت

و کس کس را نمی دید در راه نزدیک

یک نفر از صخره های کوه بالا رفت

وبا ناخن های خون آلود

روی سنگ کند نقشی را و از آن پس ندیدش هیچ کس دیگرشعر نقش ، از کتاب " مرگ رنگ " سهراب سپهری

reza76622201
01-07-09, 06:49
واينم بالاخره شايد تنها بيت شعر بي نقطه:

روده سگ را عمر عمامه کرد
احمد و محمود را آواره کرد

:lol:

M A H R A D
06-07-09, 00:35
دل را به کف هرکه نهم ، باز پس آرد

کس تاب نـگـهـداری دیـوانه نـدارد

™Ali
06-07-09, 18:35
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بــــشد دلـبـــر و با یار وفادار چه کرد

:1. (38):

reza76622201
27-07-09, 11:48
در جواني پاک بودن شيوه پيغمبريست
ور نه هر گبري به پيري مي شود پرهيزگار

M A H R A D
27-07-09, 15:28
رخ نما تا همه خـوبـان خجل از خویش شوند

گر کشی پرده ز رخ، کیست که رسوا نشود

Mahdi_Moosavi
27-07-09, 16:38
دلم عمریه می گیره بهونه *** می خواد دل بکنه از این زمونه

تویی فانوس روشن تو شب تار *** واسه این دل سرگشته بی یار

arbabe.sayeha
27-07-09, 16:45
روزگاریست که سودای بتان دین من است

غم این کار نشاط دل غمگین من است

دیدن روی تو را دیده جان بین باید

وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است

Arian.Z
27-07-09, 19:09
تو به من خندیدی و نمی دانستی ****** من به چه دلهره از باغچه همسایه

سیب را دزدیدم:126fs3186991:

reza76622201
28-07-09, 07:08
مرمرا افسانه مپنداشتيد
تخم جهل و کافري مي کاشتيد

خود بديديد اي خصيصان زمن
که شما بوديد افسانه نه من

™Ali
28-07-09, 13:00
با تشکر از امضای Arian.Z (Only the registered members can see the link) ....

=========================
نردبان این جهان ما و منی است

عاقبت این نردبان افتادنی است

ابلهست آن که بالاتر نشست

استخوانش سخت تر خواهد شکست

:1. (38):

reza76622201
28-07-09, 13:08
تو بيا تا برقراره دنيا منو و تو به عشق هم بنازيم
مثل ماهي توي آب دريا واسه هم قصر صدف بسازيم

™Ali
28-07-09, 13:13
نمی دونم چرا شد دو تا پست!

این رو مدیران حذف کنند :give_rose:

™Ali
28-07-09, 13:19
ماه من شاهد آفاقی و معشوق منی ....

شمع هر جمعی و سرحلقه ی هر انجمنی ....

Only the registered members can see the link

reza76622201
28-07-09, 13:44
یه روز از همین روزا روی شب پا میزارم
توی قاب لحظه ها عکس فردا میزارم
تا که خوبه خوب بشه زخمهای دلواپسی
عشق و مرحم میکنم روی دلها میزارم

™Ali
28-07-09, 13:51
مبر ز موی سـپیدم گمان به عمر دراز ▲ جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی
بگو اگر چه به جایی نمی رسد فریاد ▲ کلام حق دم شمشیر می شود گاهی

reza76622201
28-07-09, 13:55
يک شب گرم و تب آلود آمدی از شهر باران
ناگهان از هر جوانه گل برآمد چون بهاران

اي تو از نسل بهاران اي اميد سبزه زاران
اي نگاهت پاک و معصوم چون نگاه چشمه ساران
(خواننده کوروش يغمايي)

™Ali
28-07-09, 14:15
نه سایه دارم و نه بر ، بیفکنندم و سزاست

وگرنه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

:1. (38):

reza76622201
28-07-09, 14:44
دیشب خواب تو را دیدم ، چه رویای پر شوری
انگار که توی خواب دیدم که سالها از من دوری.
تو را توی باغی دیدم که سر تا سر خزان بود
هزاران چشم پر ز اشک به طاق آسمان بود.

™Ali
28-07-09, 15:03
دامن مکش به ناز، که هجران کشیده ام
نارم بکش، که ناز رقیـــــــبان کشیده ام

شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر
پاداش ذلتی که به زندان کشیده ام

:1. (38):

reza76622201
28-07-09, 15:16
من که باورم نميشه تو نباشي عشق نباشه گل نباشه
مگه ميشه تو نباشي من نميرم زنده باشه

من که باورم نميشه بردن اسم تو از ياد
آخه رسم عاشقي رو دستهاي تو ياد من داد

Arian.Z
28-07-09, 15:52
دوست دارم شمع باشم در کنار تو بسوزم
روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم


حاج مرتضی تهرانی

:1. (10)::1. (10):

™Ali
28-07-09, 15:54
مـــــردی نبود فتاده ای پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مردی

:1. (38):

M A H R A D
29-07-09, 01:12
یا رب آن شاه وش ماهرخ زهره جبین

در یکتای که و گـوهـر یـکـدانه کیست!

™Ali
29-07-09, 10:55
تاکی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود،از هر مژه چون سیل روانه

ببخشید قدیمی بود! الان مخم کار نمیکنه :1. (38):

arbabe.sayeha
29-07-09, 13:16
هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا

تا در میان میکده سر بر نمی کنم

ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم

من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم

صدبار توبه کردم و دیگر نمی کنم

™Ali
29-07-09, 13:28
کاربر فعال انجمن سخت افزار P30 == >> تاپیک مشاعره PC Only the registered members can see the link

کسی نفهمه ! عرض سلام و خسته نباشید داشتیم.... Only the registered members can see the link


=======================

من مگر سلسه از زلف تو مهپاره کنم

تا به درد دل دیوانه ی خود چاره کنم

:1. (38):

M A H R A D
29-07-09, 14:37
مـا در دل نـگــشــایـیـم به روی هــمـه کـس

این دل توست که در وی، همه کس میگنجد!

™Ali
29-07-09, 15:09
دز خلوت خود راه مده همچو منی را

که افسرده دل، افسرده کند انجمنی را

:1. (38):

Arian.Z
29-07-09, 17:19
ای دل چو زمانه می کند غمناکت

ناگه برود زتن روان پاکت

*******
برسبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد بر خاکت

™Ali
29-07-09, 17:23
تو را ای بالا بلا دلبر! بگو منزل کجا داری ؟
خدا را سر به بالین که بالا بلا داری؟

:):) :1. (38):

SOHR@B
29-07-09, 22:04
یوسف گم گشته باز اید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

arbabe.sayeha
30-07-09, 11:30
کاربر فعال انجمن سخت افزار P30 == >> تاپیک مشاعره PC

کسی نفهمه ! عرض سلام و خسته نباشید داشتیم....

سلام

من قرار اینجا فرهنگ اسپمینگ رو تقویت کنم چطور خبر نداری؟:دی

همزمان نمیشه در دو فروم فعال بود...

...........
:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند

من ارچه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخوهد ماند

™Ali
30-07-09, 11:33
من افرادی رو میشناسم تو 5 تا فروم بالای 5000 هزار پست رو دارند!

شما هم میتونی ! :1. (38):

================

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نـهال دشمنی برکن که رنـج بی شمـار آرد

M A H R A D
30-07-09, 15:57
در این فکرم که در یک لحظه غفلت
ز ایـن زنـدان خــامـش ، پـر بـگـیرم
بـه چـشـم مـرد زنـدانـبـان بـخـندم
کــنـارت زنـدگـی از ســر بـگـــیـرم

در ایـن فـکـرم من و دانـم که هرگز
مـرا یـارای رفـتن زین قفس نیست
اگـر هـم مــرد زنـدانـبـان بـخـواهـد
دگـر از بـهــر پـروازم نـفـس نیسـت


فـــــروغ فــــرخزاد

ببخشید که شعرهای زیبا رو نمیتونم تک بیتی بگم!

™Ali
30-07-09, 19:25
تو آنی کز آن یک مگس رنجه ای
که امروز ســــالار و سر پنجه ای

یادش بخیر.... :1. (38):

arbabe.sayeha
31-07-09, 00:39
من افرادی رو میشناسم تو 5 تا فروم بالای 5000 هزار پست رو دارند!

شما هم میتونی !

ما می توانیم خود محمود عزیز گفت...

یاد باد آن کو به قصد خون ما

زلف را بشکست و پیمان نیز هم

اعتماد ی نیست بر کار جهان

بلکه بر گردون گردان نیز هم

™Ali
31-07-09, 00:48
ما می توانیم خود محمود عزیز گفت...

کدوم م ح م و د ؟ (جهت جلوگیری از فیلترینگ قوی مخابرات :دی*

========================

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ
به شــرار قهر سوزد همه جان ما سوا را

:1. (38):

arbabe.sayeha
31-07-09, 01:08
کدوم م ح م و د ؟ (جهت جلوگیری از فیلترینگ قوی مخابرات :دی*

همون که روی بالش خالهای رنگارنگه با بالهای قشنگش میره و برمیگرده

شاپرک خسته میشه بالهاشو زود میبنده روی گلا میشینه شعر می خونه می خنده دس دس

.....

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

مست است و در حق او کس این گمان ندارد

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت

بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

™Ali
31-07-09, 01:47
آها ! همونی که خیلی Nice عمرا سرکوچه وایسه راه میره آسه آسه

==========================

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد

arbabe.sayeha
31-07-09, 06:49
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زندند

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

با من راه نشین باده مستانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه کار به نام من دیوانه زدند

.D3VIL.
31-07-09, 07:22
در این دنیای بی حاصل ------------چرا مغرور میگردید
سلیمان گر شوی ------------------آخر دچار مور گردی

™Ali
31-07-09, 12:49
یکی روبهی دید بی دست و پای

فرو ماند در لطف و صنع خدای ...

:1. (38):

arbabe.sayeha
31-07-09, 16:27
یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم

™Ali
31-07-09, 16:34
مرغ دل ما را هيچ كس رام نكرد
آرام تويي دام تويي دانه تويي تو

:1. (38):

N0m@d
31-07-09, 17:25
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم
شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم

اگر ز خلق ملامت، و گر ز کرده ندامت
کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

™Ali
31-07-09, 17:29
من آن موجم که آرامـــش ندارم

به آســـانی سر ســــازش ندارم

:1. (38):

arbabe.sayeha
01-08-09, 03:02
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

™Ali
01-08-09, 09:31
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

:1. (38):

reza76622201
01-08-09, 10:50
علي آقا تکراري بود.

يه روز تو باغ پائيز تورو تکيده ديدم
زدي ريشه تو قلبم تورو به جون خريدم

من از خرابه دل برات گلخونه ساختم
بهارو با تو ديدم به بوي تو شناختم

™Ali
01-08-09, 11:20
من و تو در حقیقت آگاهیم، هر دومون گمشده یک راهیم

هر دو زخمی شده یک شلاق، هر دو نفرین شده یک آهیمهر کی گفت این شعر رو کی میخونه :1. (38):

reza76622201
01-08-09, 11:31
من ندانم شعر را کي خوانده است
تو بگو تا بدانم کي خوانده است. :1. (38):

™Ali
01-08-09, 13:38
ترانه ای را که نوشتم لیلا فروهر خوانده است....

او با این شعر غمگینش دل ما را سوزانده است ....


آقا رضا بیش تر از این ادامه نده که کارمون میکشه کارگاه شاعران پی سی نتورک :1. (38):

reza76622201
01-08-09, 13:50
تو ليلا ديدي و مجنون او را
مکش اين شاعري رو بيش از اين را
:lol:

N0m@d
01-08-09, 13:51
ای بابا تا ما بیایم بنویسیم یکی داد بیرون

باشه حالا به جای نظامی یه سخن از سعدی میگم:yes:ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟


حالا بی شوخی کجایی پیدات نیست؟:1. (38):

reza76622201
01-08-09, 14:00
يه روزي تنگ غروب آسمون
ميرم از شهر تو اي نامهربون

(مختصر و مفيد از اندي)

™Ali
01-08-09, 14:57
نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار

دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند

:1. (38):

ashli
01-08-09, 15:17
در نهان خانه ي جانم گهي ياد تو درخشيد
عشق صد خاطره پيچيد
باع صد خاطره خنديد
يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم
پر گشوديم در آن خلوت دلخواسته گشتيم

Computex
01-08-09, 15:40
صاحب دلی به مدرسه آمد زخانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گفتم میان علم و عابد چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن ، این فریق را؟

گفت: آن، گلیم خویش به در می برد زموج
و این ، جهد میکند که بگیرد غریق را

( --- سعدی --- )

2K T O R
01-08-09, 15:57
:lol:چه غریب ماندی ای دل

نه به انتظار یاری نه ز یار انتظاری:1. (21)::1. (21):

™Ali
01-08-09, 16:31
یک زبان دارم دو تا دندان لق

می زنم تا می توانم حرف حق

شعار هفته نامه گل آقا :1. (38):

Arian.Z
01-08-09, 18:43
قامت بلند تو را
من
در قصیدای
چون قلب سنگ تو
به تصور می کشم

2K T O R
01-08-09, 19:45
ای کاش میدونستم که دروغن همه حرفاش
ای کاش میدونستم دل فریبن دو تا چشماش
کاشکی که دیروز پا به دامش نمیذاشتم
بذر عاشقی را توی قلبم نمیکاشتم

2K T O R
01-08-09, 19:52
ای کاش میدونستم که دروغن همه حرفاش
ای کاش میدونستم دل فریبن دو تا چشماش
کاشکی که دیروز پا به دامش نمیذاشتم
بذر عاشقی را توی قلبم نمیکاشتم

™Ali
01-08-09, 20:26
عزیز من پشت سر هم پست نده :wink:

======================

می بهشت ننوشتم ز جام ساقی رضوان

مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم

:1. (38):

ashli
02-08-09, 01:00
ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم
محصول دعا در ره جانانه نهاديم
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
اين داغ كه ما بر دل ديوانه نهاديم

Agne
02-08-09, 01:53
من و او هر دو به حجره در و می مونس ما
باز کرده در شادی و در حجره فراز

reza76622201
02-08-09, 07:20
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت
شير خدا و رستم دستانم آرزوست

دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز ديو و درد ملولم و انسانم آرزوست

™Ali
02-08-09, 11:20
تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش، تازان پس

به هر جانب که روی آری درفــــــش کــــاویـــان بینی

:1. (38):

reza76622201
02-08-09, 11:33
ياری اندر کس نمی‌بينيم ياران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

™Ali
02-08-09, 11:42
دل خراب من دگر خراب تر نمی شود

که خنجر غمت از این خراب تر نمی زند

:1. (38):

reza76622201
02-08-09, 12:01
دردرم از يار است و درمان نيز هم
دل فداي او شد و جان نيز هم

™Ali
02-08-09, 12:08
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست به مشکل نشیند

:1. (38):

reza76622201
02-08-09, 12:29
دلا خوبان دل خونين پسندند
دلا خون شو که خوبان اين پسندن
متاع کفر و دين بيمشتري نيست
گروهي آن گروهي اين پسندند

ashli
02-08-09, 12:47
دلــت می آید آیا ؟ از زبانی این هـــمه شـــــیرین
توتنها حرف تلخی را همیـــــشه برزبـان رانی
نمی رنــــجم اگربــــــــاور نداری عشــــق نابم را
که عاشق از عـــیارافتاده دراین عصـرعیاری
توراچون آرزوهایت همیشه دوست خواهم داشت
بشـــرطی که مرا در آرزوی خویــش نگذاری
چه زیــــــــبا میـــشود دنــیا بــرای من اگر روزی
تو از آنی که هســتی ای معـمّا ! پرده برداری

reza76622201
02-08-09, 13:22
يکي درد و يکي درمان پسندد
يک وصل و يکي هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

arbabe.sayeha
02-08-09, 14:22
یک زبان دارم دو تا دندان لق

می زنم تا می توانم حرف حق

یک زبان دارم دو تا دندان لق

میزنم تا زنده هستم حرف حق

Only the registered members can see the link

" از خدا جوييم توفيق ادب " من، غضنفر، شاغلام يا مش رجب

بي ادب اصلا ندارد هيچ حق كه نمايد حرف حق را تق و لق !

" من به هر جمعيتي نالان شدم " تا گل آقاي همين دوران شدم

هردومان خورديم دود از يك چراغ من شدم بلبل غضنفر شد كلاغ !

هردوتا خورديم از يك جا نمك اين رطب شد آن يكي خرما خرك !

ما نداريم از كسي اينجا گله كم نمي آيد عقاب از چلچله

مثل باد سرد كه برف آورد مدعي ما را سر حرف آورد

ورنه ما كه اهل دعوا نيستيم يا اگر هستيم ، حالا نيستيم !

ببخشید دلم نیومد اینو نگم....

...................

دفتر دانش ما جمله بشوئید به می

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل

کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

reza76622201
02-08-09, 14:35
دلا پوشم ز عشقت جامهي نيل
نهم داغ غمت چون لاله بر ديل
دم از مهرت زنم همچون دم صبح
وز آن دم تا دم صور سرافيل

™Ali
02-08-09, 15:40
لحظه ی خداحافظی رو سینه ام فشردمت

اشک چشمان جاری شد دست خدا سپردمتدقیقا نمی دونم درست گفتم:1. (38):

M A H R A D
02-08-09, 17:57
تو را میـخـواهم و دانـم کـه هـرگـز ، به کـام دل در آغـوشت نگیرم

تویی آن آسمان صاف و روشن ، من این کنج قفس مرغی اسیرم

N0m@d
02-08-09, 18:05
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

*******************************

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی:1. (28)::1. (28):

™Ali
02-08-09, 18:24
یاد باد آنکه ز ما وقت سحر یاد نکرد

به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد

:1. (38):

Arian.Z
02-08-09, 19:17
دل وحشت زده در سینه من می لرزید
دست من ضربه به دیواره زندان کوبید

ضربه هر چند به دیوار فرو کوبیدم
پاسخی نشنیدم
دیگر از پاسخ خود نمیدم

™Ali
02-08-09, 19:33
مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را

:1. (38):

dvbs_amir
02-08-09, 21:17
اگر چه حسن تو از عشق غير مستغنيست
من آن نيم که از اين عشقبازي آيم باز

چه گويمت که ز سوز درون چه مي‌بينم
ز اشک پرس حکايت که من نيم غماز

ashli
03-08-09, 00:44
ز آرزوی او همی خواهد که همچون ماهتاب

افتد از بام فـلک ، خورشــــــــيد اندر روزنش


وصل و هجر دوست ميکوشند هر يک تا کنند

دســـت او در گردنــــم يا خون من در گردنش

reza76622201
03-08-09, 07:18
شبي با خيال تو همخونه شد دل
نبودي نديدي چه ويرونه شد دل

نبودي نديدي پريشونيامو
فقط باد و بارون شنيدن صدامو

M A H R A D
03-08-09, 15:38
وای از امیدی که در زلف درازت بـسـتـه ام

عمـر بگذشت و امـیدم بر نمی آید هــنوز

™Ali
03-08-09, 15:42
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

:1. (38):

Arian.Z
03-08-09, 15:46
یاد داری که به من می دادی

درس عشقو ادب و مهر و وفا
:surprised:

™Ali
03-08-09, 20:05
آیینه ی سکندر جام می است بنگر

تا بر تو عرضه دارد، احوال ملک دارا

:1. (38):

Agne
04-08-09, 04:14
از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

reza76622201
04-08-09, 07:23
درد دلم رو بشنو که حالمو بدوني
هيچ وقت اينو نخواستي که دردمو بدوني

من آرزو مي کردم که همزبونت بشم
اميد اينو داشتم که سايه بونت بشم
(خواننده عارف)

Arian.Z
04-08-09, 10:05
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

امام خمینی(ره)

reza76622201
04-08-09, 10:32
ميازار موري که دانه کش است
که جدش در آمريکا هفت تير کش است :lol:

™Ali
04-08-09, 13:46
تا تماشای جمال خود کند
نور در دیده ی بینا نهاد

تا کمال علم او ظاهر شود
این همه اسرار بر صحرا نهاد

:1. (38):

N0m@d
04-08-09, 13:58
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد


ز فکر آنان که در تدبیر درمانند ، در مانند

™Ali
04-08-09, 14:05
در خون من غـــــــرور نیــــاکان نهفته است

خشم و ستیز رستم دستان نهفته است

:1. (38):

Agne
04-08-09, 17:19
تمام ناتمام من با تو تمام میشود
شاعر بی نام و نشان، صاحب نام میشود

™Ali
04-08-09, 17:46
دلیری کجا نام او اشــــــــکبوس

همی بر خروشید بر سان کوس

:1. (38):

reza76622201
05-08-09, 07:10
سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند
همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند

™Ali
05-08-09, 09:45
دیرسالی است در این خانه که ویــــــران تر باد

دست من گوشـــــــــــه ی دامان تو را کم دارد

:1. (38):

reza76622201
05-08-09, 10:07
داني که دلم چه از خدا مي خواهد
بي پرده بگويمت تو را مي خواهد

™Ali
05-08-09, 12:11
دل خلوت خاص دلبر آمد

دلبر ز کرم به دل برآمــد

:1. (38):

reza76622201
05-08-09, 13:06
دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزد
به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمیارزد

N0m@d
05-08-09, 13:11
درد مارا نیست درمان الغیاث

هجر مارا نیست پایان الغیاث

دین و دل را بردندو قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث

reza76622201
05-08-09, 13:26
ثريا را نديد و در خرامان گشت دنبالش
چنين اعجوبه اي را ديد و فارغ شد پي کارش

M A H R A D
05-08-09, 14:54
شوق من ، قاصد بی درد کجا میداند؟

آنـقـدر شـوق تـو دارم که خـدا میداند

reza76622201
05-08-09, 15:02
ديشب خواب تورا ديدم چه رؤياي پرشوري
انگار که توي خواب ديدم تو سالها از من دوري

تورا توي باغي ديدم که سرتاسر خزان بود
هزاران چشم پر ز اشک به طاق آسمون بود

مثال عکس قرص ماه ميون آب نشستي
تا اومدم بگيرمت پر چين شدي شکستي

آه اي فلک نفرين به تو ببين چه ميکشم من
جدا از آن مهرآفرين ميون آتشم من
(خواننده عارف)

™Ali
05-08-09, 16:00
نابرده رنج گنج میسر نمیشود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

:1. (38):

Mahdi_Moosavi
05-08-09, 16:06
دوباره نمی خوام چشای خیسمو کسی ببینه

یه عمره حالو روز من همینه

کسی به پای گریه هام نمیشینه .....

Labyrinth
05-08-09, 16:17
هر قدم پيش رود، پاي افق

چشم او بيند دريايي آب.

اندكي راه چو مي پيمايد

مي كند فكر كه مي بيند خواب:give_rose:

™Ali
05-08-09, 16:18
دوباره نمی خوام چشای خیسمو کسی ببینه

یه عمره حالو روز من همینه

کسی به پای گریه هام نمیشینه .....

مهدي مي بينم كه شعرهاي محسن يگانه رو ميزاري :1. (1):

===============

بيا تا گل بر افشانيم و مي در ساغر اندازيم

فلك را بشكافيم و طرح نو در اندازيم


:1. (38):

Labyrinth
05-08-09, 16:34
مهدي مي بينم كه شعرهاي محسن يگانه رو ميزاري :1. (1):

===============

هميشه فاصله بوده بين دستاي من و تو

با همين تلخي گذشته شب و روزاي من و تو


:1. (38):

شما باید با ( ب ) میگفتید نه با ( ه )

---------------------------------------------------------------و ندا آمد: لب بسته بپر
مرغي رفت، تنها بود، پر شد جام شگفت

و ندا آمد: بر تو گوارا باد، تنهايي تنها باد!

دستم در كوه سحر « او » مي چيد، « او » مي چيد

و ندا آمد: و هجومي از خورشيد

از صخره شدم بال. در هر گام، دنيايي تنهاتر، زيباتر

و ندا آمد: بالاتر، بالاتر!

آوازي از ره دور: جنگل ها مي خوانند؟

و ندا آمد: خلوت ها مي آيند

و شياري ز هراس

و ندا آمد، پرده ز هم وا بايد، درها هم

و ندا آمد: پرها هم

:give_rose:

™Ali
05-08-09, 16:40
تصحيح شد! پست شما رو نديدم :دي

N0m@d
06-08-09, 09:48
مرو راهی که پایت را ببندند

مکن کاری که هشیاران بخندند

(پروین)

™Ali
06-08-09, 11:09
دیر سالی است در این خانه که ویران تر باد

دست من گوشه ی دامان تو را کم دارد

:1. (38):

N0m@d
06-08-09, 11:28
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

********************************
به وقت صبح قیامت که سر زخاک بر آرم

به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

.
.
.

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم


سعدی

™Ali
06-08-09, 11:44
من از بینوایان نیم روی زرد

غم بی نوایان رخم زرد کرد


سعدی؟! :1. (38):

2K T O R
06-08-09, 16:21
دیریست کان سرود خدایی را
درگوش من به مهر نمیخوانی
دانم که باز تشنه خون هستی
اما.... بس است این هممه قربانی
فرخ زاد

N0m@d
06-08-09, 16:26
یوسف نام نهادند و به گرگت دادند

مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من

پروین

2K T O R
06-08-09, 16:40
می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم
سعدی

N0m@d
06-08-09, 16:43
می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم
سعدیتا اونجا یادمه حرف آخر شعرم ن بود نه م:lol:

در ضمن این شعر هم تو همین صفحه توسط خودم گفته شده:merci:

2K T O R
06-08-09, 16:53
تا اونجا یادمه حرف آخر شعرم ن بود نه م:lol:

در ضمن این شعر هم تو همین صفحه توسط خودم گفته شده:merci:

نه سایه دارم ونه بر بیفکنندم سزاست

اگرنه بردرخت تر کسی تبر نمی زند:1. (28): :1. (28):

™Ali
06-08-09, 19:34
در این درگه که گه گه که که که که شود نا گه

مشو غرّه که از فردای خود نه ای آگـــــــــــــــه

اینو چجوری میخونن:1. (38):

N0m@d
06-08-09, 20:59
هرکس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا ، دوست جدا می شکند

گر بیگانه شکست مرا حرفی نیست

من در عجبم دوست چرا می شکند؟

---------------------------------------------------

یکی به این بنده خدا بگه چرا ، تو کف نمونه:1. (38):

Labyrinth
06-08-09, 21:20
دستم بگرفت رو پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت مرا ( مادر )

:give_rose:

Agne
06-08-09, 23:27
آنانکه خاک را به‌نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

N0m@d
07-08-09, 11:54
درویش نکن ناله ز شمشیر احبا

کین طایفه از کشته ستانند غرامتاگه گفتید کدوم طایفه رو میگه؟:whistle:

2K T O R
07-08-09, 15:58
تو تنها انتخاب عاشقونه
برای زندگی تنها بهونه

صدات رنگ شقایق رنگ بارون
فقط می رنجی از من خیلی آسو ن :cry:

arbabe.sayeha
07-08-09, 18:52
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

reza76622201
08-08-09, 12:29
يواش يواش تو لقبم خونه کردي
يواش يواش منو ديوونه کردي