PDA

مشاهده نسخه کامل : Chip Tuning ؛ جراحی مغز متفکر خودروravegoat
08-10-11, 21:20
واحد کنترل الکترونیکی-ECU-نقش کلیدی در خودرو های جدید دارد. این واحد وظیفه ی کنترل اکثر بخش های خودرو از جمله موتور، احتراق، سیستم تعلیق و تجهیزات ایمنی را برعهده دارد. با تغییر برنامه ریزی ECU می توان عملکرد خودرو را با توجه به نیازی خاص بهینه کرد. به این فرآیند Chip Tuning گفته می شود. تغییر در ساختار اکثر ECU های قابل برنامه ریزی از طریق رابط OBD امکان پذیر است. با تغییر مقادیر هگزادسیمال در آدرس های مشخص از حافظه ی EPROM از راه فلش کردن، می توان برنامه ی ECU را متحول نمود.

متن كامل مقاله پيوست شده است.