PDA

مشاهده نسخه کامل : نحوه پاک کردن کامل برنامه درPocket Pc بدون انکه ایکونی از ان در Start Menu باقی بماندP A R H A M
26-07-11, 08:42
رای اینکار بعد از اینکه برنامه را Remove کردید برای باک کردن ایکون برنامه ابتدا باید توسط File Explorer گوشی به قسمت Windows رفته سبس از انجا به قسمت Start Menu رفته و بعد از ان به قسمت Programe بروید و در انجا ایکون مربوطه را Delet کنید.
در کل مسیر مقابل را توسط File Explorer طی کنید:

File Explorer/Windows/Start Menu/Programe

برای باک کردن برنامه هایی که در قسمت Start گوشی جای می گیرند نیز باید مسیر مقابل را طی کرد:

File Explorer/Windows/Start Menu/Setting

این کار همچنین برای برنامه هایی که 2یا3 ایکون از انها در Start Menu ایجاد می شود نیز صادق است شما می توانید ایکون های اضافی را باک کنید بدون انکه خللی در برنامه ایجاد شود و برنامه همچنان سالم به کار خود ادامه می دهد.