PDA

مشاهده نسخه کامل : فيلم برداري در بسته با a1200P A R H A M
24-07-11, 09:43
فيلم برداري در بسته با a1200

براي اين منظور حتما بايد از فريمور هايي استفاده كنيد كه قابليت غير فعال كردن حالت در بسته گوشي را دارا هستند مثل novin يا mld به اين صورت كه بعد از غير فعال كردن در به منوي دوربين رفته و فيلم برداري را اغاز مي كنيم