PDA

مشاهده نسخه کامل : « نـــــوروز 90 مـبـارکـــــــ »M A H R A D
20-03-11, 18:035408

سال نو می‌شود
زمین نفسی دوباره می‌کشد
و پرنده های خسته برمی‌گردند
و در این رویش دوباره
من، تو، ما
کجا ایستاده ایم؟
پیوند ما در دوباره شدن با کیست..؟
خوشحالیم از اینکه پـنـجـمـیـن بـهـــار رو در پی سی نتورک، کنار شما دوستان و همراهان عزیز جشن می‌گیریم.

آرزوی سالی را برای شما داریم که:

شادی هایش از غم هایش

آرامشش از بی‌قراری هایش

و خوبی هایش از بدی هایش

پررنگ تر و ماندگارتر باشد...Only the registered members can see the link
طــراح: leili1تاپیک های مرتبط:آخرین روزهای سال 89 با بچه های پی سی نتورک... (Only the registered members can see the link 3%99%C2%86-%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%99%C2%87%C 3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84-89-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7-%C3%98%C2%A8%C3%9A%C2%86%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%BE%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B3%C3%9B%C2%8C-%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C 3%9A%C2%A9...?p=221970)
فراخوان مـسابـقـه نـوروزی بـا مـوضـوع عـکـاسـی (Only the registered members can see the link 3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%80%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C 3%98%C2%A8%C3%99%C2%80%C3%99%C2%82%C3%99%C2%80%C3% 99%C2%87-%C3%99%C2%86%C3%99%C2%80%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C 3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%80%C3%98%C2%A7-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%80%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B6%C 3%99%C2%80%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9-%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%80%C3%9A%C2%A9%C3%99%C2%80%C 3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%80%C3%9B%C2%8C-%28%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%A A-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85-%C3%98%C2%A2%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%29)
مسابقه نوروزی شهر سخت افزار / ایـن بـار شـمـا بـنـویـسـیـد ! (Only the registered members can see the link 3%99%C2%82%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%86%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C 3%98%C2%B2%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%87%C3%98%C2%B1-%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C 3%98%C2%B1-%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%80%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%80%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1-%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%80%C3%99%C2%85%C3%99%C2%80%C 3%98%C2%A7-%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%80%C3%99%C2%86%C3%99%C2%80%C 3%99%C2%88%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%80%C3%98%C2%B3%C3% 99%C2%80%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%80%C3%98%C2%AF-%21)


+ کلوب بازی (Arcade) (Only the registered members can see the link) در ایام نوروز برای کاربران باز خواهد بود!


سپاس :1. (14):

مــﻫـراد به نمایندگی از تیم مدیریت PCN