PDA

مشاهده نسخه کامل : زیر آب زنیAMD>INTEL
05-04-10, 15:37
عملی است شنیع و ناپسند که در آن فردی چنان از دیگری بدگوئی و یا به ضرر وی عمل کند که طرف بدان واسطه امتیازی را از دست بدهد و یا متضرر شود و یا حتی از هستی ساقط گردد. البته این عمل دارای ظرائف خاصیست که هر کسی را بر آن وقوفی نیست.

و اما بعد ، زیرآب زدن فنون و روشهای خاص خود را دارد و بسیار می بایست سنجیده و با رعایت اصول روانشناسی و جامعه شناسی انجام شود بدانگونه که برخی ها چنان ناشی هستند که چون قصد می کنند زیرآب کسی را بزنند آن قدر بد عمل می کنند که زیرآب خودشان می خورد (فی المثل آقای محسن.ف).

دانی که همای بخت تو بهر چه مرد ؟

زیر آب چنان زدی که زیر آب تو خورد

عده ای زیرآب زدن را به تمام نوع بشر تعمیم می دهند و عده ای جاهل مغرض، زیرآب ملت خود زده وزیرآب زنی را خاص مردم مملکت خویش انگاشته اند. چنانکه یکی از همین فرنگ رفته های مغرض چنین می گوید :

نداند لذت زیر آب زدن را

اروپائی که می تابد بدن را

در این شعر لذت زیرآب زدن از لذت رقص و حرکات موزون بیشتر توصیف شده است .

بهرحال، همانگونه که به عرض رسید زیرآب زنی فنونی دارد که میرزا تیمور خوش شانس در کتاب خود با عنوان " الاصول و الفروع فی عوالم الزیر آب زنیه " اشاراتی بدانها دارد که در این مجال به برخی از آنها بصورت مجمل اشاره می شود.

* چنانچه بخواهی زیرآب زن حرفه ای شوی می بایست چنان عمل کنی که هیچگاه فرد زیرآب خورنده بوئی نبرد که حضرتعالی زیرآبش را زده ای.

* هنگامی که می خواهی زیرآب کسی را پیش کسی بزنی در همان وهله نخست سخنان خودت را با بدگوئی و غیبت آغاز نکن بلکه سعی کن که در ابتدا از فرد مورد نظر تعریف کرده تا طرف مقابل احساس نکند که شما با زیرآب خورنده دشمن هستی و خدای ناکرده پدرکشتگی با هم دارید.

* خود را همیشه به عنوان دلسوز و غمخوار زیرآب زننده معرفی کرده و مدام بگوئید : به خدا من صلاح خودش را می خواهم، خوبی خودش را می خواهم

* در صحبتهای خود در زمان مناسب و به مقدار بسیار کم نثار کردن فحش ( البته از نوع غیر رکیک آن ) به فرد زیرآب خورنده بلامانع است.

* سعی کنید هیچگاه پیش جماعتی بیش از دو نفر زیرآب نزنید زیرا در این حالت ریسک و خطرپذیری کار بالا می رود.

* هیچگاه از فردی که زیرآب کسی را پیش او می زنید نخواهید که مسائل مطرح شده را به کس دیگری نگوید زیرا چنانچه اینگونه کنید او هم حتما آنها را نه تنها به یک کس و بلکه به کسان دیگری خواهد گفت.

* هیچگاه به پیش زنان زیرآب نزنید که زیرآب خودتان خواهد خورد.

* سعی کنید چنان زیرآب بزنید که در همان جلسه نخست کار تمام شود و گر نه با گذشت زمان کارآیی زیرآبتان کاهش خواهد یافت.

AMD>INTEL
07-06-10, 10:44
دیده ای به نام زیر آب زنی یکی از موارد آشناست. معنی کلمه زیر آب زدن یعنی گزارش انجام دادن یا ندادن کاری بصورت راست یا دروغ به افراد مسئول است. پس با این حساب زیرآب زدن را از دو جنبه نگاه می کنند؛

اول؛ گزارش غلط
زمانی که گزارش غلطی از شما به مسئول تان ارائه شود به نوعی زیر آب شما زده شده است. در اینجا شما باید خیلی خوش شانس باشید که متوجه چنین مسئله ای شوید. ولی در اکثر موارد به صورت نامحسوس تلافی عملکرد شما به شما برمیگردد بصورتیکه درموارد حتی دلیل آن را هم نمی فهمید. این نوع زیر آب زدن از نامردی های روزگار است.

دوم؛ گزارش صحیح
در مواردی کم کاری ای از شما صورت می گیرد و گزارش این کار شما به مسئول داده می شود. خوب شما مقصرید و باید عکس العمل سیستم را در قبال این خطای خود ببینید.

البته نوع سومی هم رایج است که ترکیبی از نوع اول و دوم است. یعنی گزارشی صحیحی مخلوط با گزارش غلط ارائه می شود که تاثیر آن چند برابر است. با ارائه گزارش صحیح، و اثبات آن، وقتی سیستم با چشم بد به طرف نگاه می کند، گزارش های غلط هم ارائه می شود.

در مورد نوع اول فقط این نکته باید در نظر گرفته شود که شنونده باید عاقل باشد. هیچ وقت نباید بدون مطئمن شدن تصمیم گرفت و قضاوت کرد. حتی اگر مورد اعتمادترین افراد گزارش دهند، باید از شخص قربانی خواسته شود که از خودش دفاع کند.

بازهم بگویيم شنونده باید عاقل باشد که بعضاً نیست!

در مورد حالت دوم، هم نکته ای باید در نظر گرفته شود. انسان جائز الخطاست. و اگر همکاران با دیدن کوچکترین خطایی بدون تذکر مستقیم به خطاکار، گزارش او را دهند، باعث بروز ناهنجاری می شود. همدلی از بین می رود و افراد در محل کار با هم مشکل دار می شوند.

البته بعضاً دیده شده است که عده با نزدیک کردن خود به افراد، از آنها می خواهند که هوای شان را داشته باشند و از خطاهای آنها چشم پوشی کنند. خوب تا آنجایی که جا دارد می شود همکاری کرد، ولی سوءاستفاده چیز دیگری است و نباید اجازه چنین کاری را بدهید. این دوستی نیست. این نامردی است. همان اول قرص و محکم نه بگویید تا از یک عمر وجدان دردی و پریشان خاطری نجات پیدا کنید.


Only the registered members can see the link

---------- Post added at 07:44 ---------- Previous post was at 07:44 ----------

دیده ای به نام زیر آب زنی یکی از موارد آشناست. معنی کلمه زیر آب زدن یعنی گزارش انجام دادن یا ندادن کاری بصورت راست یا دروغ به افراد مسئول است. پس با این حساب زیرآب زدن را از دو جنبه نگاه می کنند؛

اول؛ گزارش غلط
زمانی که گزارش غلطی از شما به مسئول تان ارائه شود به نوعی زیر آب شما زده شده است. در اینجا شما باید خیلی خوش شانس باشید که متوجه چنین مسئله ای شوید. ولی در اکثر موارد به صورت نامحسوس تلافی عملکرد شما به شما برمیگردد بصورتیکه درموارد حتی دلیل آن را هم نمی فهمید. این نوع زیر آب زدن از نامردی های روزگار است.

دوم؛ گزارش صحیح
در مواردی کم کاری ای از شما صورت می گیرد و گزارش این کار شما به مسئول داده می شود. خوب شما مقصرید و باید عکس العمل سیستم را در قبال این خطای خود ببینید.

البته نوع سومی هم رایج است که ترکیبی از نوع اول و دوم است. یعنی گزارشی صحیحی مخلوط با گزارش غلط ارائه می شود که تاثیر آن چند برابر است. با ارائه گزارش صحیح، و اثبات آن، وقتی سیستم با چشم بد به طرف نگاه می کند، گزارش های غلط هم ارائه می شود.

در مورد نوع اول فقط این نکته باید در نظر گرفته شود که شنونده باید عاقل باشد. هیچ وقت نباید بدون مطئمن شدن تصمیم گرفت و قضاوت کرد. حتی اگر مورد اعتمادترین افراد گزارش دهند، باید از شخص قربانی خواسته شود که از خودش دفاع کند.

بازهم بگویيم شنونده باید عاقل باشد که بعضاً نیست!

در مورد حالت دوم، هم نکته ای باید در نظر گرفته شود. انسان جائز الخطاست. و اگر همکاران با دیدن کوچکترین خطایی بدون تذکر مستقیم به خطاکار، گزارش او را دهند، باعث بروز ناهنجاری می شود. همدلی از بین می رود و افراد در محل کار با هم مشکل دار می شوند.

البته بعضاً دیده شده است که عده با نزدیک کردن خود به افراد، از آنها می خواهند که هوای شان را داشته باشند و از خطاهای آنها چشم پوشی کنند. خوب تا آنجایی که جا دارد می شود همکاری کرد، ولی سوءاستفاده چیز دیگری است و نباید اجازه چنین کاری را بدهید. این دوستی نیست. این نامردی است. همان اول قرص و محکم نه بگویید تا از یک عمر وجدان دردی و پریشان خاطری نجات پیدا کنید.


Only the registered members can see the link

Trance
07-06-10, 21:55
افکارت رو مثبت نگه دار زیرا افکارت هستند که جملاتت رو می سازند
جملاتت رو مثبت نگه دار زیرا جملاتت هستند که اعمالت را می سازند
اعمالت را مثبت نگه دار زیرا اعمالت هستند که عاداتت را می سازند
عاداتت را مثبت نگه دار زیرا عاداتت، شیوه زندگیت را می سازد
شیوه زندگیت را مثبت نگاه دار زیرا شیوه زندگیت سرنوشتت را می سازد

AMD>INTEL
07-06-10, 22:01
واقعيت ها رو نميشه نديد و كتمان كرد . مگر اينكه بر ساحل نشسته باشي و تنگ بسته باشيم كمربند

تو سيستم هاي سرمايه داري نوين آدمها تا وقتي به كارت ميان كه اون چه بخواهي انجام بدهند اگر نكنند . با يك بهانه محكومشون ميكنند . چون منافع خيلي ها در خطره . :whistle:

حرف بالا سي اسي نبود . بلكه تلخي يك اجتماع بيماره . كه خوبيها فراموش و به راحتي برچسب بدي ميزنن . حق و انصاف رسم خوشايندي نيست .

Trance
07-06-10, 22:19
زندگی 9 شرط لازم داره:
سلامت کافی برای آن که کار لذتبخش بشه.
ثروت کافی برای برآوردن نیازها،
قدرت کافی برای مبارزه با مشکلات و فائق آمدن برآنها.
حسن نیت کافی برای اعتراف به گناهان و دست کشیدن از آنها.
شکیبایی کافی برای زحمت کشیدن تا به ثمر رسیدن کارخوب.
نیکوکاری کافی برای آن که چیزی به همسایهات برسه.
عشق کافی برای برانگیختنات به این که به حال دیگران مفید باشی.

و


ایمان زیاد برای آن که ترسها و نگرانیهای مربوط به آینده را از تو دور کنه.گوته و داوود

AMD>INTEL
07-06-10, 22:26
نوشته ها و كتاب ها و ... درباره مثبت انديشي و جهت گيري هاي فردي هست . كه دردي از درد جوامع بيمار نميكنه . فرد وابسته به الگو رفتاري جامعه هست .