PDA

مشاهده نسخه کامل : رم های DDR3 موجود برای سیستم های I7Moein
05-12-09, 00:12
با سلام


از اونجایی که دوستان عزیز در این روز ها در فکر ارتقا سیستم های خود هستند دیدم بد نیست این لیست رو برای اون دسته از افراد که قصد دارند سیستم خود رو به X58 تغییر بدند و سر رم موندن قرار بدم


در این DATA CENTER در مورد رم ها تمامی رم های سازگار با سیستم های X58 اومده امید وارم که مفید باشه
A-Data X version 2.0, X/+Series/G series Tri-Channel DDR3-1333+, DDR3-1600+, DDR3-1800, DDR3-2000, DDR3-2133 Kits


Press release (Only the registered members can see the link), News (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series ver 2.0 DDR3-2133X (1GBx3) CL9-9-9-27 2.05v-2.15v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series ver 2.0 DDR3-2133X (2GBx3) CL10-10-10-30 2.05v-2.15v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series ver 2.0 DDR3-2000X (1GBx3) CL9-9-9-24 2.05v-2.15v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series ver 2.0 DDR3-2000X (2GBx3) CL9-9-9-24 2.05v-2.15v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series ver 2.0 DDR3-1600X (1GBx3) CL7-7-7-20 1.75v-1.85v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series ver 2.0 DDR3-1600X (2GBx3) CL7-7-7-20 1.75v-1.85v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series DDR3-2000X (1GBx3) CL9-9-9-24 2.05v-2.15v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series DDR3-2000X (2GBx3) CL9-9-9-24 2.05v-2.15v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series DDR3-1600X (1GBx3) CL7-7-7-20 1.75v-1.85v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG X Series DDR3-1600X (2GBx3) CL7-7-7-20 1.75v-1.85v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG + Series DDR3-1800+ (1GBx3) CL8-8-8-24 1.65v-1.85v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG + Series DDR3-1800+ (2GBx3) CL8-8-8-24 1.65v-1.85v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG + Series DDR3-1600+ (1GBx3) CL8-8-8-24 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG + Series DDR3-1600+ (2GBx3) CL8-8-8-24 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG + Series DDR3-1333+ (1GBx3) CL7-7-7-20 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG + Series DDR3-1333+ (2GBx3) CL7-7-7-20 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG G Series DDR3-1600G (1GBx3) CL9-9-9-24 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG G Series DDR3-1600G (2GBx3) CL9-9-9-24 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG G Series DDR3-1333G (1GBx3) CL8-8-8-24 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA XPG G Series DDR3-1333G (2GBx3) CL8-8-8-24 1.65v-1.75v (Only the registered members can see the link)
A-DATA Standard Series DDR3-1333 (1GBx3) CL9-9-9-28 1.5v
A-DATA Standard Series DDR3-1333 (2GBx3) CL9-9-9-28 1.5v

Aeneon DDR3-1600 Triple Channel kits


Press release (Only the registered members can see the link)
3×1GB AXH760UD10-16H CL9 1.5v (Only the registered members can see the link)
3×2GB AXH860UD20-16H CL9 1.5v (Only the registered members can see the link)

Corsair Dominator GT, Dominator & XMS3 Classic Triple Channel DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 Kits


Press release (Only the registered members can see the link)
Corsair Online Store (Only the registered members can see the link)
CMG6GX3M3A1866C7 6GB DDR3-1866Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v
CMG6GX3M3A2000C7 6GB DDR3-2000Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v
CMG6GX3M3A2000C8 6GB DDR3-2000Mhz DOMINATOR GT 8-8-8-24 1.65v
TR3X6G2000C7GTF 6GB DDR3-2000Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
TR3X3G2000C7GTF 3GB DDR3-2000Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
TR3X6G1866C7GTF 6GB DDR3-1866Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
TR3X6G1866C9DF (Only the registered members can see the link) 6GB DDR3-1866MHz DOMINATOR with Airflow fan 9-9-9-24 1.65v
TR3X3G1866C9DF (Only the registered members can see the link) 3GB DDR3-1866MHz DOMINATOR with Airflow fan 9-9-9-24 1.65v
TR3X6G1600C8D (Only the registered members can see the link) 6GB DDR3-1600MHz DOMINATOR 8-8-8-24 1.65v
TR3X3G1600C8D (Only the registered members can see the link) 3GB DDR3-1600MHz DOMINATOR 8-8-8-24 1.65v
TR3X6G1600C9 (Only the registered members can see the link) 6GB DDR3-1600Mhz 9-9-9-24 1.65v
TR3X3G1600C9 (Only the registered members can see the link) 3GB DDR3-1600Mhz 9-9-9-24 1.65v
TR3X6G1333C9 (Only the registered members can see the link) 6GB DDR3-1333MHz 9-9-9-24 1.50v
TR3X3G1333C9 (Only the registered members can see the link) 3GB DDR3-1333MHz 9-9-9-24 1.50v

Crucial Ballistix (Tracer) DDR3-1333, DDR3-1600 and DDR3-1800 Triple Channel kits


Ballistix DDR3-1333/1600 Press Release (Only the registered members can see the link), DDR3-1333 Ballistix Tracer PR (Only the registered members can see the link)
Ballistix Non-Tracer (Orange) BL3KIT25664BN1808 - 3×2GB DDR3-1800 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Blue) BL3KIT25664TB1608 - 3×2GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Red) BL3KIT25664TR1608 - 3×2GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Green) BL3KIT25664TG1608 - 3×2GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Black) BL3KIT25664TN1608 - 3×2GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Blue) BL3KIT25664TB1337 - 3×2GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v
Ballistix Tracer (Red) BL3KIT25664TR1337 - 3×2GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v
Ballistix Tracer (Green) BL3KIT25664TG1337 - 3×2GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v
Ballistix Tracer (Blue) BL3KIT12864TB1608 - 3×1GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Red) BL3KIT12864TR1608 - 3×1GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Tracer (Green) BL3KIT12864TG1608 - 3×1GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
Ballistix Non-Tracer (Orange) BL3KIT25664BN1337 - 3×2GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v
Ballistix Tracer (Blue) BL3KIT12864TB1337 - 3×1GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v
Ballistix Tracer (Red) BL3KIT12864TR1337 - 3×1GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v
Ballistix Tracer (Green) BL3KIT12864TG1337 - 3×1GB DDR3-1333 7-7-7-24 1.65v

Crucial non-Ballistix DDR3-1066/1333 Unbuffered & Registered


Press release TBA ??
3×1GB CT3KIT12864BA1067 DR3 C7 Unbuffered NON-ECC DR3-1066 1.5V 128Megx64 (Only the registered members can see the link) (Intel Core i7 Validated (Only the registered members can see the link))
3×1GB CT3KIT12864BA1339 DR3 C9 Unbuffered NON-ECC DR3-1333 1.5V 128Megx64 (Only the registered members can see the link)
3×2GB CT3KIT25664BA1067 DR3 C7 Unbuffered NON-ECC DR3-1066 1.5V 256Megx64 (Only the registered members can see the link) (Intel Core i7 Validated (Only the registered members can see the link))
3×2GB CT3KIT25664BA1339 DR3 C9 Unbuffered NON-ECC DR3-1333 1.5V 256Megx64 (Only the registered members can see the link)

Not sure if X58 can handle ECC/Registered modules ?


3×1GB CT3KIT12872BA1067 DR3 C7 Unbuffered ECC DR3-1066 1.5V 128Megx72 (Only the registered members can see the link)
3×1GB CT3KIT12872BA1339 DR3 C9 Unbuffered ECC DR3-1333 1.5V 128Megx72 (Only the registered members can see the link)
3×2GB CT3KIT25672BA1067 DR3 C7 Unbuffered ECC DR3-1066 1.5V 256Megx72 (Only the registered members can see the link)
3×2GB CT3KIT25672BA1339 DR3 C9 Unbuffered ECC DR3-1333 1.5V 256Megx72 (Only the registered members can see the link)
3×1GB CT3KIT12872BB1067S DR3 C7 Registered ECC Single Ranked DR3-1066 1.5V 128Megx72 (Only the registered members can see the link)
3×2GB CT3KIT25672BB1067S DR3 C7 Registered ECC Single Ranked DR3-1066 1.5V 256Megx72 (Only the registered members can see the link)
3×4GB CT3KIT51272BB1067 DR3 C7 Registered ECC DR3-1066 1.5V 512Megx72 (Only the registered members can see the link)

CSX Triple Channel kits


Press release TBA
DIABLO3-2000-3GB-3KIT DDR3-2000 Micron D9GTR (Only the registered members can see the link)
DIABLO3-2000-6GB-3KIT DDR3-2000 Micron D9GTR (Only the registered members can see the link)

Geil EVO One/Ultra/Value DDR3-1066/1333/1600/1800/2000 Triple Channel kits


Press release (Ultra) (Only the registered members can see the link), Press release (Value) (Only the registered members can see the link)
GV33GB1066C7TC 1066MHz CL7-7-7-20 3GB (3×1GB) 1.5v
GV36GB1066C7TC 1066MHz CL7-7-7-20 6GB (3×2GB) 1.5v
GV33GB1066C8TC 1066MHz CL8-8-8-20 3GB (3×1GB) 1.5v
GV36GB1066C8TC 1066MHz CL8-8-8-20 6GB (3×2GB) 1.5v
GV33GB1333C7TC 1333MHz CL7-7-7-24 3GB (3×1GB) 1.5v
GV36GB1333C7TC 1333MHz CL7-7-7-24 6GB (3×2GB) 1.5v
GV33GB1333C9TC 1333MHz CL9-9-9-24 3GB (3×1GB) 1.5v
GV36GB1333C9TC 1333MHz CL9-9-9-24 6GB (3×2GB) 1.5v
GV33GB1600C8TC 1600MHz CL8-8-8-28 3GB (3×1GB) 1.65v
GV36GB1600C8TC 1600MHz CL8-8-8-28 6GB (3×2GB) 1.65v
GU33GB1333C6TC 1333MHz CL6-6-6-24 3GB (3×1GB) 1.65v
GU36GB1333C6TC 1333MHz CL6-6-6-24 6GB (3×2GB) 1.65v
GU33GB1600C7TC 1600MHz CL7-7-7-24 3GB (3×1GB) 1.65v
GU36GB1600C7TC 1600MHz CL7-7-7-24 6GB (3×2GB) 1.65v
GU33GB1800C7TC 1800MHz CL7-7-7-28 3GB (3×1GB) 1.65v
GU36GB1800C7TC 1800MHz CL7-7-7-28 6GB (3×2GB) 1.65v
GU33GB1800C8TC 1800MHz CL8-8-8-28 3GB (3×1GB) 1.65v
GU36GB1800C8TC 1800MHz CL8-8-8-28 6GB (3×2GB) 1.65v
GU33GB2000C8TC 2000MHz CL8-8-8-28 3GB (3×1GB) 1.65v
GU36GB2000C8TC 2000MHz CL8-8-8-28 6GB (3×2GB) 1.65v
GU33GB2000C9TC 2000MHz CL9-9-9-28 3GB (3×1GB) 1.65v
GU36GB2000C9TC 2000MHz CL9-9-9-28 6GB (3×2GB) 1.65v
PC3-8500 1066MHz EVO ONE GE33GB1066C7TC 3GB 7-7-7-20 1.5v
PC3-8500 1066MHz EVO ONE GE36GB1066C7TC 6GB 7-7-7-20 1.5v
PC3-8500 1066MHz EVO ONE GE33GB1066C8TC 3GB 8-8-8-20 1.5v
PC3-8500 1066MHz EVO ONE GE36GB1066C8TC 6GB 8-8-8-20 1.5v
PC3-10660 1333MHz EVO ONE GE33GB1333C6TC 3GB 6-6-6-24 1.65v
PC3-10660 1333MHz EVO ONE GE36GB1333C6TC 6GB 6-6-6-24 1.65v
PC3-10660 1333MHz EVO ONE GE33GB1333C7TC 3GB 7-7-7-24 1.5v
PC3-10660 1333MHz EVO ONE GE36GB1333C7TC 6GB 7-7-7-24 1.5v
PC3-10660 1333MHz EVO ONE GE33GB1333C9TC 3GB 9-9-9-24 1.5v
PC3-10660 1333MHz EVO ONE GE36GB1333C9TC 6GB 9-9-9-24 1.5v
PC3-12800 1600MHz EVO ONE GE32GB1600C7TC 3GB 7-7-7-24 1.65v
PC3-12800 1600MHz EVO ONE GE34GB1600C7TC 6GB 7-7-7-24 1.65v
PC3-12800 1600MHz EVO ONE GE32GB1600C8TC 3GB 8-8-8-28 1.65v
PC3-12800 1600MHz EVO ONE GE34GB1600C8TC 6GB 8-8-8-28 1.65v
PC3-14400 1800MHz EVO ONE GE32GB1800C7TC 3GB 7-7-7-28 1.65v
PC3-14400 1800MHz EVO ONE GE34GB1800C7TC 6GB 7-7-7-28 1.65v
PC3-14400 1800MHz EVO ONE GE32GB1800C8TC 3GB 8-8-8-28 1.65v
PC3-14400 1800MHz EVO ONE GE34GB1800C8TC 6GB 8-8-8-28 1.65v
PC3-14400 1800MHz EVO ONE GE32GB1800C9TC 3GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-14400 1800MHz EVO ONE GE34GB1800C9TC 6GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-15200 1900MHz EVO ONE GE33GB1900C9TC 3GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-15200 1900MHz EVO ONE GE36GB1900C9TC 6GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-16000 2000MHz EVO ONE GE33GB2000C8TC 3GB 8-8-8-28 1.65v
PC3-16000 2000MHz EVO ONE GE36GB2000C8TC 6GB 8-8-8-28 1.65v
PC3-16000 2000MHz EVO ONE GE33GB2000C9TC 3GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-16000 2000MHz EVO ONE GE36GB2000C9TC 6GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-17000 2133MHz EVO ONE GE33GB2133C9TC 3GB 9-9-9-28 1.65v
PC3-17000 2133MHz EVO ONE GE36GB2133C9TC 6GB 9-9-9-28 1.65v

Gingle Tri-channel DDR3-1600/1800 kit


Press release (Only the registered members can see the link)
6GB kit ( 2GB*3 )/ 3GB kit ( 1GB*3 ) DDR3-1600 8-8-8-24 1.65v
6GB kit ( 2GB*3 )/ 3GB kit ( 1GB*3 ) DDR3-1800 8-8-8-24 1.80v

G.Skill Triple Channel PK, HK and NQ DDR3-1333 and DDR3-1600 Kits and Black Pi DDR3-2000


Press release (Only the registered members can see the link), Perfect Storm PR (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL7T-3GBPK 3GB (1GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 7-7-7-18 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL7T-6GBPK 6GB (2GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 7-7-7-18 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL9T-3GBNQ 3GB (1GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL9T-6GBNQ 6GB (2GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-3GBHK 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6~1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-6GBHK 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6~1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL9T-3GBNQ 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL9T-6GBNQ 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-3GBPI 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-6GBPI 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-3GBPI-B 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-6GBPI-B 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-3GBPI-B 3GB (1GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 9-9-9-24 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-6GBPI-B 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 9-9-9-24 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-3GBPI-B ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-6GBPI-B ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL7T-6GBPS ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 7-7-7-18 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-15000CL7T-6GBPS ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-1866 (PC3 15000) 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-6GBPS ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 9-9-9-24 1.65v (Only the registered members can see the link)

Kingston HyperX Triple Channel DDR3-1066/1333/1375/1600/1800/1866/2000 Kits


Press release (Only the registered members can see the link)
KHX16000D3K3/3GX - 3GB (3×1GB) 2000MHz CL9-9-9-27 @ 1.65V, optimized for XMP $334.00
KHX14900D3K3/3GX - 3GB (3×1GB) 1866MHz CL9-9-9-27 @ 1.65V, optimized for XMP $317.00
KHX14400D3K3/3GX - 3GB (3×1GB) 1800MHz CL9-9-9-27 @ 1.65V, optimized for XMP $312.00
KHX12800D3LLK3/3GX - 3GB (3×1GB) 1600MHz CL8-8-8-24 @ 1.65V, optimized for XMP $285.00
KHX11000D3LLK3/3GX - 3GB (3×1GB) 1375MHz CL7-7-7-20 @ 1.65V, optimized for XMP $192.00
KVR1333D3N9K3/6G - 6GB (3×2GB) 1333MHz CL9-9-9 @ 1.5V, ValueRAM kit $240.00
KVR1333D3N9K3/3G - 3GB (3×1GB) 1333MHz CL9-9-9 @ 1.5V, ValueRAM kit $132.00
KVR1066D3N7K3/6G - 6GB (3×2GB) 1066MHz CL7-7-7 @ 1.5V, ValueRAM kit $240.00
KVR1066D3N7K3/3G - 3GB (3×2GB) 1066MHz CL7-7-7 @ 1.5V, ValueRAM kit $132.00

Mushkin EM3/HP3/XP3/Radioactive DDR3-1066/1333/1600 Triple Channel kits


Press release (Only the registered members can see the link)
998679r - 6GB (3×2GB) XP3-12800 7-8-7-20 1.65v
998686 - 3GB (3×1GB) XP3-15000 8-9-8-24 1.65v
998687 - 6GB (3×2GB) XP3-15000 8-9-8-24 1.65v
998678 - 3GB (3×1GB) XP3-12800 7-8-7-20 1.65V
998679 - 6GB (3×2GB) XP3-12800 7-8-7-20 1.65V
998680 - 3GB (3×1GB) XP3-12800 8-8-8-24 1.6-1.65V
998681 - 6GB (3×2GB) XP3-12800 8-8-8-24 1.6-1.65V
998658 - 3GB (3×1GB) HP3-12800 9-9-9-27 1.5-1.6V
998659 - 6GB (3×2GB) HP3-12800 9-9-9-27 1.5-1.6V
998674 - 3GB (3×1GB) XP3-10666 6-6-6-18 1.65V
998675 - 6GB (3×2GB) XP3-10666 6-6-6-18 1.65V
998676 - 3GB (3×1GB) HP3-10666 7-7-7-20 1.5-1.6V
998677 - 6GB (3×2GB) HP3-10666 7-7-7-20 1.5-1.6V
998583 - 3GB (3×1GB) EM3-10666 9-9-9-24 1.5V
998585 - 6GB (3×2GB) EM3-10666 9-9-9-24 1.5V
998682 - 3GB (3×1GB) HP3-8500 6-6-6-18 1.5-1.6V
998683 - 6GB (3×2GB) HP3-8500 6-6-6-18 1.5-1.6V
998570 - 3GB (3×1GB) EM3-8500 7-7-7-20 1.5V
998571 - 6GB (3×2GB) EM3-8500 7-7-7-20 1.5V

OCZ Triple Channel Gold/Platinum/Reapers/Extreme DDR3-1333/1600/1866/2000 Kits


Press release (Only the registered members can see the link), Extreme press release (Only the registered members can see the link), Blade series press release (Only the registered members can see the link).
All Triple channel series listed (Only the registered members can see the link)
OCZ PC3-16000 Blade 6GB 2000Mhz CL 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link _channel)
OCZ PC3-10666 Gold 3GB (3X1GB)1333MHz CL 9-9-9-20 1.65V (Only the registered members can see the link )
OCZ PC3-10666 Gold 6GB (3X2GB)1333MHz CL 9-9-9-20 1.65V (Only the registered members can see the link )
OCZ PC3-12800 Gold 3GB (3×1GB) CL8-8-8-24 1.65V (Only the registered members can see the link )
OCZ PC3-12800 Gold 6GB (3×2GB) CL8-8-8-24 1.65V (Only the registered members can see the link )
OCZ PC3-10666 Platinum 3GB / 6GB CL7-7-7-20 1.65V (Only the registered members can see the link nnel)
OCZ PC3-12800 Platinum 3GB / 6GB CL7-7-7-24 1.65V (Only the registered members can see the link nnel)
OCZ PC3-15000 Platinum 3GB / 6GB CL9-9-9-28 1.65V (Only the registered members can see the link ple_channel%3Cbr%20/%3E)
OCZ PC3-10666 Extreme 3GB / 6GB CL 7-7-7-20 @ 1.5V (Only the registered members can see the link)
OCZ PC3-14400 LV Reaper 6GB CL8-8-8-26 1.65v (Only the registered members can see the link el)
OCZ PC3-14400 CL7 LV Reaper 6GB CL7-7-7-26 1.65v (Only the registered members can see the link triple_channel)
OCZ PC3-15000 CL9 LV Reaper 3GB / 6GB CL9-9-9-28 1.65V (Only the registered members can see the link triple_channel%3Cbr%20/%3E)
OCZ PC3-15000 Low Voltage Reaper 6GB CL8-8-8-28 1.65V (Only the registered members can see the link el%3Cbr%20/%3E)
OCZ PC3-16000 Reaper 6GB CL9-9-9-30 1.65v (Only the registered members can see the link el)
OCZ PC3-12800 Flex EX Low Voltage 6GB CL7-7-7-24 1.65v (Only the registered members can see the link nel)
OCZ PC3-15000 Flex EX Low Voltage 6GB CL7-7-7-28 1.65v (Only the registered members can see the link nel)

Patriot Memory Viper series Tri-Channel DDR3-1333 and DDR3-1600 Kits


Press release (Only the registered members can see the link)
3GB PC3-12800 Viper Series Low Latency Tri-Channel Kit, 1600MHz (3 x 1GB) 8-8-8-24 (Only the registered members can see the link)
6GB PC3-12800 Viper Series Low Latency Tri-Channel Kit, 1600MHz (3 x 2GB) 8-8-8-24 (Only the registered members can see the link)
3GB PC3-12800 Viper Series Enhanced Latency Tri-Channel Kit, 1600MHz (3 x 1GB) 9-9-9-24 (Only the registered members can see the link)
6GB PC3-12800 Viper Series Enhanced Latency Tri-Channel Kit, 1600MHz (3 x 2GB) 9-9-9-24 (Only the registered members can see the link)
3GB PC3-10666 Viper Series Low Latency Tri-Channel Kit, 1333MHz (3 x 1GB) 7-7-7-20 (Only the registered members can see the link)
6GB PC3-10666 Viper Series Low Latency Tri-Channel Kit, 1333MHz (3 x 2GB) 7-7-7-20 (Only the registered members can see the link)
3GB PC3-10666 Viper Series Enhanced Latency Tri-Channel Kit, 1333MHz (3 x 1GB) 9-9-9-24 (Only the registered members can see the link)
6GB PC3-10666 Viper Series Enhanced Latency Tri-Channel Kit, 1333MHz (3 x 2GB) 9-9-9-24 (Only the registered members can see the link)

PQI Triple Channel kits


TBA

Super Talent Triple Channel kits


Press release - TBA
WB200UX6G9 ‘Chrome’ Series DDR3-2000, 3×2GB, 9-9-9 1.65v
WB180UX6G8 ‘Chrome’ Series DDR3-1800, 3×2GB, 8-8-8 1.65v
WB160UX6G7 ‘Chrome’ Series DDR3-1600, 3×2GB, 7-7-7 1.65v
WA133UX3G8 DDR3-1333, 3×1GB, CL8 1.65v
WA133UX6G8 DDR3-1333, 3×2GB, CL8 1.65v

TakeMS DDR3-1066/1333 Triple Channel kits


Press release (Only the registered members can see the link)
3 GB-Kit PC 1066 3 x 1GB 3MS3GB364D081-107 (Only the registered members can see the link) 7-7-7-20 1.5v
6 GB-Kit PC 1066 3 x 2GB 3MS6GB364D081-107 (Only the registered members can see the link) 7-7-7-20 1.5v
3 GB-Kit PC 1333 3 x 1GB 3MS3GB364D081-138 (Only the registered members can see the link) 8-8-8-24 1.5v
6 GB-Kit PC 1333 3 x 2GB 3MS6GB364D081-138 (Only the registered members can see the link) 8-8-8-24 1.5v

Teamgroup Xtreem/Xtreem Dark DDR3-1333/1600/1800/1866 Triple Channel kits


Press release - TBA
Team Group Xtreem TXD36144M1866HC9DC DDR3 1866 9-9-9-24@1.65V 6GB Kit(3×2GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem TXD33072M1866HC9DC DDR3 1866 9-9-9-24@1.65V 3GB Kit(3×1GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem TXD36144M1800HC8DC DDR3 1800 8-8-8-24@1.65V 6GB Kit(3×2GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem TXD33072M1800HC8DC DDR3 1800 8-8-8-24@1.65V 3GB Kit(3×1GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem Dark TXD36144M1600HC8DC DDR3 1600 8-8-8-24@1.65V 6GB Kit(3×2GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem Dark TXD33072M1600HC8DC DDR3 1600 8-8-8-24@1.65V 3GB Kit(3×1GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem Dark TXD36144M1333HC7DC DDR3 1333 7-7-7-21@1.5V~1.6V 6GB Kit(3×2GB) optimized for XMP
Team Group Xtreem Dark TXD33072M1333HC7DC DDR3 1333 7-7-7-21@1.5V~1.6V 3GB Kit(3×1GB) optimized for XMP
Team Group Elite 3GB / 6GB DDR3-1066Mhz 7-7-7-21 1.5 +/- 0.075v
Team Group Elite 3GB / 6GB DDR3-1333Mhz 9-9-9-24 1.5 +/- 0.075v

Transcend DDR3-1333 Triple Channel Kits


Press Release (Only the registered members can see the link)
TS1333KLU-3GK - 3×1GB DDR3-1333 9-9-9-24 1.5v
TS1333KLU-6GK - 3×2GB DDR3-1333 9-9-9-24 1.5v

Walton Chaintech Apogee/Apogee GT DDR3-1333/1600/1866/2000Mhz Triple Channel Kits


Press release (Only the registered members can see the link)
6GB Apogee DDR3-1333Mhz CAS7 1.5v -/+0.1v (Only the registered members can see the link)
6GB Apogee GT DDR3-1600Mhz 7-7-7-18 1.7v -/+0.1v (Only the registered members can see the link)
6GB Apogee GT DDR3-1866Mhz 8-8-8-24 1.8v -/+0.1v (Only the registered members can see the link)
6GB Apogee GT DDR3-2000Mhz 9-9-9-27 1.9v -/+0.1v (Only the registered members can see the link)


منبع: I4memory.com

با تشکر SSA MEMBER

N0m@d
05-12-09, 00:25
الان اینایی که گفتی توی بازار ایران هستند یا هرچی تو دنیا عرضه شده رو گذاشتی؟

reza76622201
05-12-09, 08:36
الان اینایی که گفتی توی بازار ایران هستند یا هرچی تو دنیا عرضه شده رو گذاشتی؟

با اجازه جناب BaRaN در پاسخ بايد عرض کنم که از هر کدام (از هر برند) يه تعداديش توي بازار ايران(مخصوصا تهران) پيدا ميشه. اما همش با هم خير.

N0m@d
05-12-09, 15:15
فکر کنم بجای اینکه فقط اسم رم کپی پیست کنی بهتر بود رم هایی که الان شرکت ها توی بازار میارند رو معرفی می کردی:whistle:

تاپیک بی معنایی بود در کل:wink:

masoomiyat
05-12-09, 16:10
دوست من آخه کی میتونه توی این آشفته بازار کامپیوتر رم های موجود رو شناسایی کنه.

Shahryar
05-12-09, 19:41
فکر کنم بجای اینکه فقط اسم رم کپی پیست کنی بهتر بود رم هایی که الان شرکت ها توی بازار میارند رو معرفی می کردی:whistle:

تاپیک بی معنایی بود در کل:wink:

پیشنهاد :

رم هایی که در ایران موجود هست را در کنارش به صورت Bold قرمز مشخص کنید . این کار به مرور زمان یک دیتابیس کامل به کاربران میتونه بده . :give_rose:

kakihot
06-12-09, 04:12
پیشنهاد :

رم هایی که در ایران موجود هست را در کنارش به صورت Bold قرمز مشخص کنید . این کار به مرور زمان یک دیتابیس کامل به کاربران میتونه بده . :give_rose:
در مورد gskill من اینکارو انجام میدم
G.Skill Triple Channel PK, HK and NQ DDR3-1333 and DDR3-1600 Kits and Black Pi DDR3-2000


Press release (Only the registered members can see the link), Perfect Storm PR (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL7T-3GBPK 3GB (1GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 7-7-7-18 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL7T-6GBPK 6GB (2GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 7-7-7-18 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL9T-3GBNQ 3GB (1GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-10666CL9T-6GBNQ 6GB (2GB x 3) DDR3-1333 (PC3 10666) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-3GBHK 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6~1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-6GBHK 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6~1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL9T-3GBNQ 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL9T-6GBNQ 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 9-9-9-24 1.5~1.6v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-3GBPI 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-6GBPI 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-3GBPI-B 3GB (1GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL8T-6GBPI-B 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 8-8-8-21 1.6-1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-3GBPI-B 3GB (1GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 9-9-9-24 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-6GBPI-B 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 9-9-9-24 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-3GBPI-B ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-6GBPI-B ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-12800CL7T-6GBPS ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-1600 (PC3 12800) 7-7-7-18 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-15000CL7T-6GBPS ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-1866 (PC3 15000) 7-8-7-20 1.65v (Only the registered members can see the link)
F3-16000CL9T-6GBPS ‘Perfect Storm’ 6GB (2GB x 3) DDR3-2000 (PC3 16000) 9-9-9-24 1.65v (Only the registered members can see the link)