PDA

مشاهده نسخه کامل : شکلک های یاهو مسنجر از دید شاعران ایرانیD J V A H I D
24-11-09, 22:54
<!-- / icon and title --> <!-- message --> Only the registered members can see the link

ز جان شيرينتري اي چشمهي نوش
سزد گر گيرمت چون جان در آغوش
نظامي

------------ ----
Only the registered members can see the link


لبخند معاوضه كن با جان شهريار
تا من به شوق اين دهم و آن ستانمت
شهريار

------------ ----

Only the registered members can see the link

چگونه شاد شود اندرون غمگينم؟
به اختيار كه از اختيار بيرون است
حافظ

------------ ----

Only the registered members can see the link
به چشمك اين همه مژگان به هم مزن يارا!
كه اين دو فتنه به هم ميزنند دنيا را
شهريار

------------ ----

Only the registered members can see the link

گاهي به نوشخند لبت را اشاره كن
ما را به هيچ صاحب عمر دوباره كن
فروغي بسطامي

------------ ----

Only the registered members can see the link

خيال حوصله بحر ميپزد هيهات
چههاست در سر اين قطره محالانديش
حافظ

------------ ----


Only the registered members can see the link
عجب عجب كه برون آمدي به پرسش من
ببين ببين كه چه بيطاقتم ز شيدايي
مولانا

------------ ----

Only the registered members can see the link

آرامِ دل غمگين، جز دوست كسي مگزين
فيالجمله همه او بين، زيرا همه او ديدم
فخرالدين عراقي

------------ ----


Only the registered members can see the link
منم شرمنده زين ياري كه كردي
همين باشد وفاداري كه كردي
وحشي بافقي

------------ ----

Only the registered members can see the link

بده يك بوسه تا ده واستاني
از اين به چون بود بازارگاني!؟
نظامي

------------ ----


Only the registered members can see the link]
ما را همين بس است كه داريم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و كنار نيست
عبيد زاكاني

------------ ----


Only the registered members can see the link
چندين شكستِ كارِ منِ دلشكسته چيست؟
اي هرزهگرد مگر نيست كار دگرت؟
وحشي بافقي

------------ ----

Only the registered members can see the link

مرا هجران گسست از هم، رگ و بند
مرا شمشير زد گيتي، تو را مشت
پروين اعتصامي

------------ ----

Only the registered members can see the link

گفتي تو نه گوشي (!) كه سخن گويمت از عشق
اي نادره گفتار كجا گوشتر از من؟
شهريار

------------ ----


Only the registered members can see the link
آخرالامر گل كوزهگران خواهي شد
حاليا فكر سبو كن كه پر از باده كني
حافظ

------------ ----

Only the registered members can see the link

جمالش كرد حيرانم، چه ماه است آن نميدانم
كه چشم از كشف ماهيت، نميبندد تأمل را
اوحدي مراغهاي

------------ ----

Only the registered members can see the link

كي توان حق گفت جز زير لحاف
با تو اي خشمآور آتشسجاف!
مولانا

------------ ----

Only the registered members can see the link

دريا و كوه در ره و من خسته و ضعيف
اي خضر پيخجسته مدد كن به همتم
حافظ

------------ ----


Only the registered members can see the link
در راه عشق وسوسهي اهرمن بسي است
پيش آي گوش دل به پيام سروش كن
حافظ

------------ ----


Only the registered members can see the link
خواهم از گريه دهم خانه به سيلاب امشب
دوستان را خبر از چشم پرآبم مكنيد
محتشم كاشاني

------------ ----

Only the registered members can see the link

مي ميكشيم و خندهي مستانه ميزنيم
با اين دو روزهي عمر چهها ميكنيم ما
صائب تبريزي

------------ ----
Only the registered members can see the link


به حال سعدي بيچاره قهقهه چه زني
كه چاره در غم تو، هاي هاي ميداند
سعدي

------------ ----

Only the registered members can see the link

از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود
زنهار از اين بيابان وين راه بينهايت
حافظ

------------ ----

Only the registered members can see the link

تو را زين پس جز فرشته نخوانم
ازيرا كه تو آدمي را نماني!
فرخي سيستاني

------------ ----


Only the registered members can see the link
آن دگر گفت اي گروه زرپرست
جمله خاصيت مرا چشم اندرست
مولانا

------------ ----

Only the registered members can see the link

مكن از خواب بيدارم خدا را
كه دارم خلوتي خوش با خيالش
حافظ

------------ ----

Only the registered members can see the link

خواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست
خون خورم بيچشم مستت گر شرابم آرزوست
اهلي شيرازي

------------ ----

Only the registered members can see the link

چون نمايد به تو اين دولت روي
رو در آن آر و به كس هيچ مگوي
جامي

------------ ----


Only the registered members can see the link
نميدانم كه دردم را سبب چيست؟
همي دانم كه درمانم تويي بس
اوحدي مراغهاي

------------ ----


Only the registered members can see the link
گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نكنيم
حافظ

------------ ---


Only the registered members can see the link
ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم
غم هجران تو را چاره ز جايي بكنيم
حافظ

------------ ----

Only the registered members can see the link

آه از راه محبت كه چه بيپايان است
با دو منزل كه يكي وصل و يكي هجران است
صيدي

------------ ----

Only the registered members can see the link

مرا صائب به فکر کار عشق انداخت بيکاري
عجب كاري براي مردم بيكار پيدا شد!
صائب تبريزي

------------ ----
Only the registered members can see the link


رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز
تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني
انوري

------------ ----

Only the registered members can see the link

گر به خشم است و گر به عين رضا
نگهي باز كن كه منتظريم
سعدي

------------ ----

Only the registered members can see the link

من مريض درد عصيانم كه درمانم تويي
دردمند اينچنين محتاج درمان شماست!
محتشم كاشاني

------------ ----

Only the registered members can see the link

من چون نزنم دست كه پابند مني
چون پاي نكوبم كه توئي دستزنان
مولانا

------------ ----

Only the registered members can see the link

حبابوار براندازم از روي نشاط كلاه
اگر ز روي تو عكسي به جام ما افتد
حافظ

------------ ----


Only the registered members can see the link
مرا كه سِحر سخن در جهان همه رفته است
ز سِحر چشم تو بيچاره ماندهام مسحور
سعدي

------------ ---
Only the registered members can see the link


اين بدان گفتم كه تا هر بيفروغ
كم زند در عشق ما لاف دروغ
عطار

------------ ----

Only the registered members can see the link

مجلس تمام گشت و به پايان رسيد عمر
ما همچنان در اول وصف تو ماندهايم
سعدی

------------ ----
Only the registered members can see the link

اي غايب از نظر به خدا ميسپارمت
جانم بسوختي و به دل دوست دارمت
حافظ

------------ ----

اين هم آخري:

Only the registered members can see the link

اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره!
منبع:پی سی ورد

Saeed-Milan
25-11-09, 10:49
وحيد جان كد اين كاو حسن چيه

Agne
26-11-09, 15:38
وحيد جان كد اين كاو حسن چيه
اینه:

3:-O

لیست کامل این شکلکهای مخفی رو میتونید اینجا ببینید:

اینجا (Only the registered members can see the link)