PDA

مشاهده نسخه کامل : در خواست حل چند برنامهyasin.y
08-06-09, 13:34
سلام :yes:.چند برنامه از ساختمان داده دارم.لطفا اگر می تونید کمکی کنید دریغ نکنید.
1)برنامه نویسید کهnعدد صحیح موجود در یک stack را به صورتی صعودی sortکند.جهت انجام این کار صرفا از هر تعداد stackکمکی و متغییرهای اتمیک می توانیم استفاده کنیم.
2)روش دیگر پیاده سازی صف بصورت پویا این است که ته صف به سر صف وصل می شود:سئوال این است که ساختار لازم تابع add-q ,del_q را با توجه به ساختار جدید پیاده سازی کنید.:1. (2):
3)عنصر درج در لیست بر اساس مکان را طوری باز نویسی کنید که عنصر جدید همواره در ابتدای لیست یا head list اضافه شود.
پیاده سازی اش در حالت ساده این طور است:

void insert1(struct list node*L,float x(
}
struct List node*p,*q ;
new(p( ;
p----> info=x;
p---->next=null;
if(L==null(
L==p;
else
}
q=L;
while(q--->next != null(
q=q---->next;
q---->next =p;
{
{

help me.please :cry:

MoBiN.R
11-06-09, 13:39
متاسفانه به خاطر امتحانات پایان ترم نمیتونم زیاد سر بزنم .. سر فرصت براتون حلش میکنم