PDA

مشاهده نسخه کامل : Download Free VectorsQuick
28-03-09, 23:21
سلام دوستان
اینا یه سری وکتور زیبا برای کار های گرافیکی هستن که توی یه سایت خارجی دیدم گفتم بذارم برای گرفتن هر نوع وکتور به سایت مربوطه مراجعه کنید و وکتور های Free رو استخراج کنید.


QVectors.com (Only the registered members can see the link)
Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Vecteezy (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Vectors (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Komodo Media Goodie Pack (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Fancy glass header vectors (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
PixlPusher’s Free Vectors of tags (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Vectors dot com (Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
NDesign - Studio’s Free Vector Cliparts (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
The Go Mediazine (Only the registered members can see the link) Vector sets : set 8 (Only the registered members can see the link) and set 9 (Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Vector Portal (Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link(Only the registered members can see the link)

Vector Database (Only the registered members can see the link)


(Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Vector Galleries on DeviantART (Only the registered members can see the link) : GoMedia Vectors (Only the registered members can see the link), AnarchyNow Misc vectors 1 (Only the registered members can see the link), Graphic Identity (Only the registered members can see the link), Magical Viper (Only the registered members can see the link), YSR1 (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free vectorial icons (Only the registered members can see the link)
Free Vector Logos (Only the registered members can see the link)
.

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Vector Badges (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
iStockPhoto Free Vectors (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
30
(Only the registered members can see the link)
colored vectorial RSS icons (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Gabriele Magurno Vectorial Shapes (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Vector Swooshes and Fancy Corner designs (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
All the flags of the world in vectorial format (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Spoongraphics (Only the registered members can see the link) Free Vector resources part 1 (Only the registered members can see the link), part 2 (Only the registered members can see the link), part 3 (Only the registered members can see the link), part 4 (Only the registered members can see the link), part 5 (Only the registered members can see the link), part 6 (Only the registered members can see the link), part 7 (Only the registered members can see the link), part 8 (Only the registered members can see the link) and part 9 (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Logo Types 101 (Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Vector Grunge Patterns (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
VectorArt dot com (Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
77
(Only the registered members can see the link)
Free Vector Buttons (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


Flava FX Free Vector Set (Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Mujka Free Ornamental Vectors (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
JLW Design Vector Garden Symbol Set (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
0tutor.com: Free smooth Vector graphic collection (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free sun vectors (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


Free floral vectors (Only the registered members can see the link)Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Grunge Banner (Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Vectors 4 free (Only the registered members can see the link)
Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Watercolor Brushes and Tutorial (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
BB Free Vectors : Birds in Flight (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Vectors : Ink Trees (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
70
(Only the registered members can see the link)
Cute and Cheeky Vector Animal Characters (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)


Only the registered members can see the link


(Only the registered members can see the link)
Free Vectors : Logo Elements (Only the registered members can see the link)

(Only the registered members can see the link)

Only the registered members can see the link