PDA

مشاهده نسخه کامل : منطق : فازی یا ارسطویی !!K A S R A
21-02-09, 22:22
انواع موجود منطق به بیان کوتاه :

1 : منطق گزاره ها ( دودویی)
2 : منطق رتبه اول
3 : منطق موقتی (رتبه اول ولی با دخالت زمان)
4 : تئوری احتمال ( درجاتی از اعتبار )
5 : منطق فازی ( درجاتی از درستی )

هر منطق از دو بخش تشکیل می شود : 1 Syntax 2 , SemanticOnly the registered members can see the link


منطق گزاره ها یا منطق دودویی یا ارسطویی (این اصطلاح در فلسفه کاربرد داره ) یا منطق بولی ساده ترین نوع منطق است که در آن تنها با دوحالت True - False یا درست و نادرست سرو کار دارد ...

مزایا و کاربرد منطق دودویی :
اساس کار گیت های سخت افزاری محاسبات بولیین و زبان ماشین . گرامر و اجزا این منطق بسیار ساده است . مبدع آن گفته می شود ارسطو ... (در ایران باستان نشانه هایی از
بول و هانینگتون کسانی هستند که این منطق را بر مبنای ریاضیات بیان کردند ...
اصول 14 گانه هانینگتون همان اصولی هستند که هم اکنون زبان و ابزار آموزشی و کاربردی این منطق هستند .

معایب :
عدم توانایی بیان عدم قطعیت یا حالات تصادفی .
بازنمایی ضعیف یعنی برای بیان قوانین کلی بسیار ضعیف است .

منطق رتبه اول بر مبنای منطق گزاره ای است اما بازنمایی آن بسیار قویتر از گزاره ای است . این منطق در فلسفه , ریاضیات و هوش مصنوعی کاربرد دارد.

منطق موقتی حالت خاصی از رتبه اول است که در آن زمان هم دخالت دارد .

تئوری احتمالات به طور کامل با مسائلی سرو کار دارد که در همه آنها عدم قطعیت و تصادف وجود دارد . این تئوری را کلوموگروف دانشمند و احتمال دان روسی با زبان ریاضیات مهار کرد و اصول خود را در این زمینه بیان کرد .
این اصول همانی است که امروزه ابزار بیان و استدلال در فضای حالات تصادفی است .
نظریه احتمال را در شاخه ای مجزا از ریاضیات و همراه با آمار مطالعه می شود .

و اما :

نظریه مجموعه های فازی در سال 1965 توسط پروفسور لطفی عسکر زاده دانشمند ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی عرضه شد .Only the registered members can see the linkبه طور خلاصه این نظریه : نظریه ایست برای اقدام در شرایط عدم اطمینان .

این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیر ها و سیستمهایی را که نا دقیق و مبهم هستند را مدل بندی ریاضی کند .

در این نظریه به جای دیدافراطی دو حالتی به دنیا ( درست یا نادرست ) با درجاتی از درستی یا نادرستی مواجه هستیم .

از نقاط قوت این منطق این است که قادر است منطق دودویی و رتبه اول و با یک هم ارزی نه چندان پیچیده تئوری احتمالات را بیان کرد .

در این نظریه همه چیز از نو تعریف می شود ... مثلا عمل جمع معمولی در حساب اینبار با تعریف فازی مورد استفاده قرار می گیرد .

برای مثال ویژگی بزرگ بودن یک عدد یک ویژگی مبهم است و اصطلاحا خوش تعریف نیست . در نظریه حساب و منطق کلاسیک این ویژگی تعریف نشده است ...

اما همه این قبیل ویژگیها و تعاریف غیر رسمی در قالب منطق مجموعه های فازی قابل بیان و اصطلاحا خوش تعریف هستند .
Only the registered members can see the linkنظریه مجموعه های فازی یک قالب جدید ریاضی برای صورتبندی و تجزیه و تحلیل این مفاهیم و سیستمهای مبهم است .

این نظریه بیشترین توافق با زبان و فهم طبیعی انسانها دارد .

در حال حاضر در ایران اساتید و پژوهشگران زیادی بر روی این منطق در حال مطالعه هستند که در این میان پروفسور ماشاالله ماشینچی استاد ریاضی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید با هنر کرمان مرد اول فازی در ایران است .


کسری
:11():