PDA

مشاهده نسخه کامل : ویژگی های اخلاقی ایرانیان از دیدگاه سیاحان!Mohammad!
09-01-09, 22:53
ویژگی های اخلاقی ایرانیان از دیدگاه سیاحانویژگی های اخلاقی ایرانیان از دیدگاه سیاحان (بخش یک)

سفر نامه چونان یک تابلوی نقاشی
با توجه به تنوع و غنای سفرنامه ها و نوشته های مربوط به کشور ما، مطالعه آنها سود های سرشاری دارد که برای اصلاح و پیشرفت جامعه نمی توان از آن صرف نظر کرد، چرا که همیشه آداب و رسوم و سنن ملی و عادت ها و رفتار و آنچه به یک اجتماع ارتباط پیدا می کند در نظر همان جامعه، امری عادی، مورد پذیرش و طبیعی به نظر می رسد، حال آنکه بسیاری از همان امور عادی از دیدگاه یک بیگانه حیرت انگیز و غیر طبیعی جلوه می کند.

ادامه نوشتار : Only the registered members can see the link


-----------------------------
ویژگی های اخلاقی ایرانیان از دیدگاه سیاحان (بخش دو)

ایران پژوهان پیش از اسلام
یونانی ها، فنیقی ها، عبرانی ها، مصری ها، و حتا چینی ها از دوران باستان با ایران آشنایی داشته اند، اما از دوران ماد گزارش مستندی در دست نیست. در دوره هخامنشی، آگاهی یونانیان از ارزش ویژه ای برخوردار بود که مهترین آنها عبارت بودند از: 1- هکاتائوس، هرودوت، گزنفون و کتزیاس و ...

ادامه نوشتار: Only the registered members can see the link


-------------------------
ویژگی های اخلاقی ایرانیان از دیدگاه سیاحان (بخش سه)

از آنجا که سفرنامه های دوره قاجار به عصر ما نزدیک تراند و همچنین اخبار و آگاهی ها، نقل ها و حکایت ها تاریخی این دوره برای مردم شیرین تر و دلپذیر تر است، بررسی و سنجش و پژوهش انتقادی در آن ضروری به نظر میرسد.

--- دوره قاجاریه

ایرانیان از یک استبداد به استبدادی دیگر پناه می برند
در تمام کشور های اسلامی، هیچکس از چگونگی اداره دولت و...

ادامه نوشتار: Only the registered members can see the link (Only the registered members can see the link)

amir123
10-01-09, 02:10
امیدوارم به سرنوشت تایپکی که من در مورد تاریخ صفویه باز کردم دچار نشه .

عالی بود دستتون درد نکنه.

اما تاریخ با همه تلخیهاش واقعیت داره و اما از مدیرانی که اون نوشته من را که از 12 مرجع تاریخی گرداوری شده بود و حذف کردن حقیقتا گله مندم.

!Mohammad!
10-01-09, 12:23
امیدوارم به سرنوشت تایپکی که من در مورد تاریخ صفویه باز کردم دچار نشه .

عالی بود دستتون درد نکنه.

اما تاریخ با همه تلخیهاش واقعیت داره و اما از مدیرانی که اون نوشته من را که از 12 مرجع تاریخی گرداوری شده بود و حذف کردن حقیقتا گله مندم.

با درود
چنین نوشته با آرمان ریشه یابی و چیرگی بر دشواری های امروزی ایران نگاشته شد که با بررسی پیش آمدهای فرهنگی، رسیدگی به دشواری های همبودگاه(:اجتماع) در میان سفرنامه ها که به نوعی پرده هایی از صحنه زندگی مردم ماست و همچنین سیاست حاکمیت در درازنای تاریخ ایران که پیوندی جدا نشدنی با زندگی اجتماعی ما ایرانیان دارد، پرداختن به آنها، برای آراستنی نو سودمند خواهد بود.

!Mohammad!
21-01-09, 20:38
ویژگی های اخلاقی ایرانیان از دیدگاه سیاحان ( بخش چهار )

بر کناری سلسله قاجاریه و تشکیل حکومت موقت در 31 اکتبر 1925 (1304 خورشیدی) انجام گرفت و یک ما بعد سلطنت رضا شاه آغاز شد. دگرگونی های دوره رضا شاه نسبت به دوره ایلی قاجاریه گام های پیشرفته تری به شمار می رفت، اما روش نابخردانه(: غیر منطقی) رضا شاه در موارد مواجهه با مذهب، مارکسیسم و... شوند نابرابری و ناسازگاری با اندیشه همراه بود به گونه ای که می توان ادعا کرد اگر انقلاب مشروطه این گونه از کار نمی افتاد نوگرایی با همکاری گسترده مردم و شاید با ژرفای بیشتری به اجرا در می آمد. ایران که در آغاز سده بیستم ( پایان های دوره قاجاریه) حدود 15 میلیون جمعیت داشت که بیشتر آنها گرسنه و تهیدست بودند و برای کناسی به ترکیه و قفقاز و ... می رفتند ناگهان از موهبت پول نفت، از نظر آموزش، پوشاک، خودرو، خانه و ... از بسیاری از کشور ها پیش افتاد، در حالی که از نظر جنبه های تولیدی رفتاری همچنان ایلی و کشاورزی باقی ماند. بازتاب این ناهمخوانی ها در سفرنامه ها و گزارش های بیگانگان چشمگیر است.

ادامه نوشتار: Only the registered members can see the link (Only the registered members can see the link)

Agne
05-09-09, 02:29
ژان شاردن، سیاح فرانسوی به نیکی از ایرانیان یاد کرده است.

:give_rose: