PDA

مشاهده نسخه کامل : خواب راحت و عطر خوشLabyrinth
10-10-08, 15:47
Only the registered members can see the link


تأثیر بوی خوش یا بد در خواب افراد، نتیجه تحقیق جدیدی است که دانشمندان آلمانی بدان دست یافته اند. افرادی که در محل خوابشان گل های خوشبو وعطرهای دلپذیر قرار می دهند راحت تر می خوابند و خواب های زیباتری می بینند. آزمایشی که روی تعدادی از داوطلبان مرد و زن انجام شد، نشان می دهد، در افرادی که قبل از خواب، گل های خوشبو زیربینی آنها قرار داده شده بود، در مرحله خواب عمیق رؤیاهای زیبا دیده بودندو خواب بهتری داشتند. این نتیجه در افرادی که در معرض بوی ناخوشایند مانند تخم مرغ گندیده یا ماهی قرار داشتند، معکوس گزارش شد. دانشمندان معتقدند، بو به صورت مستقیم بر روند خواب دیدن و بخصوص کابوس های شبانه تأثیرگذار است و حس بویایی در میان چهار حس دیگر تنها حسی است که به خواب نمی رود.

منبع : دنیای پرتو