PDA

مشاهده نسخه کامل : علت طعم تند فلفل کشف شد™Ali
16-08-08, 18:24
مهر: پژوهشگران آمریکایی دریافتند که طعم تند فلفل یک مکانیزم دفاعی گیاه در مقابل نوعی حشره و یک گونه قارچ انگل است.

محققان دانشگاه واشنگتن با بررسی علت طعم تند گیاه فلفل کشف کردند که ماده ای با عنوان "کپسایسینوئیدها" طعم تندی فلفل را تولید می کنند.

گیاه فلفل این ماده را به عنوان یک مکانیزم دفاعی در مقابل نوعی قارچ انگل و گونه ای حشره مورد استفاده قرار می دهد.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، نتایج این تحقیقات که در مجله علمی PNAS منتشر شده است نشان می دهد که گونه ای قارچ انگل با عنوان "فوساریوم" به دانه های گیاه پیش از آنکه بتوانند توسط پرندگان خورده شوند حمله می کند. این قارچ میکروبی از طریق سوراخهای کوچکی که نوعی حشره روی پوست گیاه ایجاد می کند وارد آن می شود و زندگی انگلی خود را آغاز می کند.

این حشره "همیپتران" نام دارد که همانند این قارچ از قندها و چربیها مصرف می کند اما زمانی که فلفل ماده کپسایسینوئید که مسئول طعم تند این گیاه است را تولید می کند می تواند در مقابل هجوم این حشره و قارچ از خود دفاع کند.:yes: