PDA

مشاهده نسخه کامل : هنرنمایی بر روی صورت انسان !!arven_andomil
29-07-08, 10:50
چند وقتي ميشه که هنرمندان بوم هاي نقاشي رو رها کردن و هنرشون رو جاهاي ديگري بجز بوم بروز ميدن از نقاشي در پياده رو گرفته و بر ديوار هاي عمومي شهر تا اجزاي بدن انسان . حتمي نقاشي هايي رو بر روي اجزاري بدن انسان ديديد اما اين بار اين نقاشي ها نه تنها بر روي صورت انسان هست بلکه از اجزاري صورت براي کامل شدن خودش استفاده کرده . مهمترين استفاده رو هم از چشم برده در اثر خودش . بعضي وقت ها براي اینکه متوجه بشيم که کل اين اثر چي هست بايد چند لحظه اي با مکث و با دقت بهش خيره بشيOnly the registered members can see the link


Only the registered members can see the link
Only the registered members can see the link

arven_andomil
29-07-08, 10:53
Only the registered members can see the link


Only the registered members can see the link


Only the registered members can see the link

arven_andomil
29-07-08, 10:55
Only the registered members can see the linkOnly the registered members can see the link


Only the registered members can see the link

arven_andomil
29-07-08, 10:57
Only the registered members can see the linkOnly the registered members can see the link


Only the registered members can see the link

arven_andomil
29-07-08, 10:59
Only the registered members can see the linkOnly the registered members can see the link


Only the registered members can see the link

arven_andomil
29-07-08, 11:02
Only the registered members can see the linkOnly the registered members can see the link


Only the registered members can see the link


Only the registered members can see the link