PDA

مشاهده نسخه کامل : عکس های توهم انگیز2sib
24-07-08, 12:14
در این تصاویر هنرمند با ترکیب کردن صحنه های واقعی و صحنه های غیر واقعی و یا مشابه به ترکیبی توهم برانگیز و بعضا تامل برانگیز دست یافته که جالب توجه هست. حتی در بعض از ترکیب های مفاهیم استعاری و ایهامی هم به چشم می خوره که ما رو به تفکر وا می داره.

2sib
24-07-08, 12:15
Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

2sib
24-07-08, 12:15
Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link


Only the registered members can see the link

2sib
24-07-08, 12:16
Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

2sib
24-07-08, 12:16
Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

2sib
24-07-08, 12:17
Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

2sib
24-07-08, 12:17
Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link

Only the registered members can see the link


Only the registered members can see the link