PDA

مشاهده نسخه کامل : چشمها حالت روحی را بیان می کنندTrance
03-06-08, 20:59
نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد که برای درک حالت روحی افراد فقط کافی است که به حالت چشمهای آنها نگاه کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه یل با کشف ارتباط موجود میان بیانات چهره، حالت روحی و ویژگیهای شخصیتی نشان دادند که چشمها برای درک حالت روحی و خلق و خوی افراد کافی هستند.
به گفته این محققان چشمها می گویند که یک فرد رنج می برد، خسته است و یا دوره روحی بعدی را می گذراند.
براساس گزارش نیویورک تایمز، این تحقیقات روشی را نشان می دهد که فاکتورهایی مثل شکل چشمها، پلکها، ابروها و چین و چروکهای کنار چشم روی بیان چهره تاثیر می گذارند.
این دانشمندان چهره ای از یک فرد را از طریق یک برنامه رایانه ای گریم تغییر دادند و به این ترتیب 16 نوع مختلف بیان چهره را به دست آوردند.
سپس این تصاویر جدید را به 20 فرد مختلف نشان دادند و از آنها خواستند که به هریک از بیانات احساسی امتیاز از 0 تا 5 بدهند.
این حالتها شامل خوشحالی، غم، خستگی، هیجان، خشم، نفرت و ترس بودند.
در این آزمایش مشخص شد که تمام این افراد برای اساس حالت ابروها و پلکها احساسات این چهره های دستکاری شده را تعیین کردند.
برای مثال پلکهای کشیده و یا ابروهای کمانی غیرطبیعی به کسی که آنها را مشاهده می کند نشان می دهند که فرد خسته و خشمگین است.
به گفته این محققان این کشف می تواند در جراحی پلاستیک نقش کاربردی داشته باشند.

Only the registered members can see the link (Only the registered members can see the link) (Only the registered members can see the link)