PDA

مشاهده نسخه کامل : سر فصل برخی دروس کارشناسی ناپیوسته نرم افزارK A S R A
27-05-08, 11:39
عنوان درس : طراحی صفحات WEB

پیشنیاز = مهندسی اینترنت

تعداد واحد نظري 2 عملی1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

قسمت اول کلیات

مفاهیم اولیه HOME PAGE مقایسه HOME PAGE با سایر روشهای ارائه اطلاعات مکانیزم دخیره و بازیابی HOME PAGE اهمیت شناخت مخاطبین استانداردها اهمیت انتخاب اطلاعات ساختار و اطلاعات ساختار و اطلاعات استفاده از منوها فرمها تصاویر form,image maps ورود اطلاعات توسط بیننده HTML طراحی جدول آشنایی و کار با front page آشنایی با چند web server معروف و نقش Web server در نقش HOME PAGE مروری بر CERN , NCSA و مرورگر MOSAIC آشنایی و کارمقدماتی با JAVA یا JAVASCRIPT و قابلیتهای آن در برنامه نویسی , محیط اینترنت

مراجع :

عنوان درس : شبیه سازی کامپیو تری

پیشنیاز = مهندسی نرم افزار

تعداد واحد نظري 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های درس

مفاهیم و تعاریف شبیه سازی ، مقایسه شبیه سازی با سایر روشها ، تعریف سیستم و اجزاء آن و مدلهای شبیه سازی ، اجزاء مدلهای شبیه سازی ، سیستم های پیوسته و گسسته و مختلط ، ویژگیهای مدلهای شبیه سازی ، مدلهای شبیه سازی گسسته ، شبیه سازی مونت کارلو ، ارائه مثالهای عددی از سیستم های صف و انبار و...

روشهای شبیه سازی کامپیوتری از قبیل زمان بندی رویدادها ، پردازش فعالیتها ، و پردازش فرآیندها

مفاهیم آماری در شبیه سازی ، تولید اعداد تولید اعداد تصادفی یکنواختی ، تولید نمونه های تصادفی با توزیعهای مختلف ، تجزیه و تحلیل نتایج ، احراز صحت و و اعتبار مدل سازی یک سیستم با استفاده از یک زبان برنامه سازی.

معرفی کامل یکی اززبانهای متداول شبیه سازی مانندGPSSS،SLMLL،CSMP،DYNAMO، SIMMAN،SIMSCIPT،ACSL مفاهیم این درس به کمک یک زبان برنامه نویسی ساخت یافته و در قالب پروژه ای ارائه می گردد.طراحی سیستم های شی گرا

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2 عملی 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

مفاهیم این درس در چارچوب زبان برنامه نویسی C++ و به صورت پروژه ارائه می گردد .

آشنایی با C++ عملیات ورودی و خروجی C++ توابع سازنده و مخرب کپسوله توارث object pointer ساختار مرتبط Union , Surure class توابع In-line تخصیص اشیاء عبور اشیا به توابع , توابع دوست توابع برگشتی آرایه ها اشاره گرها و اشاره گرهای مرجع سربارگذاری (overload) توابع عملگر (اپراتور ) های باینری و منطقی و رابطه ای توارث چندگانه سیستم های ورودی و خروجی عملیات ورودی و خروجی فرمت شده ایجاد Inserters,extractor,I/O main pulators دستیابی اتفاقی , کنترل وضعیت I/O و Customize کلاسهای مشتق شده توابع مجازی پلی مورفیستم و کاربرد آن .

عنوان درس : برنامه نویسی توصیفی

پیشنیاز = طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

تعداد واحد نظري 2 عملی 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

تفکیک بین زبانهای برنامه نویسی امری (Imperative) و توصیفی (Declarative) اهداف برنامه نویسی توصیفی

مقدمه ای بر برنامه نویسی توصیفی برنامه نویسی توصیفی قابلیت اجرای ضوابط (specification) نمونه سازی سریع ارزیابی کارایی

برنامه نویسی منطقی (logic programming)

پردازش از طریق اثبات قضیه , قواعد استنتاج تبدیل عبارات درجه اول منطق گزاره ها به عبارات به شکل conjunctive normal from معرفی hom clause logic معرفی prolog خالص اهداف (Goals) روش استنتاجی resolution روش استنتاجی sld resolation یکسان سازی (Unification)میان برها cut فضای جستجو پی جویی به عقب (Backtracking) استراتژی های جستجو و کامل بودن آنها نمایش حقایق کارایی مسائل پیاده سازی برای منطق گزاره های درجه اول بطور کامل (مشتمل بر مدیریت CUT,Negation و غیره ) مناسب بودن این سبک برنامه نویسی برای کاربردهای هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

برنامه نویسی به زبان prolog (قوانین , حقایق اهداف , اهداف تعریف گزاره های ساده چندین راه حل پی جویی به عقب و جریان کنترل در prolog تعاریف Recursive تکنیک های جستجو در prolog مدیریت prolog ,iteration , clause , term ورودی / خروجی فرامفسرها (meta-interpreters) رابطه prolog با منطق

برنامه نویسی تابعی (functional programming)

تاریخچه برنامه نویسی تابعی (ساخت زبانهای برنامه نویسی تابعی از lip تا زبانهای بر پایه ISWIM مشتمل بر SML تا زبانهای اخیر مانند Haskell کاربردهای اصلی زبانهای تابعی ریشه های زبانهای برنامه نویسی تابعی در منطق

دستور زبان (تعریف توابع عبارات شرطی آنالیز حالات تعاریف محلی

مفاهیم زبان (ارزیابی مشتاق (Eager Evaluation) ارزیابی تنبل (lazy Evaluation) تطبیق الگوها , استثنائات و خطاها )

توابع درجهع بالا (عبارات دارای type توابع polymorphic توابع recursive انتزاع داده ها (ADT)

کارایی (structure sharing –Tail Recursion) مدیریت حافظه

سبک های برنامه نویسی (FP-HOPE Standard ML-Miranda-Common Lisp)

تکنیکهای پیاده سازی (تکنیکهای تفسیر – ماشین Graph Reduction SECD

تعریف زبان به شکل رسمی (Combinator-Lambda-cal)

عنوان درس : طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

پیشنیاز = برنامه سازی سیستم و طراحی الگوریتم ها

تعداد واحد نظري 2 عملی 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

ویژگیهای عمومی زبانهای برنامه سازی پردازنده های زبانهای برنامه سازی و مقایسه انواع آنها ویژگیهای انواع داده ها و پیاده سازی آنها در زبانهای سطح بالا روشهای تعیین ترتیب اجرای اجرای دستورات و پیاده سازی آنها کنترل داده ها (Data contorol) روشهای تخصیص نشانوندهای (Arguments) یک تابع (برنامه فرعی ) و پیاده سازی آنها روشهای مدیریت حافظه در زبانهای سطح بالا انتزاع تجرید داده ها مفاهیم این درس با بهره گیری از زبان اسمبلی ارائه می گردد .

عنوان درس : مهندسی اینترنت

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظری 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

- مفاهیم شبکه ، شبکه های محلی شهری ، گسترده ، ملی و بین المللی و جهانی و ارتباط بین شبکه ای

- زیر ساخت ارتباطی ، اطلاعاتی ، نرم افزاری و سخت افزاری شکه های گسترده

- قراردادهای ارتباطی و جایگاه ارائه کنندگان خدمات ارتباطی (NP) ، داده ای (IP)و سرویس های اطلاعاتی (SP)

- ساختار اینترنت ، الگوهای آدرس دهی ، نحوه دستیابی و انواع کارگزاران آن.

- فن آوری مسیریابی (نرم افزاری و سخت افزاری)

- فن آوری کارگزاران نور جهان گستر به عنوان خدمت بی حساب (Accountless)

- نگاه ابزارهای ابرمتنی (Nercape Explorer Mosaic) و نحوه یک پارچه سازی خدمات بر روی آنها

- برنامه سازی شبکه ، برنامه سازی سکوت ، آشنایی با HTML

- برنامه سازی CGL و برپائی کارگزاران کابرد و اتصال آنها به صفحات ابرمتنی

- معماری ، الگوها و روش تولید اینترانت ها و اکسترانت ها

- بررسی تفصیلی خدمات اینترنت

- کار از راه دور و خودکار سازی دفاتر با استفاده از خدمات شبکه های گسترده

- محیط های تولید صفحات امن ابرمتنی

- موتورهای جستجو (Search Engines) برروی اینترنت

- واسط کاربر واقعیت مجازی بر روی صفحات ابرمنتی (VRML)

- حفاظت و کنترل برروی زیر ساختهای ابرمنتی از طریق حفاظ ها (Firewalls)

- ارتباطات متحرک و آینده شبکه های گسترده

عنوان درس : هوش مصنوعی

پیشنیاز = طراحی الگوریتم ها

تعداد واحد نظري 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های درس

- هوش مصنوعی چیست ؟ مبانی تاریخچه هوش مصنوعی و مرزهای دانش در هوش مصنوعی

- عاملین (Agents) هوشمند ، ساختار و عملکرد ،عاملین هوشمند ، محیط ها

- حل مسئله ، حل مسئله از طریق جستجو ، فرموله کردن مسائل ، چند مثال جستجو برای جواب ، روش های جستجو

- روشهای جستجو آگاهانه(informed)جستجوی Best-first، توابع Heunsticجستجوی حافظه محدوده سایر روشهای جستجوی بهبود یافته

- عاملین مبتنی بر دانش ، عاملینی که منطقی استدلال می کنند ، نمایش منطق ، منطق گزاره ای ، استدلال

- منطق رتبه اول ، استنتاج در این منطق ، قوانین استنتاج ، استنتاج زنجیره ای به جلو و به عقب

- برنامه ریزی (planning) ، از حل مسئله به برنامه ریزی ، نمایشهای ساده برای برنامه ریزی ، مهندسی دانش برای برنامه ریزی

- عدم قطعیت (Uncertainty)، نحوه عمل کردن در شرایط عمل قطعیت ، کاربرد و نحوه استحصال احتمالات

- معرفی برخی کاربردها در سیستم های خبره ، پردازش زبان طبیعی ، بینائی ماشین و رباتیک

عنوان درس : نصب و راه اندازی شبکه

پیشنیاز = سیستم عامل شبکه (هم نیاز )

تعداد واحد عملي 2

تعداد ساعت عملي 64

سر فصل های در س

طراحی بستر شبکه : بررسی محیط فیزیکی – گستردگی شبکه محیط فیزیکی – گستردگی شبکه – محل فایل سرور – تهیه plan

توپولوژی : تحلیل توپولوژی های مختلف – موارد کاربرد – مزایا و معایب بررسی توپولوژی star Bus و ترکیبی

کابل کشی : مراحل کابل کشی – انواع کابل کشی – شناخت اتصالات مربوطه – تست UTP,BNC ,CABLING

کارت شبکه : آشنایی با کارتهای شبکه , مشخصات فیزیکی , نحوه نصب برای server station و پیکربندی برای هر کدام

نصب فایل سرور آشنایی با مراحل نصب – تعریف هارد شبکه – تعریف درایور کارت شبکه – ایجاد volume و برآورد حجم RAM . Volume مورد نیاز

آماده سازی فایل سرور : آشنایی با فایلهای NCF دستورات مختلف جهت پیکر بندی شبکه – آشنایی با SLS

Work station اتصال به شبکه آشنایی با نرم افزارهای ورود به شبکه پیکربندی work station

آشنایی با print server : تعاریف اولیه – بررسی انواع آن (Local Remote)نصب و راه اندازی print server مشخصات print server

عیب یابی شبکه : پیامهاغی مربوطه به شبکه – روش رفع عیب در شبکه –آشنایی با عیوب نرم افزاری ناشی از پیکربندی نادرست و همچنین عیوب سخت افزاری

آشنایی با REPEATER : نحوه عملکرد سیستم – نصب بر روی شبکه – موارد کاربرد در محیط شبکه – استفاده از چند REPATER

آشنایی با HUB : مشخصات فیزیکی – نصب و استفاده – اتصال چند HUS- انواع HUB

ارتباط دو شبکه LAN : تعریف لایه های شبکه انجام مراحل ارتباط – ارتباط عملی در شبکه LAN نحوه اتصال به هر شبکه

آشنایی با مسیر یاب : مشخصات ROUTER نصب بر روی شبکه – تعاریف ابتدایی کاربرد

IC-BOOTROM : تعریف نصب و پیکربندی نحوه استفاده و موارد کاربرد

عنوان درس : سیستمهای خبره

پیشنیاز = هوش مصنوعی

تعداد واحد نظري 2 عملی1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

معرفی سیستمهای خبره , ساختار و ویژگیهای سیستمهای خبره , زبانهای ویژه سیستمهای خبره , پیاده سازی سیستمهای خبره , چگونگی تشکیل پایگاه دانش سیستمهای خبره مبنی بر قوانین سیستمهای خبره مبنی بر قوانین سیستمهای خبره مبنی بر frame منطق و استدلال خودکار اصول استدلال قاعده سیستمهای خبره نادقیق (Bayesain تئوری اطمینان سیستمهای خبره فازی ) چرخه عملی سیستمهای خبره تعیین خواسته ها در طراحی سیستمهای خبره اکتساب دانش و پیاده سازی آن روشهای یادگیری اتوماتیک دانش وارسی و اعتبار سنجی بکارگیری یک زبان طراحی سیستمهای خبره و مهندسی دانش .

دانشجویان این درس بایستی یک پروژه گروهی در طی این درس انجام دهند .

مراجع اصلی

عنوان درس : ایجاد بانکهای اطلاعاتی

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2 عملی 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

در این درس اصول و مبانی طراحی و ایجاد یک بانک اطلاعاتی در قالب پروژه و با کمک نرم افزارهای رایج در این خصوص مانند fox pro آموزش داده می شود شامل : مفاهیم و تعاریف اولیه تشریح رابط کاربر مدیریت برنامه ها دستورات و توابع data base و مدیریت آن برنامه ایجاد و ایجاد و اصلاح رکوردها مرتب سازی و شاخص زدن بر روی یک بانک اطلاعاتی جستجو پرس و جو و استفاده از RQBE نواحی کاری و ارتباط بانکها کادربندی و پنجره ها تنظیمات محیط کار گزارشگیری ایجاد برچسب ماکروها خطایابی ایجاد فرم برای ویرایش و افزودن داده ها project Manager , menu builder ,(screen) مفاهیم برنامه سازی (ثابت ها , متغیرها , عملگرها ) اشنایی با دستورات نحوه به کارگیری متغیرها کنترل توالی دستورات برنامه سازی برای ورود و ویرایش داده ها و گزارشگیری مدیریت Even ها و رابط های Event-Driven

مراجع :

عنوان درس : گرافیک کامپیوتری 2

پیشنیاز = گرافیک کامپیوتری 1

تعداد واحد نظري 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

مدلسازی و تعبیر (Rendering)سه بعدی متحرک سازی دو بعدی و سه بعدی مدلسازی رنگ (Ray Tracing)(RGB…) مدلسازی هندسی و مدلسازی اجسام سخت save modeling شامل معماری سیستم عامل برنامه نویسی و مستندات از قبیل ODA,SGML,HTML,MHEGویدیو رقمی (Digital Video) و سیستم های اطلاعات تصویری (pictonal Information system) مجسم سازی تصویری (Visualization) داده ای و حجمی واقعیت مجازی طراحی بازی های گرافیکی محاوره ای طراحی رابط کاربر گرافیکی (GUI) شامل Osmotif,Xwindows وMac windows زبانهای برنامه نویسی تصویری (Visual programming langvage)

مراجع

مراجع فرعیعنوان درس : مباحث ویژه

پیشنیاز = بعد از ترم دوم

تعداد واحد نظری 2 عملی1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

مفاهیم این درس به صلاحدید گروه مربوطه و متناسب با پیشرفت فن آوری رایانه و در جهت روزآمد سازی اطلاعات دانشجویان در علوم رایانه و اطلاع رسانی ارائه خواهد شد .

مراجع :

عنوان درس : ریاضی مهندسی

پیشنیاز معادلات دیفرانسیل

تعداد واحد2

تعداد ساعت32

سرفصل های درس

سری فوریه انتگرال آن و تبدیل فوریه تعریف سری فوریه فرمول اولر بسط در نیم دامنه دالامیر برای معادله موج معادله انتشار گرما موج معادله موج در متغیر معادله پلاس در مختصات دکارتی و کروی و قطبی معادلات بیضوی پارابولیک و هیپربولیک تموارد استعمال تبدیل لاپلاس در حل معادلات با مشتقات جزئی حجل معادلات مشتق جزئی با استفاده از انتگرال فوریه

توابع تحلیلی و نگاشت کانفرمال .و انتگرالهای مختلف حد و پیوستگی مشتق توابع مختلط توابع نمائی و مثلثاتی هذلولی و لگاریتمی مثلثاتی معکوس و نمائی با نمای مختلط نگاشت کالفرمال نگاشت و

انتگرال خط در صفحه مختلط قضیه انتگرال کوشی محاسبه انتگرال خط بوسیله انتگرالهای نامعین فرمول کوشی بسط های تایلورومک لوزن انتگرال گیری به روش مانده ها تصفیه مانده ها محاسبه برخی از انتگرالهای حقیقی

عنوان درس : محیطهای چند رسانه ای

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2 عملی1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های در س

مقدمه ای بر سیستمهای چند رسانه ای اجزاء سیستمهای چند رسانه ای تکنولوژی های محیط های چند رسانه ای شامل تکنولوژی متن گفتار , تصویر گرافیک , متحرک سازی و ویدیو , استانداردهای این تکنولوژیها , نگاشتگرهای محیط های چند رسانه ای و انواع آنها مدیریت داده ها در محیط های چند رسانه ای سیستم های انتقال برای محیطهای چند رسانه ای شبکه های موجود برای محیطهای چند رسانه ای فشرده سازی و کد کردن اطلاعات تکنیکهای کنترل شبکه های چند رسانه ای معماریهای مدیریت شبکه های چند رسانه ای معماری شبکه های چند رسانه ای کاربردهای نمونه

مفاهیم در قالب یک زبان برنامه نویسی visual به تأئید گروه و پروژه ارائه می گردد .

عنوان درس : ریاضی گسسته

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2

تعداد ساعت نظري 32

سرفصل درس

مقدمه : منطق ریاضی جبر گزاره ها فرمولهای خوش ساخت مروری بر نظریه مجموعه ها روشهای ثابت

روابط و توابع دوتایی روابط سازگاری و هم ارزی ماتریس نمایش دهنده روابط گراف روابط توابع توابع پوشا توابع یک به یک

روابط بازگشتی سنقراء حل روابط بازگسستی تابع مولد

ساختمانهای جبری نیمگروهها و منوها گرامرها زبانها نشانه گذاری لهستانی گروهها همومورفیسم ایزومورفیسم لایستها (شبکه ها ) جبر

آنالیز ترکیبی : اصل لانه کبوتر آشنایی با الگوریتمهای ترکیبی توابع بازگشتی و کاربرد آنها

تئوری گراف گرافهای جهت در گرافهای بی جهت مسیرهای ولری و هامیلتونی مسیرهای بهینه اپتیمال الگوریتم یافتن مسیرهای بهینه اپتیمال گرافهای همبند ماتریس ارتباط و قضایای مربوط کاربرد گرافها در تجزیه و تحلیل فعالیتها

درختها درختهای پوشای مینیممی پیمایش درتها کاربرد درختها عبارات جبری و نمایش درختهای آنها

مراجع :

عنوان درس : معادلات دیفرانسیل

پیشنیاز =0

تعداد واحد2

تعداد ساعت نظري32

سرفصل های درس

طبیعت معادلات دیفرانسیل و حل آنها خانواده و منحنی ها و مسیرهای قائم الگوهای فیزیکی معادله جداشدنی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول معادله خطی مرتبه دوم معادله همگن با ضرایب ثابت روش ضرایب نامعین روش تغییر پارامترها کاربرد معادلات مرتبه دوم در فیزیک و مکانیک حل معادله دیفرانسیل یا سریها توابع بسل و گاما چند جمله ای لژاندر مقدمه ای بر دستگاه معادلات دیفرانسیل تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل

عنوان درس زبان ماشين واسمبلي

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 1 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سرفصل های درس

ساختار ماشین یاد آوری نقش واحدهای مختلف کامپیوتر و سطوح برنامه نویسی معرفی و کاربرد انواع ثباتها مفهوم قالب دستورالعمل در زبان ماشین بررسی مختصر قالبهای ثابت و متغیر بر روی ماشینهای مختلف انواع دستورالعملها مراحل مختلف اجرای دستورالعملها سیستم های عددی نمایش اعداد منفی ویژگیهای سیستم مکمل دو نمایش اعداد BCD نمایش اعداد ممیز شناور

زبان اسمبلی : شیوه های نشانی دهی (ضمنی بلافاصله مستقیم غیر مستقیم شاخص بندی مبنا جابجائی نسبت به محتوی شمارنده برنامه صفحه بندی دستورالعملهای کار با ثباتها دستور العملهای کار با حافظه ماشین (کار با کلمات و ترکیبات انها , کار با کاراکترها کار با بیتها ) دستورالعملهای انشعاب و کنترل حلقه دستورالعملهای انشعاب و کنترل حلقه دستورالعملهای منطقی فراخوانی روالها و انتقال آرگومانها روالهای بازگشتی تسهیلات اسمبلها در زمان ترجمه شامل ماکروها بلوکهای تکرار و بلوکهای شرطی اشکال زدائی برنامه بررسی محتوی حافظه بکارگیری دستوات اسمبلی در زبانهای سطح بالا (پاسکال یا C ) اتصال برنامه های سطح بالا و زبان اسمبلی .

مراجععنوان درس : زبان تخصصی نرم افزار

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2

تعداد ساعت نظري 48

سرفصل های درس

با توجه به کاربرد وسیع زبان انگلیسی به عنوان زبان رایج متون علمی و جزوات راهنما و اکثریت نرم افزارها و help آنها و خصوصا کاربرد رایج آن در شبکه های اطلاع رسانی به ویژه internet سعی بر این است تا در این درس با مروری برمطالب عنوان شده در زبان تخصصی مقطع کاردانی دانشجویان با مفاهیم پایه و گرامری مرتبط با علم کامپیتر واژگان مورد استفاده در حوزه نرم افزار سخت افزار اینترنت و شبکه های کامپیوتری و اطلاع رسانی آشنا شده و با نحوه ترجمه متون علمی و نحوه نگارش این متون آشنا شوند .

آشنایی با پیغامهای ارسالی متداول توسط سیستم های عامل رایج و در هنگام مراحل نصب نرم افزارها زبانهای برنامه نویسی اختصارات متداول توسط سیستم های عامل رایج و در هنگام مراحل نصب نرم افزارها زبانهای برنامه نویسی اختصارات متداول در نامه نگاری الکترونیکی و CHAT اصطلاحات و واژگان رایج در موتورهای جستجوی اینترنت و بهره گیری از دفترچه های راهنما و مراجع و ...

ترجمه متون مختلف تخصصی ونگارش ساده متون عملی در حوزه رایانه و اطلاع رسانی

عنوان درس : مهندسی نرم افزار

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 3

تعداد ساعت نظري 48

سر فصل های درس

بحران نرم افزار علل نیاز به متدولوژی و فرآیند تولید چرخه حیاب سیستم (مشتمل بر تحلیل خواسته ها , طراحی کلی,طراحی جزئی , پیاده سازی , تبدیل و نگهداری سیستم )

مفاهیم تحلیل سیستمها , سیستمهای اطلاعاتی ساخت یافته (معرفی برخی روشهای ساخت یافته از قبیل مدل فیزیکی جریان داده های سیستم موجود مدل منطقی جریان داده های سیستم موجود مدل منطقی جریان داده های سیستمهای پیشنهادی مدل فیزیکی جریان داده های سیستمهای پیشنهادی مشخصات دقیق خواسته ها (فعالیتها ) مشخصات فرهنگ داده ها امکان سنجی سیستم با توجه به سه مولفه تکنولوژی نیروی انسانی و منابع مالی و زمانی تهیه گزارش امکان سنجی نمونه سازی طراحی کلی سیستم شامل طراحی فایلها یا بانکهای اطلاعاتی طراحی فرمهای ورودی و گزارشات نهایی طراحی واسط کاربر کاربر طراحی ساختمان نرم افزار تعیین مشخصات پردازشها یاعملیات سیستم ،تعیین مشخصات فرهنگ داده ها ، تهیه گزارش طرحی کلی سیستم .

معرفی روشهای جمع آوری اطلاعات ، معرفی روشهای تخمین هزینه و برآورد زمان جهت انجام هر یک از مراحل سیستم

، معرفی روشها و ابرز مدیریت پروژه ، معرفی ابزارهای کمک به تحلیل سیستم ، معرفی بخش اول CASF.

روشهای طراحی نرم افزار (عملکردگرا،داده گرا،شی ء گرا )، استراتژی های پیاده سازی نرم افزار (ملاحضات پیاده سازی ، ملاحضات زبان برنام نویسی در تولید نرم افزار)، تکنیکهای مستند سازی ، آزمایش و وارسی و تشخیص اعتبار نرم افزار ، صحت و قابلیت اطمینان نرم افزار ، روشهای اشکال زدایی و دفاع در مقابل بروز اشکال بهبود کارآیی ،طراحی نرم افزار و اعمال تغییرات ، ملزومات محیطی تولید نرم افزار (ابزارهای کمک به طراحی – ابزارهای کمک به پیاده سازی – ابزارهای کمک به آزمایش و وارسی) معرفی به بخش دوم CASE.

عنوان درس : طراحی الگوریتم ها

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سرفصل ها ی درس

مروری بر مطالب مهم د درس ساختمان داده ها و تکمیل نکات ارائه شده در خصوص استقراء ریاضی و روشهای بازگشتی پیچیدگی الگوریتمها و آنالیز آنها نمادهای روشهای حل مسئله در هر روشی تعدادی مسئله مهم انتخاب و الگوریتمهای هر یک گفته شده و اثبات و آنالیز گردد روش متسقیم و حل مسائل ماکزیمم و مینیمم یک ارایه ضرب دو عدد n بیتی روش screen در ضرب ماتریسها تورنمت بازیها مرتب کردن بر اساس روش برنامه سازی پویا (مسائل : مسائل زمانبندی خرده کردن پول کد هافمن ) روشهای مبتنی بر جستجوی کامل و تکنیکهای محدود کردن فضای جستجو استفاده از درخت بازی و pruning (بازیهای (puzzle,tic-tac) روشهای مکاشفه ای برای حل مسائل مشکل (مسئله فروشنده دوره گرد ) الگوریتمهای گراف شامل : روشهای جستجوی گراف (عمقی , سطحی) گرافهای بدون جهت (الگوریتمای Dukstar درخت پوشای مینیمال اجزاء همبند کاملا همبند و مسائل دیگر گرافهای جهت دار الگوریتمهای floyd مرتب کردن Topological اجزاء دو همبند و ... ) شبکه های ماکزیمم جریان و مسائل مربوطه

در این درس مفاهیم در قالب یک زبان برنامه سازی ساخت یافته ارائه می گردد .

مراجع :عنوان درس : گرافیک کامپیوتری 1

پیشنیاز = 0

تعداد واحد نظري 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سر فصل های درس

- مرور بر سیستم های گرافیکی : سیستم های Randoun Scan ،Raster Scanسیستم های رنگی و سیستم های DVST

- استانداردهای گرافیکی GKS، Phige

- خروجی های نقطه بردار(خط) دایره بیضی ، انواع منحنی ها حروف و متون

- الگوریتم های مربوط به ویژگی خروجی های مبنای الگوریتم های مختلف پر کردن سطوح

- پنجره بندی و برش الگوریتم های مختلف برش خطوط و سطوح

Barsky&Liang.sutherland&Cohen Nicholl.Lee.Nicholl......

- دستگاه های ورودی محاوره ای ، قلم نوری ، موش ، تالبت گرافیکی ، دستگاه های صوتی و غیره.

- نمایش های سه بعدی : مثلث بندی ، وصله های Bezier، Ociree.CSG، فرکتا ل ها و......

- تبدیل ها انتقال بزرگ نمایی ، دوران انعکاس ، کشش

- دید سه بعدی تعریف سیستم مختصات دید ، تصویر پریسپکتیو و مایل ، حجم دید ، برش سه بعدی و....

- الگوریتم های حذف ، سطوح و خطوط مخفی ، روش ZBULFELمرتب سازی عمق ، تقسیم نواحی ، روش Octree و روش های حذف خطوط مخفی

- سایه زنی سطوح : مدل فیزیکی ، نمایش ترازهای نوری ، الگوریتم های Guraud، phongمقدمه ای بر Ray Tracing

عنوان درس برنامه سازی سیستم

پیشنیاز = زبان ماشین و اسمبلی

تعداد واحد نظري 2 عملي 1

تعداد ساعت نظري 32 عملي 32

سرفصل های درس

ساختار فایلهای اجراییعملکرد ویروس ها ردیابی برنامه ها بازکننده ها (loaders) مفهوم جایدهی مجده (Reiocation) برنامه غیر وابسته به محل (position Independent code) فراخوانی توابع سیستم عامل اختصاص حافظه پویا برنامه های ماندگار در حافظه بکارگیری وقفه ها تقسیم بندی دیسک ها و کارکردن آنها از طریق توابع سیستم عامل و BIOS ساختار فهرست فایلها نحوه ذخیره کردن فایلها کارکردن با پورت ها نمایش سریع متن و تصویر بر روی مانیتورهای با وضوح بالا آشنایی با Device Driver آشنایی با مفاهیم این درس در قالب زبان برنامه نویسی اسمبلی ارائه می گردند .

مراجع :

عنوان درس : آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

پیشنیاز = همزمان با مهندسی نرم افزار

تعداد واحد عملي1

تعداد ساعت عملي 48

سر فصل ها ی درس

متناسب با مفاهیم در س مهندسی نرم افزار یک پروژه گروهی ارائه می گردد.عنوان درس : معماری کامپیوتر

پیشنیاز = زبان ماشین و اسمبلی ،مدارهای منطقی

تعداد واحد نظري 2

تعداد ساعت نظري 32

سر فصل های درس

تعریف معماری کامپیوتر ، اشاره ای به تاریخچه کامپیوتر و نسلهای آن – معرفی واحده های اصلی کامپیوتر ، طراحی مجموعه دستورالعمل – بررسی معیارهای و مسائل نحوه اجرای دستورالعملهای به کمک زبان توصیف سخت افزار (مثل RTL) روشهای طراحی واحد کنترل به روش سیم بندی شده، ساختار واحد کنترل کنترل انواع گذرگاه و مسیر یابی داده ، طراحی واحد حسابی – منطقی و محاسبه تاخیرها ، طراحی واحد ها کنترل ریزبرنامه پذیر حافظه و سلسله مراتب آن حافظههای ایستا و پویا معرفی حافظه نهان (CACHE)و مجازی(VIRTUAL) الگوریتمها ی حسابی جمع ، تفریق ضرب و تقسیم ، الگوریتمهای ممیز شناور شیوه های دسترسی به دستگاه های ورودی و خروجی (سرکشی ، وقفه) دسترسی مستقیم به حافظه (DMA)و به اشتراک گذاری گذرگاه (BUS) اشاره به روند توسعه معماری کامپیوتر و تفاوتهای CISC، RISCعنوان درس : سیستم عامل شبکه

پیشنیاز = 0

تعداد واحد 2

تعداد ساعت نظري 32

سر فصل های در س

در این درس به مفاهیم راهبری و مدیریت دو سیستم عامل متداول شبکه بر مبنای معماری peer to per مانند (Windows Nt) و معماری cient server(مانند Nerware ) اشاره می شود .

قسمت اول : مروری بر مفاهیم اولیه شبکه client server مانند net ware مراحل اتصال به file server آشنایی با فرامین رایج work station آشنایی با volume پیش فرضهای net ware مجوزهای دسترسی گروه بندی کاربران آشنایی با sysconبرنامه های مفید کاربردی netware اتصال به file server آشنایی با TTS روشهای افزایش امنیت شبکه استفاده از قابلیتهای NDS,NET,ADMIN تعریف print server

قسمت سوم سیستم عامل شبکه بر مبنای معاماری peer to peer مانند windows NT

مقایسه work station server پیاده سازی یک work group و نحوه به اشتراک گذاردن منابع نحوه کنترل دسترسی کاربران به منابع شبکه قابلیتهای back domain . primary domain stand alone server تحمل خرابی , مفهوم Unicode 28عنوان درس : کارگاه سیستم عامل شبکه

پیشنیاز = همزمان با سیستم عامل شبکه

تعداد واحد عملي 2

تعداد ساعت عملي 96

سر فصل های در س

متناسب با مفاهیم درس سیستم عامل شبکه ارائه می شود .

مراجع

عنوان درس : آمار و احتمالات مهندسی

پیشنیاز

نوع واحد نظری عملی

تعداد واحد 2

تعداد ساعت 32

سرفصل های درس

اشاره ای به تئوری مجموعه ها نمونه ها و نمایش جدولی انها همراه با میانگین نما میانه و واریانس تبدیل و ترکیب احتمالات و فضایای مربوطه متغیرهای تصادفی و استقلال آنها واسطه و میانگین و واریانس توزیعات توزیعات دو جمله ای پواسن فرق هندسی توزیع نرمال توزیع چند متغیر تصادفی نمونه گیری تصادفی و اعداد تصادفی نمونه گیری از جامعه کوچک براورد پارامترهای اماری فواصل اطمینان آزمون آزمون فرضی تصمصم گیری تجزیه واریانس رگرسیون همبستگی ازمون روشهای ناپرارامتری برازندن خط مستقیم براده ها توابع مولد گشتاور قضیه اعداد بزرگ قضیه حد مرکزی مجموع متغیرهای تصادفی مستقل احتمال شرطی قضیه احتمال کلی .

منبع آموزشکده شهید باهنر شیراز (Only the registered members can see the link)