PDA

مشاهده نسخه کامل : پلاگین اعتراض برای VBKeih@n.G
04-05-08, 20:53
فایل product-abe1_post_groan_hack.xml داخل پوشه را در قسمت Manage Products ایمپورت کنید برای این منظور به صورت زیر عمل کنید ..


admincp -> Plugin System -> Manage Products -> [Add/Import Product]

و سپس در قسمت استایل خود رفته و ویرایش های لازم را اعما کنید :

به قسمت جستجو استایل رفته و قسمتهای postbit AND postbit_lagacy را پیدا بکنید و تغیرات زیر را در هر کدام از آنها جدا انجام دهید


این را جستجو کرده :$vbphrase[posts]: $post[posts]و در زیرش این را اضافه کنید :
<!-- Start Post Groan Hack -->
<if condition="$post[userid]">
<br />
$vbphrase[post_groan_groans]: $post[post_groan_user_amount]
<br />
<if condition="$post[post_groan_times_on] == 1">
$vbphrase[post_groan_time_post]
<else />
<if condition="$post[post_groan_posts_on] == 1">
<phrase 1="$post[post_groan_times]">$vbphrase[post_groan_times_post]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[post_groan_times]" 2="$post[post_groan_posts]">$vbphrase[post_groan_times_posts]</phrase>
</if>
</if>
</if>
<!-- End Post Groan Hack -->این را پیدا بکنید :

<!-- controls -->و در زیرآن این را قرار دهید :
<!-- Start Post Groan Hack -->
$post_groan_button
<!-- End Post Groan Hack -->این را پیدا بکنید :
<!-- / post $post[postid] popup menu -->و در پایین آن این را قرار دهید :
<!-- Start Post Groan Hack -->
$post_groan
<!-- End Post Groan Hack -->باید توجه بکنید که این تغیرات را در هر دو قسمت postbit AND postbit_lagacy جدا گانه باید اعمال بکنید ..

سپس به قسمت navbar رفته :

این را جستجو کنید :
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php$session[sessionurl_q]" accesskey="4" rel="nofollow">$vbphrase[advanced_search]</a></td>و در زیر آن این را قرار دهید :
<!-- Start Post Groan Hack -->
</tr>
<tr>
<td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=find_all_groan">$vbphrase[post_groan_search]</a></td>
<!-- End Post Groan Hack -->ذخیره کرده و به قسمت MEMBERINFO رفته :

کد زیر را پیدا بکنید :

$vbphrase[total_posts]: <strong>$userinfo[posts]</strong> (<phrase 1="$postsperday">$vbphrase[x_posts_per_day]</phrase>)و در زیر آن این را قرار دهید :
<!-- Start Post Groan Hack -->
<br />
$vbphrase[post_groan_groans]: <strong>$post[post_groan_user_amount]</strong>
<br />
<if condition="$post[post_groan_times_on] == 1">
$vbphrase[post_groan_time_post]
<else />
<if condition="$post[post_groan_posts_on] == 1">
<phrase 1="$post[post_groan_times]">$vbphrase[post_groan_times_post]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[post_groan_times]" 2="$post[post_groan_posts]">$vbphrase[post_groan_times_posts]</phrase>
</if>
</if>
</td></tr>
<tr><td>
<a href="search.php?$session[sessionurl]do=find_user_groan&amp;u=$userinfo[userid]"><phrase 1="$userinfo[username]">$vbphrase[post_groan_search_user]</phrase></a>
<!-- End Post Groan Hack -->سپس ذخیره کرده و عکس را در مسیر buttons/post_groan.gif قرار دهید ..

برای دریافت پلآگین پ.خ. بدین

توضیحات : این هک مانند تشکر است و از هر پست میتوان اعتراض کرد و دقیقا مانند تشکر عمل می کند :wink: