PDA

مشاهده نسخه کامل : مغز با یادآوری غذای خورده شده اشتها را کاهش می دهد!Trance
01-05-08, 12:58
گروهی از دانشمندان انگلیسی در تحقیقات خود نشان دادند که به یاد آوردن کامل آخرین غذایی که خورده شده است فضاهایی از مغز را تحریک کرده و موجب کاهش اشتها و در نتیجه کاهش وزن می شود.

محققان دانشگاه بیرمنگام به منظور مشاهده واکنش حافظه غذا یک سری آزمایش را برای داوطلبان تجویز کردند.
در یکی از این آزمایشات از 47 دانشجوی دختر خواسته شد که بیسکویت بخورند. سپس دانشمندان آنها را به دو گروه تقسیم کردند و به آنها شیرینی دادند. از نیمی از دانشجویان خواسته شد که جزئیات شیرینی را تعریف کنند درحالی که گروه پس از خوردن شیرینی باید در محوطه دانشگاه قدم می زدند. در مرحله بعد از این زنان دعوت شد که بقیه بیسکویتها را بخورند.
براساس گزارش نیوساینتیست، در این آزمایش مشخص شد زنانی که به شرح جزئیات شیرینی پرداخته بودند نسبت به گروهی که قدم زده بودند بیسکویت کمتری خوردند و این این تاثیر پس از گذشت 3 ساعت از شرح جزئیات شیرینی تا حد قابل ملاحظه ای موجب کاهش اشتها شد.
این دانشمندان در این بررسی کشف کردند که هیپوکمپوس فضایی از مغز است که آخرین غذایی را که خورده شده است به یاد می آورد و بنابراین می توان با فعالیت هیپوکمپوس به کمک روشهای رفتار درمانی اشتها و در نتیجه وزن اضافی بدن را کاهش داد.


سلامت نیوز