PDA

مشاهده نسخه کامل : به هنگام استفاده از اینترنت، به هر سایتی وارد نشوید تا هزینه نپرداMehdi_Full
21-01-07, 22:57
گاه دیده شده در قبوض مشتركان تلفن ثابت، كاركرد مكالمات بین الملل منظور می شود، اما مشترك اطلاعی از آن ندارد. ظاهرا یكی از علت های این امر چنین است كه وقتی مشترك به فضای اینترنت وارد می شود، بر روی برخی از سایت های بین المللی كلیك می كند و به طور مستقیم، تماس بین المللی برقرار می كند. از این رو، برای مشترك هزینه ی مكالمات بین الملل محاسبه می شود.

عبدالحمید محقق - مدیر كل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتای شركت مخابرات استان تهران - در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار كرد: "مشتركانی كه از اینترنت استفاده می كنند، در برخی مواقع با سایت هایی مواجه می شوند كه اگر بر روی آن ها كلیك كنند، با وارد شدن به سایت مذكور، ارتباطی كه از طریق ISP برای استفاده از اینترنت برای مشترك ایجاد شده، قطع شده و مشترك از طریق تلفن خود از ایران به طور مستقیم به سایتی در خارج از كشور وصل می شود."

او افزود: "این مساله سبب می شود كه مشترك، تماس بین المللی برقرار كند و درنتیجه هزینه ی مكالمات بین الملل برای آن منظور شود."

محقق با اشاره به این كه هزینه ی مكالمات بین الملل، خود به خود برای مشترك منظور نمی شود، بلكه با كاركرد مكالمات بین الملل این اتفاق رخ می دهد، تصریح كرد: "به طور معمول مشتركی كه وارد سایت های بین الملل می شود، متوجه این امر خواهد شد، اما گر ناخواسته بر روی یكی از این سایت كلیك كرد، سریعا باید این ارتباط را قطع كند؛ این امر نیز با خارج كردن مودم از خط و خارج شدن از اینترنت امكان پذیر است یا می توانند دوصفر تلفن خود را ببندند كه وارد این سایت ها نشوند."

او افزود: "به طور معمول، این سایت ها، سایت های غیراخلاقی را شامل می شوند، اما با توجه به فیلترینگی كه در سا ل های اخیر در زمینه ی سایت های غیراخلاقی انجام شده، تعداد این سایت ها بسیار كم شده است. همچنین از طریق ای میل نیز ورود به سایت های بین المللی، امكان پذیر است؛ چراكه برخی از افراد یا گروه ها ای میل هایی برای مشتركان ارسال می كنند كه ممكن است آن ها را به سایت های بین المللی وصل كند، از این رو اگر مشتركان فرستندگان ای میل خود را نمی شناسند، به هیچ عنوان ای میل های مذكور را باز نكنند."

مدیر كل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتای مخابرات استان تهران در پایان خاطرنشان كرد: اگر مشتركان به این هشدارها توجه كنند، هیچگاه بدون دلیل هزینه ی مكالمات بین الملل در قبوض تلفن آن ها محاسبه نمی شود.

منبع : ایسنا