PDA

مشاهده نسخه کامل : ايسلند داراي بيشترين كاربر اينترنت در اروپا استTrance
15-04-08, 18:32
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه در ايسلند ‪ ۸۸‬درصد مردم ‪ ۱۴‬سال به بالا و در فنلاند ‪ ۸۱‬درصد مردم كاربر فعال اينترنت هستند.

پايگاه اينترنتي خبرگزاري فرانسه گزارش داد نتايج اين بررسينشان داده است كه در نروژ ‪ ۷۶‬درصد در دانمارك ‪ ۷۶‬درصد و در سوئد ‪ ۷۳‬درصد افراد بالاي ‪۱۴‬سال ، كاربر فعال اينترنت به شمار مي‌روند.
در اروپاي غربي، مالت با ‪۲۵‬درصد، پايين‌ترين رتبه كاربران فعال اينترنت محسوب مي‌شود و اسپانيا با ‪ ۳۵‬درصد، پرتغال با ‪ ۴۳‬درصد و ايرلند با ‪۴۵‬ درصد به ترتيب در رتبه‌هاي قبل از آن قرار دارند.
كشور آلباني تنها با يك درصد كاربر فعال پايين‌ترين رتبه تعداد كاربران اينترنت را در كل اروپا به خود اختصاص داده است.
بر اساس اين گزارش، استراليا ‪ ۶۷‬درصد كاربر فعال اينترنت دارد و در انگليس، ‪ ۶۳‬درصد مردم، در آلمان ‪ ۶۱‬درصد مردم، در فرانسه ‪ ۵۶‬درصد و در ايتاليا ‪ ۵۳‬درصد مردم كاربر فعال اينترنت هستند.

بررسي گروه تحقيقاتي جي اف كي نشان مي‌دهد كه در سراسر اروپاي شرقي به استثنا ي اسلووني و استوني كه به ترتيب ‪ ۶۱‬و ‪ ۶۰‬درصد كاربر اينترنت دارند، در سراسر اروپاي شرقي نسبت كاربران اينترنت ، كمتر از ‪ ۵۰‬درصد است.

ايرنا