PDA

مشاهده نسخه کامل : آيا مردان از زنان باهوشترند؟KING
04-01-07, 14:24
آيا مردان از زنان باهوشترند؟
آيا مردان به علت هوش بيشتر در زمينه های کاری از زنان موفقترند؟

دو دانشمند برجسته می گويند ضريب هوشی (IQ) مردان به طور متوسط ۳مميز ۶۳ صدم واحد از زنان بيشتر است و اين می تواند موفقيت بيشتر مردان در زمينه های کاری را توجيه کند.

جان فيليپ روشتن، روانشناس، پس از انجام صد هزار آزمون سنجش استعداد روی دختران و پسران ۱۷ و ۱۸ ساله نتيجه گرفته که مردان به دليل نمره بلالتری که کسب کرده اند، از زنان باهوشترند.

وی همچنين گفته است که تنها دليل اينکه دختران در زمينه های تحصيلی از پسران موفقترند، اين است که آنها زودتر از پسران بالغ می شوند.

نظر شما در مورد نتايج اين تحقيق چيست؟ آيا فکر می کنيد نتايج اين تحقيق می تواند توجيه کند که چرا گاهی مردان در زمينه های کاری از زنان موفقترند؟ آيا اصلا به نظر شما هوش قابل اندازه گيری است؟
Only the registered members can see the link

Emperatour
04-01-07, 14:56
کاملا درست گفته . Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link