PDA

مشاهده نسخه کامل : موبايل به دست‌ها در معرض خطر سرطان دهانTrance
28-02-08, 18:37
استفاده بيش از حد تلفن همراه در طول روز، خطر ابتلا به سرطان دهان را تا ۵۰ درصد نسبت به کساني که اصلا از تلفن همراه استفاده نمي‌کنند، افزايش مي‌دهد. مطالعاتي در اين زمينه
انجام شده که ارتباط بين سرطان و تلفن همراه را مشخص مي‌کند.
در اين مطالعات دانشمندان ارتباط بين تلفن همراه و سرطان‌هاي خوش‌خيم و بدخيم غدد بزاقي را بررسي کرده‌اند.
بر اساس اين مطالعات کساني که اصلا از تلفن همراه استفاده نمي‌کنند و کساني که استفاده معقولي از تلفن همراه دارند به يک ميزان در خطر ابتلا به سرطان دهان قرار دارند.
کساني که استفاده بيش از حد و نا معقول از تلفن همراه دارند ۵۰ درصد بيش‌تر از افراد ديگر در خطر ابتلا به اين سرطان قرار دارند.
تحقيقات بيش‌تر در اين زمينه هنوز ادامه دارد.
news.p30vel