PDA

مشاهده نسخه کامل : الکساندر مقدونی دروغی شگفت انگیز!!!درفش کاویانی
24-02-08, 09:00
با درود به روان پاک همه ی جانباختگان خاک ایران زمین .
بی گمان داستان الکساندر مقدونی بیش از اندازه با حقیقت هم آغوش شده اما به باور ما چیزی مگر رویاهای شکل گرفته ی دشمنان تاریخ این سرزمین نیست. ناگفته نماند از آن روی که ما سالهاست در این باره پژوهش کردیم نمیتوانم همه ی دست رنج خودمان را با سخاوت زیادی پیشکش دوستان کنم. بنا به سپارش یکی از یاران ارجمند در امرداد بخشی هر چند گزیده را در اینجا خواهم آورد.( تا زمانی که برای جلوگیری از تحریف آن دانش نامه ی خودمان را به چاپ رسانیم.)
نخست اشاره به جنگها ی درونی پارس شایسته است.
از شورشهای زمان داریوش بزرگ که چشم پوشی کنیم.
نخستین بار پس از بنیان گزاری شاهنشاهی پارسی میان " بغا بوخشه ( مگابیز)" و "ارتخشتره(اردشیر) یکم هخامنشی "جنگ رویاروی در گرفت که پیروزی از آن سردار نامی و میهن پرست پارسی بغابوخشه بود پس از چند بار جنگیدن در زمانی چند ماهه که آن هم به سبب برخی بی کفایتیهای اردشیر شاه قابل احترام هخامنشی بود در مصر شورش شد و مگابیز این سردار نامور و با گذشت پارسی با وجود پیروزی در جنگ دوباره پرچم سرداری اردشیر را در دست گرفت و رهسپار مصر شد آنجا را آرام کرد مبادا با این جنگهای درونی سپاه پارسی ناتوان شود (همان کاری که اگر خسرو پرویز و بهرام چوبین هم درکشان میرسید کشور را دست تازیان نمیدادند) پس از آن مگابیز فروتنانه برای صلاح سرزمینش جز فرمانبرداری از اردشیر کاری نکرد و به راستی او شایسته ی شاه پارس بود نه اردشیر .
بار دوم که برای ما از دید تاریخ با ارزش تر است نبرد کورش پسر کوچک داریوش دوم و برادر بزرگترش اردشیر دوم هخامنشی است پس از شاهی اردشیر// .
کورش به پشتیبانی "پریساتیا" مادرش ادعای پادشاهی کرد از ارمنیا(ارمنستان) با سپاه خود به ایونیه (سرزمین های یونانی قبرس امروزی) رفت . بسیار زیبا روی و تنومند بود در نبرد ها 2زخم به اردشیر// زده بود با ثروت بسیار و سپاه پرتوانی که داشت یک سالی به پادشاه یونان بدل شده بود جوری که خود یونانیان و اروپاییان مانند دیودور سیسیلی و پلوتارک مینویسند فرمانروایان و جباران آتنی و اسپارتی از او وقت باریابی میگرفتند که گاهی پس از چند روز انتظار پشت درهای کاخش دست از پا دراز تر باز میگشتند. نکته ی جالب اینجاست که او دهها هزار نفر از یونان به عنوان مزدور اجیر کرد برای جنگ با اردشیر//.
این نخستین بار است که میتوان گفت یونانیان به پارس حمله میکردند. پس از چند جنگ سخت سپاه اردشیر دشمنان را نا توان کرده و در نبرد پایانی کورش که دلاورانه میجنگید کشته شد یونانیان قتل عام شدند 10 هزار نفرشان زنده ماندند و بازگشت غمگینشان هنوز سوگنامه ی یونانیان است " گزنفون" مورخ نامی نویسنده ی کورش نامه میان آنان بود و کتابی نوشت با نام"آناباسیس" یا بازگشت 10هزار تن که در همین باره است و هنوز به پارسی ترجمه نشده!!! پس این میتواند اولین حجوم یونانیان به پارس باشد.

اکنون باید دید الکسانر از کجا آمد.:
به کتیبه های هخامنشیان نگاه کنید بیشتر پادشاهان نام سرزمین های به فرمان و در قلم رو را آورده اند . نامی از مقدونیه نیست!!! در حالی که همه ی گاه نویسان یونانی به این سرزمین(مقدونیه) به عنوان خراجگزار . مستعمره یا دست کم هم پیمان پارسی ها اشاره کردند پس چگونه هیچ یک از شاهان هخامنشی نامی از آن نبرده اند؟ کمی درنگ کنید گویا تحریف کنندگان تاریخ فراموش کرده اند ما میدانیم دست کم سرزمین های به فرمان خودمان چه نام داشتند. سرزمین منطبق بر مقدونیه امروزی " آرکه لائوس " نام داشته است که در کتیبه ی خشایارشا px2 میتواند اشاره به قومیتشان باشد ( یونانیان آن طرف دریا) یا یونانیانی که کلاه خود به سر دارند. فردوسی طبق نوشته های پهلوی از او به نام اسکندر (مغانی) یک شاهزاده ی ایرانی یاد میکند. اشاره به جنگ های داخلی ایران و انتقال قدرت. آیا فردوسی کمتر از پلوتارک میداند؟! یا استرابون بیشتر از فردوسی میداند؟!!
چرا در این سرزمین پارس الکساندر شهری نساخته است؟ چگونه الکساندریه را در مصر ساخت ولی در این سرزمین حتی یک پیکان یا شمشیر از خود به جای نگذاشته است؟ مسیر جنگی الکساندر را بررسی کنید و زمان جنگهای او را حتی اگر بدون درگیری و جنگ تا هند پیشروی کرده باشد نمیتوانسته با این شتاب به هند برسد . در حالی که ما میدانیم هر جنگ مختصری میتوانسته چند ماه وقت او را بگیرد حتی اگرپارسی ها از سیاست و تکنیک جنگی دفاعی شهر سوخته بهره میبردند و زمان عقب نشینی آتش برای دشمن باقی میگزاشتند الکساندر برای رسیدن آذوقه و تجدید قوا با مشکل جدی و از دست دادن زمان روبرو میشد . گویا این مورخان رویا پرداز از دانش جغرافی و ریاضی بی بهره بوده اند.به عقب باز میگردیم مگر نه اینکه پلوتارک و دیودور در کتابهای خود نوشته اند 6000 کشتی هخامنشیان در آبهای مدیترانه(امروزی) حاضر بوده اند و " ممنون" مزدور هوشمند اردشیر /// و داریوش/// بر آبها نظارت داشته است و "ارتبز پارسی" آنجا همه چیز را زیر نظر داشته است. پس آقای الکساندر و 45000 سپاهی او نا مرئی بوده اند که 6000 ناو جنگی اجازه ی عبور به آنان داده اند؟؟؟!!! فرض میکنیم الکساندر نا مرئی شده و از آبها گذشته است. میدانیم که سپاه همبسته ی 3 شهربانی پارسی به فرماندهی " اسپیترا دات( سپهرداد) پارسی" آنجا منتظر راهزنان مقدونی بودند چگونه این راهزنان در برابر حجوم بی وقفه ی ذست کم 90هزار ارتش هخامنشی فرصت پیاده شدن از کشتی یافتند؟؟سخن ساده ای نیست سخن از ارتشی پر تجربه و کار آزمودست که میدانسته چگونه دشمن را در آب خفه کند. جالب اینجاست که به گفته ی رویا پردازان اول از همه الکساندر پیاده شده کلاه خود او به ضرب گرز گران سپهرداد میشکند اما خودش سالم مانده و سپهرداد کشته میشود( جل الخالق) بنگرید این داستان به تاریخ شبیه است یا به رویای کودکی که قهرمان سازی میکند تا در خلوتش او را بستاید؟؟
نبرد ماراتن و پس ارز آن پلاته را به خاطر بیاورید ( که همان هم 1 کلاغ 1000 کلاغ است) پارسیان که در زمان پیشگرد( عقب نشینی)به گونه ای سازمان دهی شده رفتار میکردند یعنی صفوف مقدم میجنگیدند تا دسته های عقبی به کشتی سوار شوند در آب گیر افتاده نابود شدند اما 45000 سپاهی الکسانر در برابر سپاه 120هزار نفری آماده و منتظر پارسی (به گمان ما 90هزار یعنی هر شهربانی 30هزار) نفری به آسودگی پیاده شده و پیروز شدند.
پوران فرخزاد این بانوی گرانمایه ی ایرانی در کارنامه ی به دروغ به درستی به شباهتهای تندیس میترا و الکساندر اشاره میکند. آری در نوشته های مربوط به میترا(مهر) از حالت خمیدهی سر او به چپ بارها یاد شده همینطور افسردگی چهره ی او هنگام ذبح گاو جالب است که چند تندیس یافت شده ی الکساندر همان مهر است کافیست تصاویر را با هم در برابری قرار دهید حتی مورخان کلاسیک بارها برای سرپوش گذاشتن نوشته اند که الکساندر سری داشته به سمت چپ خمیده!!! به گمان شما آنها ما را چه اندازه نفهم میدانند؟؟کاخ تچر از دوره ی هخامنشی - اشکانی - ساسانی و حتی تازیان سنگ نبشته دارد و موزه ی خط های باستانی شناخته میشود کجاست اثری از الکساندر مقدونی؟؟ چرا پیروزی خود را با یک سنگ نبشته جاودانه نکرد؟ چون او هم مانند بت من و سوپرمن یا اسپایدرمن رویایی بیش نیست اینان قهرمانان اروپاییان هستند.
فرزندان ایران باید بدانند که چه دروغهای شاخداری را میتوان باور کرد اما نباید. سخن برای گفتن بسیار است.
شاد باشید. زلال باشید. ایرانی باشید تا پایدار باشید

murizaki_2000
24-02-08, 11:38
با همه اين اوصاف فردوسي در شاهنامه از اسكندر سخن گفته !!! و از لشكركشي او از اروپا تا هند .... يعني شاهنامه هم تحريف شده ؟؟ و يا فردوسي اطلاعات غلطي داشته .....

درفش کاویانی
24-02-08, 11:58
با همه اين اوصاف فردوسي در شاهنامه از اسكندر سخن گفته !!! و از لشكركشي او از اروپا تا هند .... يعني شاهنامه هم تحريف شده ؟؟ و يا فردوسي اطلاعات غلطي داشته .....
با درود بر شما
به نكته ي بسيار خوبي اشاره كرديد :merci:
بايد اين را دانست كه بخش اسكندر مقدوني در شاهنامه به غير از بن مايه هاي (منابع) ملي ايرانيست و از فرهنگ هاي ديگر وارد شاهنامه شده .
اين گفته ي من نيست و همگان ، حتی كساني كه اسكندر را جهانگشا مي دانند نيز اين گفته را مي پذيرند .
براي اطلاعات بيشتر به كتاب ؛ عصر اساطيري تاريخ ايران - حسن پيرنيا بنگريد .
با سپاس

Shahryar
24-02-08, 16:39
با درود به روان پاک همه ی جانباختگان خاک ایران زمین .
بی گمان داستان الکساندر مقدونی بیش از اندازه با حقیقت هم آغوش شده اما به باور ما چیزی مگر رویاهای شکل گرفته ی دشمنان تاریخ این سرزمین نیست. ناگفته نماند از آن روی که ما سالهاست در این باره پژوهش کردیم نمیتوانم همه ی دست رنج خودمان را با سخاوت زیادی پیشکش دوستان کنم. بنا به سپارش یکی از یاران ارجمند در امرداد بخشی هر چند گزیده را در اینجا خواهم آورد.( تا زمانی که برای جلوگیری از تحریف آن دانش نامه ی خودمان را به چاپ رسانیم.)
نخست اشاره به جنگها ی درونی پارس شایسته است.
از شورشهای زمان داریوش بزرگ که چشم پوشی کنیم.
نخستین بار پس از بنیان گزاری شاهنشاهی پارسی میان " بغا بوخشه ( مگابیز)" و "ارتخشتره(اردشیر) یکم هخامنشی "جنگ رویاروی در گرفت که پیروزی از آن سردار نامی و میهن پرست پارسی بغابوخشه بود پس از چند بار جنگیدن در زمانی چند ماهه که آن هم به سبب برخی بی کفایتیهای اردشیر شاه قابل احترام هخامنشی بود در مصر شورش شد و مگابیز این سردار نامور و با گذشت پارسی با وجود پیروزی در جنگ دوباره پرچم سرداری اردشیر را در دست گرفت و رهسپار مصر شد آنجا را آرام کرد مبادا با این جنگهای درونی سپاه پارسی ناتوان شود (همان کاری که اگر خسرو پرویز و بهرام چوبین هم درکشان میرسید کشور را دست تازیان نمیدادند) پس از آن مگابیز فروتنانه برای صلاح سرزمینش جز فرمانبرداری از اردشیر کاری نکرد و به راستی او شایسته ی شاه پارس بود نه اردشیر .
بار دوم که برای ما از دید تاریخ با ارزش تر است نبرد کورش پسر کوچک داریوش دوم و برادر بزرگترش اردشیر دوم هخامنشی است پس از شاهی اردشیر// .
کورش به پشتیبانی "پریساتیا" مادرش ادعای پادشاهی کرد از ارمنیا(ارمنستان) با سپاه خود به ایونیه (سرزمین های یونانی قبرس امروزی) رفت . بسیار زیبا روی و تنومند بود در نبرد ها 2زخم به اردشیر// زده بود با ثروت بسیار و سپاه پرتوانی که داشت یک سالی به پادشاه یونان بدل شده بود جوری که خود یونانیان و اروپاییان مانند دیودور سیسیلی و پلوتارک مینویسند فرمانروایان و جباران آتنی و اسپارتی از او وقت باریابی میگرفتند که گاهی پس از چند روز انتظار پشت درهای کاخش دست از پا دراز تر باز میگشتند. نکته ی جالب اینجاست که او دهها هزار نفر از یونان به عنوان مزدور اجیر کرد برای جنگ با اردشیر//.
این نخستین بار است که میتوان گفت یونانیان به پارس حمله میکردند. پس از چند جنگ سخت سپاه اردشیر دشمنان را نا توان کرده و در نبرد پایانی کورش که دلاورانه میجنگید کشته شد یونانیان قتل عام شدند 10 هزار نفرشان زنده ماندند و بازگشت غمگینشان هنوز سوگنامه ی یونانیان است " گزنفون" مورخ نامی نویسنده ی کورش نامه میان آنان بود و کتابی نوشت با نام"آناباسیس" یا بازگشت 10هزار تن که در همین باره است و هنوز به پارسی ترجمه نشده!!! پس این میتواند اولین حجوم یونانیان به پارس باشد.

اکنون باید دید الکسانر از کجا آمد.:
به کتیبه های هخامنشیان نگاه کنید بیشتر پادشاهان نام سرزمین های به فرمان و در قلم رو را آورده اند . نامی از مقدونیه نیست!!! در حالی که همه ی گاه نویسان یونانی به این سرزمین(مقدونیه) به عنوان خراجگزار . مستعمره یا دست کم هم پیمان پارسی ها اشاره کردند پس چگونه هیچ یک از شاهان هخامنشی نامی از آن نبرده اند؟ کمی درنگ کنید گویا تحریف کنندگان تاریخ فراموش کرده اند ما میدانیم دست کم سرزمین های به فرمان خودمان چه نام داشتند. سرزمین منطبق بر مقدونیه امروزی " آرکه لائوس " نام داشته است که در کتیبه ی خشایارشا px2 میتواند اشاره به قومیتشان باشد ( یونانیان آن طرف دریا) یا یونانیانی که کلاه خود به سر دارند. فردوسی طبق نوشته های پهلوی از او به نام اسکندر (مغانی) یک شاهزاده ی ایرانی یاد میکند. اشاره به جنگ های داخلی ایران و انتقال قدرت. آیا فردوسی کمتر از پلوتارک میداند؟! یا استرابون بیشتر از فردوسی میداند؟!!
چرا در این سرزمین پارس الکساندر شهری نساخته است؟ چگونه الکساندریه را در مصر ساخت ولی در این سرزمین حتی یک پیکان یا شمشیر از خود به جای نگذاشته است؟ مسیر جنگی الکساندر را بررسی کنید و زمان جنگهای او را حتی اگر بدون درگیری و جنگ تا هند پیشروی کرده باشد نمیتوانسته با این شتاب به هند برسد . در حالی که ما میدانیم هر جنگ مختصری میتوانسته چند ماه وقت او را بگیرد حتی اگرپارسی ها از سیاست و تکنیک جنگی دفاعی شهر سوخته بهره میبردند و زمان عقب نشینی آتش برای دشمن باقی میگزاشتند الکساندر برای رسیدن آذوقه و تجدید قوا با مشکل جدی و از دست دادن زمان روبرو میشد . گویا این مورخان رویا پرداز از دانش جغرافی و ریاضی بی بهره بوده اند.به عقب باز میگردیم مگر نه اینکه پلوتارک و دیودور در کتابهای خود نوشته اند 6000 کشتی هخامنشیان در آبهای مدیترانه(امروزی) حاضر بوده اند و " ممنون" مزدور هوشمند اردشیر /// و داریوش/// بر آبها نظارت داشته است و "ارتبز پارسی" آنجا همه چیز را زیر نظر داشته است. پس آقای الکساندر و 45000 سپاهی او نا مرئی بوده اند که 6000 ناو جنگی اجازه ی عبور به آنان داده اند؟؟؟!!! فرض میکنیم الکساندر نا مرئی شده و از آبها گذشته است. میدانیم که سپاه همبسته ی 3 شهربانی پارسی به فرماندهی " اسپیترا دات( سپهرداد) پارسی" آنجا منتظر راهزنان مقدونی بودند چگونه این راهزنان در برابر حجوم بی وقفه ی ذست کم 90هزار ارتش هخامنشی فرصت پیاده شدن از کشتی یافتند؟؟سخن ساده ای نیست سخن از ارتشی پر تجربه و کار آزمودست که میدانسته چگونه دشمن را در آب خفه کند. جالب اینجاست که به گفته ی رویا پردازان اول از همه الکساندر پیاده شده کلاه خود او به ضرب گرز گران سپهرداد میشکند اما خودش سالم مانده و سپهرداد کشته میشود( جل الخالق) بنگرید این داستان به تاریخ شبیه است یا به رویای کودکی که قهرمان سازی میکند تا در خلوتش او را بستاید؟؟
نبرد ماراتن و پس ارز آن پلاته را به خاطر بیاورید ( که همان هم 1 کلاغ 1000 کلاغ است) پارسیان که در زمان پیشگرد( عقب نشینی)به گونه ای سازمان دهی شده رفتار میکردند یعنی صفوف مقدم میجنگیدند تا دسته های عقبی به کشتی سوار شوند در آب گیر افتاده نابود شدند اما 45000 سپاهی الکسانر در برابر سپاه 120هزار نفری آماده و منتظر پارسی (به گمان ما 90هزار یعنی هر شهربانی 30هزار) نفری به آسودگی پیاده شده و پیروز شدند.
پوران فرخزاد این بانوی گرانمایه ی ایرانی در کارنامه ی به دروغ به درستی به شباهتهای تندیس میترا و الکساندر اشاره میکند. آری در نوشته های مربوط به میترا(مهر) از حالت خمیدهی سر او به چپ بارها یاد شده همینطور افسردگی چهره ی او هنگام ذبح گاو جالب است که چند تندیس یافت شده ی الکساندر همان مهر است کافیست تصاویر را با هم در برابری قرار دهید حتی مورخان کلاسیک بارها برای سرپوش گذاشتن نوشته اند که الکساندر سری داشته به سمت چپ خمیده!!! به گمان شما آنها ما را چه اندازه نفهم میدانند؟؟کاخ تچر از دوره ی هخامنشی - اشکانی - ساسانی و حتی تازیان سنگ نبشته دارد و موزه ی خط های باستانی شناخته میشود کجاست اثری از الکساندر مقدونی؟؟ چرا پیروزی خود را با یک سنگ نبشته جاودانه نکرد؟ چون او هم مانند بت من و سوپرمن یا اسپایدرمن رویایی بیش نیست اینان قهرمانان اروپاییان هستند.
فرزندان ایران باید بدانند که چه دروغهای شاخداری را میتوان باور کرد اما نباید. سخن برای گفتن بسیار است.
شاد باشید. زلال باشید. ایرانی باشید تا پایدار باشید

ممنون كاوه جان .

اما يك نكته اينكه پس اگه اسكندر دروغ هست پس اينكه تخت جمشيد را آتش زده و اون سلسله را نابود كرده چي ؟ چون اگه درست يادم باشه دو سال پيش كه شيراز رفته بودم در تخت جمشيد يك موزه بود كه توش يك تيكه از پرده ي سوخته توش بود . قضيه چيه ؟

قربانت شهريار:give_rose:

درفش کاویانی
24-02-08, 18:06
ممنون كاوه جان .

اما يك نكته اينكه پس اگه اسكندر دروغ هست پس اينكه تخت جمشيد را آتش زده و اون سلسله را نابود كرده چي ؟ چون اگه درست يادم باشه دو سال پيش كه شيراز رفته بودم در تخت جمشيد يك موزه بود كه توش يك تيكه از پرده ي سوخته توش بود . قضيه چيه ؟

قربانت شهريار:give_rose:
با درود
شهريار جون تو هم به نكته ي خوبي اشاره كردي :merci:
در مورد اينكه چه كسي سلسله ي هخامنشيان رو برانداخت هنوز پژوهش كاملي نكردم ولي در يك كتاب خوندم كه شخصي به نام " اُكساندر مُغاني " (به تشابه اين نام و الكساندر مقدوني دقت كنيد !) از نوادگان هخامنشياني بود كه پس از كشتار اردشير سوم به پارت رفت و پس از قدرت گرفتن سلسله ي هخامنشي را برانداخت ! البته خود من هنوز در اين زمنيه قانع نشدم و در حال پژوهش هستم .
در مورد پارچه هاي سوخته هم استاد احمد حامي در كتاب " اسكندر مقدوني بزرگترين دروغ تاريخ " دليل سوخته بودن اين پرده ها را چنين مي گويد : " پرده از پشم است و پشم هم چربي دارد و پشم در مرور زمان و زيرخاك ماندن و گرما آتش ميگيرد ."
پرسش بسيار است در اين زمينه و پاسخ بيش از آن .
با سپاس - درفش كاوياني

saeed25
24-02-08, 19:45
با دروود!
کاوه جان،ممنون بابت اطلاع رسانی شما!اما من جایی خونده بودم که اعراب موقع یورش به ایران،انجا را آتیش زده اند!!

درفش کاویانی
24-02-08, 19:54
با دروود!
کاوه جان،ممنون بابت اطلاع رسانی شما!اما من جایی خونده بودم که اعراب موقع یورش به ایران،انجا را آتیش زده اند!!
درود بر شما دوست گرامي
اين تازيان (اعراب) كه جاي آباد نذاشتن و به تخت جمشيد هم دستي زدن ولي آتش زدن اون رو حالا از شما مي شنوم .

saeed25
24-02-08, 23:31
درود بر شما دوست گرامي
اين تازيان (اعراب) كه جاي آباد نذاشتن و به تخت جمشيد هم دستي زدن ولي آتش زدن اون رو حالا از شما مي شنوم .
من هم جایی(که الان یادم نیست)خواندم!البته نمی دانم هم که چقدر منبع وثق بوده !
به هر روی ببات مطلب کاملتان سپاسگزارم!:give_rose:

my-id
25-02-08, 08:29
درود بر شما
شما منابع خود را در مورد اسکندر مغانی ( شخصی نو ظهور ) در تاریخ ایران را نام ببرید.
اگر اسکندر مقدونیه به ایران حمله نکرده چرا سکه هایی با نقش اسکندر در اطراف همدان یا فارس بدست آمده که هنوز در موزه پارس شیراز نگه داری میشود . ( با آزمایش کربن 12 که بر روی سکه های بدست آمده انجام شده سکه ها نیز برای همان دوره می باشد ))
یکی از اشخاصی که نام ذی القرنین در قران به آن نسبت داده میشود اسکندر مقدونی است بخاطر فتوحاتش.
(( البته این موضوع اثبات شده که ذوالقرنین کورش هخامنشی بنیانگذار سلسله پارس می باشد ))
در ضمن اسکندر قبل از حمله به ایران سپاهیان مرزی ایران را با مواد سمی که وارد غذایشان کرده بودند و بر اثر آن سپاه پارس مسموم گشته از این رو در موقع جنگ سپاهیان مرزی ایران به راحتی از اسکندر شکست خورده .!!!!!!! Only the registered members can see the link در آرشیو های این تار نگار مطالب کامل تری می توانید بیابید .

بدرود.

درفش کاویانی
26-02-08, 17:38
درود بر شما
شما منابع خود را در مورد اسکندر مغانی ( شخصی نو ظهور ) در تاریخ ایران را نام ببرید.
اگر اسکندر مقدونیه به ایران حمله نکرده چرا سکه هایی با نقش اسکندر در اطراف همدان یا فارس بدست آمده که هنوز در موزه پارس شیراز نگه داری میشود . ( با آزمایش کربن 12 که بر روی سکه های بدست آمده انجام شده سکه ها نیز برای همان دوره می باشد ))
یکی از اشخاصی که نام ذی القرنین در قران به آن نسبت داده میشود اسکندر مقدونی است بخاطر فتوحاتش.
(( البته این موضوع اثبات شده که ذوالقرنین کورش هخامنشی بنیانگذار سلسله پارس می باشد ))
در ضمن اسکندر قبل از حمله به ایران سپاهیان مرزی ایران را با مواد سمی که وارد غذایشان کرده بودند و بر اثر آن سپاه پارس مسموم گشته از این رو در موقع جنگ سپاهیان مرزی ایران به راحتی از اسکندر شکست خورده .!!!!!!! Only the registered members can see the link در آرشیو های این تار نگار مطالب کامل تری می توانید بیابید .

بدرود.
با درود
در مورد اُكساندر مغاني ، من اين را در كتاب آواي پارسه خواندم و همانطور كه گفتم هنوز اين بخش كه چه كسي حكومت هخامنشيان را برانداخت ، براي خود من پرسش بزرگي ست و در حال يافتن پاسخ هستم .
در مورد سكه هاي يافت شده نيز بايد بگم كه من منكر وجود اسكندر نيستم ! اسكندري بوده ولي آن همه فتوحات كه به او نسبت مي دهند دروغ است .
در همين تاپيك مطالب و جستارهاي بيش تري در رابطه با اين مسئله خواهم نوشت .
با سپاس - درفش كاوياني

درفش کاویانی
26-02-08, 17:41
رد فرضیه یکصدساله سنگ قبر اسکندررضا مرادی غیاث آبادی

انتساب پاره‌ای رویدادهای تاریخی و آثار و ادوات باستانی به شخصیت‌های مشهور و شناخته شده تاریخی، در ایران و سراسر جهان رواج داشته است. چنین انتساب‌هایی نه تنها توسط عامه مردم، که گاه بدست دانشمندان انجام پذیرفته است. پای نفشردن بر درستی داده‌های تاریخی یا استنباط‌های پیشین، پژوهش‌های بیشتر و کوشش برای جبران اشتباه‌های متداول، وجه مشخصه میان پژوهشگران و عوام است. چنین انتساب‌هایی به اسکندر، انوشیروان و شاه عباس بیش از دیگران دیده شده است. برای نمونه در متون ادبیات فارسی از اسکندر شخصیتی مقدس برساخته‌اند که تا اندازه‌ای چهره‌ای پیامبرگونه می‌یابد و حتی در شاهنامه فردوسی برای حاجی شدن، به زیارت مکه نیز فرستاده می‌شود.

در سال 1887 میلادی، سنگ‌قبری نگارین در گورستان سلطنتی سیدون (صیدا) بدست می‌آید که با پژوهش‌های نخستین ویلیام سی موری William C. Morey در کتاب «گزیده تاریخ یونان» Outlinesof Greek History (شیکاگو، 1903) به عنوان سنگ گور اسکندر مقدونی معرفی می‌شود و تا به امروز تمامی پژوهشگران این فرضیه را پذیرفتند (برای نمونه‌ بنگرید به مدخل‌های وب‌سایت‌های دانشنامه بریتانیکا (Only the registered members can see the link)، دانشگاه کلمبیا (Only the registered members can see the link) و دانشگاه کمبریج (Only the registered members can see the link) در همین زمینه). این سنگ قبر مشهور، امروزه در موزه باستان‌شناسی استانبول نگهداری می‌شود و این نگارنده موفق شده بود تا در تابستان سال 1368 از آن دیدن کند.
پژوهش‌های تازه وینسنز برینکمن VinzenzBrinkmann (Only the registered members can see the link) که توسط میخائیل سی‌یبلر Michael Sieblerدر شماره هفتم شهریور امسال (29 اوت 2007) در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه منتشر شده است، فرضیه انتساب این سنگ قبر به اسکندر مقدونی را با قاطعیت رد می‌کند و با شواهد تازه ناشی از دانش نوین مطالعات رنگ‌نگاری فرابنفش، رنگ‌های واقعی اثر را نیز بازسازی می‌کند. بموجب مطالعات او، این اثر از سال 320 پیش از میلاد و از آن «اَبـدالـونـیـمـوس» Abdalonymos شاه ایرانی تبارِ سیدون (صیدا) در فینیقیه باستان و لبنان امروزی بوده است.

پژوهش‌های برینکمن و گزارش سی‌یبلر، علاوه بر آگاهی‌های تازه از صاحب راستین این اثر، جزئیات جالبی را از محتوای سنگ‌نگاره‌های اثر، همچون نگاره ایرانیانی با پوشاک گشاده و رنگین که سپرهایی با نگاره‌های مشابه نقش‌های تخت جمشید بر دست گرفته‌اند، چگونگی پوشاک آن زمان (که گویا برخی پوشاک‌ها تنها از یک کلاه خود عبارت بوده است)، رنگ‌آمیزی پارچه‌ها و دیگر ادوات در اختیار می‌نهد.
نقش بازسازی شده بالا که از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه برگرفته شده، تنها بخشی از سنگ‌نگاره‌ها را نشان می‌دهد. در بخش‌های دیگر، نگاره‌هایی از شیر و خورشید، نبردهای پیادگان و سواران، شاهین یا عقاب، تیراندازی و شکار شیر و گوزن، زین‌افزار اسبان، و نگاره‌های جالب دیگری دیده می‌شود.

my-id
26-02-08, 18:57
به آتش کشیده شدن پارسه 99% حقیقت دارد . زیرا آثار پرده های سوخته پارسه کشف شده ودر موزه پارسه نگاه داری می شود.
یک موضوع دیگر در مورد وجود اسکندر مقدونی اینست که در مقبره (( بزرگ مرد پارس .شاه جهان . بنیانگذار سلسله پارس )) کورش بزرگ تا قبل از حمله اسکندر باز بوده و خود اسکندر نیز وارد قبر کورش شده (( لازم به ذکر است در کتاب های یونانی نیز آمده که اسکندر برای کورش هخامنشی احترام خاصی می گذاشته و بارها قربانی برای کورش داده است و در طول عمر خود دست کم 3 بار به مقبره کورش کبیر رفته است )) بعد از حمله اسکندر . اسکندر دستور میدهد که در مقبره کورش را ببندند و هنوز مهر اسکندر بر روی آن دیوار وجود دارد.
بدرود.

درفش کاویانی
26-02-08, 19:58
به آتش کشیده شدن پارسه 99% حقیقت دارد . زیرا آثار پرده های سوخته پارسه کشف شده ودر موزه پارسه نگاه داری می شود.
یک موضوع دیگر در مورد وجود اسکندر مقدونی اینست که در مقبره (( بزرگ مرد پارس .شاه جهان . بنیانگذار سلسله پارس )) کورش بزرگ تا قبل از حمله اسکندر باز بوده و خود اسکندر نیز وارد قبر کورش شده (( لازم به ذکر است در کتاب های یونانی نیز آمده که اسکندر برای کورش هخامنشی احترام خاصی می گذاشته و بارها قربانی برای کورش داده است و در طول عمر خود دست کم 3 بار به مقبره کورش کبیر رفته است )) بعد از حمله اسکندر . اسکندر دستور میدهد که در مقبره کورش را ببندند و هنوز مهر اسکندر بر روی آن دیوار وجود دارد.
بدرود.
با درود
در مورد آتش سوزي و پرده هاي سوخته در پست هاي پيش پاسخ دادم و نيازي به تكرار دوباره نمي بينم .
روي سخن من اين است كه كتاب هاي نويسندگان يوناني پر از دروغ است و همه ي گفته هاي آنان در اين رابطه دروغ است و عدم درستي آنها اثبات شده و من همه را باز خواهم گفت .
با سپاس - درفش كاوياني

my-id
27-02-08, 19:53
ولی بنظر من نمی شود در قرن 21 تاریخ 2600 سال قبل را با اشخاص جدید نوشت !!!!!!!!
با اسنادی که در ایران کشف میشود و مطابقت آن با بعضی از کتاب هاب یونانی میتوان به نتایج خوبی رسید
من هم نمی گویم که تاریخ نویسان یونانی درست مینویسند ولی خواهش میکنم اشخاص جدیدی به تاریخ تحریف شده ایران اضافه نکنیم و تاریخ را بیشتر از این گنگ نکنیم وگرنه مجبور میشویم پدیده پلید پورم را هم باور کنیم !!!!!!!!!!!!

mohammad amin
27-02-08, 22:52
حالا که چی اسکندر حمله کرد یا حمله نکرد من نمی فهمم اینا واستون نون و آب می شه مگه الافید
:lol:

درفش کاویانی
27-02-08, 23:12
با درود
جاي بحث بيش تري در اينجا بايسته و روا نيست ! و شوند (دليل) آن هم گرفتاري من است ،‌ من به تازگي پژوهش هايي پيرامون حمله ي اسكندر به ايران انجام داده ام و نتيجه را در چند انجمن و تارنما قرار دادم و در همه ي انها نيز بحث داغي در حال جريان است و تقريبن همه ي پرسش ها شبيه هم هستند و من بايد به همه ي انها به طور جداگانه پاسخ دهم !
از شما دوست گرامي my-id (Only the registered members can see the link) و ديگر دوستاني كه جستار را پيگيري ميكنند خواهشمندم به آدرس زير رفته و بحث هاي تخصصي را در اينجا انجام دهيد :
نشاني انجمن :Only the registered members can see the link
نشاني جستار : Only the registered members can see the link
با سپاس - درفش كاوياني