کاربر irnpco به دلیل عدم رعایت قوانین انجمن و تبلیغات در تاپیک برای همیشه بن شدند .