سلام دوستان می خواست بدونم چجوری میشه 2 رو بر 10 تقسیم کرد تو vb بدون استفاده از عمل تقسیم