سلام می خواستم تو vb ی برنامه بنویسم ک وقتی کلیک می کنیم رو دکمه دادها از لیست باکس اولی پاک و به لیست باکس دومی انتقال بیایند حتما ویزوال بیسیک باشه ممنون