لیست به روز شده بازی های پیشنهادی 2017 و لیست بازی های مطرح 2018 به پست اول تاپیک اضافه شدند.