سلام.
پاور گرین مدل GP430A-EU ، دست دوم:
new-doc-2019-12-14_1-jpg

شروع قیمت: 190 هزار تومان
فروش فوری: 200 هزار تومان

سپاس فراوان: