سلام با توجه به اینکه کیبرد های جدید وارد بازار نمیشه. از بین کیبرد های موجود کدوم رو پیشنهاد میدید؟ بدون سقف قیمت و صرفا بر اساس کیفیت و ارزش خرید؟