باسلام
من نوت بوک دل 1525دارم وجای سیم کارت هم دارد خواهشمندم جهت تنظیمات راهنمایی شوم
باتشکر 6235