دسترسی به تمام محتوای گوشی با طرح رجیستری ! آیا صحت داره ؟