چطور میشه بعضی از کاربرا عضو تو سرور مخفی کرد
برای مثال 200 نفر عضو سرورم هستن و 100 نفرش مخفی کنم تا بقیه نبینن و نتونن بهشون پیام بدن مزاحم بشن چون با اینکه اد همدیگرو ندارن چون عضو سرورم هستن بهم باز میتونن پیام بدن و الکی مزاحم همدیگه میشن.
تو سرور یکی دیدم اینکارو کرد ولی جوابم نداد.
ممنون میشم بگین چطور منم بتونم چندین نفر مخفی کنم تو سرورم.